การลงทุนเพื่ออนาคต

การสร้างความเท่าเทียมในการให้บริการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสม และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Investree คือใคร ?

Investree คือบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเงินที่มีฐานการทำธุรกิจอยู่ในภูมิภาคอาเซียน โดยเรามีเป้าหมายที่เรียบง่ายเพียงที่จะเพิ่มโอกาสการลงทุนให้นักลงทุน และช่วยให้ SME ที่ต้องการเงินทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

เกี่ยวกับเรา

ประโยชน์ของการกู้ผ่าน Investree

สะดวกและรวดเร็ว

สามารถลงทะเบียนเป็นผู้กู้ได้
ทุกที่ทุกเวลา

โปร่งใส

ไม่มีค่าบริการแอบแฝง

อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และเป็นธรรม

อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ด้วยระบบการประเมินความเสี่ยงที่ทันสมัยและตามมาตรฐานสากล

Sign Up | LENDER 
Already Have an Account? Login

Syariah financing funding Register
Already Have an Account? Login

Personal Loan Register
Already Have an Account? Login

Business Loan RegisterAlready Have an Account? Login

Syariah Business Financing RegisterAlready Have an Account? Login

Referrer Register
Already Have an Account? Login

Borrower RegistrationAlready have an account? เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

Forgot Password

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True