สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ย ที่เป็นธรรม โดยเริ่มต้นที่ปีละ 12%-15% ต่อปี

ได้เงินเร็ว

เงื่อนไข และค่าบริการที่โปร่งใส

กระบวนการกู้เงินที่มีประสิทธิภาพ โดยสมัครเพียงครั้งเดียว

* อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับการประเมินผลความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอกู้แต่ละราย

วงเงินกู้ ตั้งแต่ 100,000.00 บาท – 5,000,000.00 บาท

0 บาท *

อัตราดอกเบี้ยและยอดการชำระเงินที่ปรากฎอยู่ด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเงินกู้เท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นจำนวนเงินกู้ที่แท้จริง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะคิดจากผลการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้กู้โดยอิงตามระบบของ Investree

ประโยชน์ของ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

เพิ่มสภาพคล่อง

ระยะสั้นซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบกิจการมีเงินสดหมุนเวียนมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่รายรับชะลอตัว

ซื้อหรือบำรุงอุปกรณ์

ด้วยสินเชื่อระยะสั้นที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

บริหารสินค้าคงคลัง

เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีเงินสดที่เพียงพอรองรับในการบริหารสินค้าคงคลังเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันเวลา

ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

เพื่อรองรับในเหตุการณ์ที่ผู้ประกอบกิจการไม่ได้คาดการณ์
อย่างทันท่วงที

ขยายธุรกิจ

โดยใช้สินเชื่อระยะสั้นแทนการใช้เงินสดสะสมของบริษัทมาช่วยชำระค่าใช้จ่ายในการขยายธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้กู้

บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

จดทะเบียนอยู่ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร

ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

ทำธุรกิจกับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทข้ามชาติ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย 12% - 15% ต่อปี

อัตราค่าบริการ 3% - 5%

ข้อมูลเพิ่มเติม

Sign Up | LENDER 
Already Have an Account? Login

Syariah financing funding Register
Already Have an Account? Login

Personal Loan Register
Already Have an Account? Login

Business Loan RegisterAlready Have an Account? Login

Syariah Business Financing RegisterAlready Have an Account? Login

Referrer Register
Already Have an Account? Login

Borrower RegistrationAlready have an account? เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

Forgot Password

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True