การลงทุนเพื่ออนาคต


การสร้างความเท่าเทียมในการให้บริการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสม และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คือใคร ?

อินเวสทรี คือบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเงินที่มีฐานการทำธุรกิจอยู่ในภูมิภาคอาเซียน ดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม พร้อมเพิ่มโอกาสการลงทุนให้นักลงทุนด้วยช่องทางดิจิทัลในฐานะผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

ทำความรู้จักเรามากขึ้น

ประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง อินเวสทรี

สะดวกและรวดเร็ว

สามารถลงทะเบียนเป็น
ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
ได้ทุกที่ทุกเวลา

โปร่งใส

ไม่มีค่าบริการแอบแฝง

อัตราดอกเบี้ยที่
เหมาะสมและเป็นธรรม

อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ด้วยระบบการประเมินความเสี่ยงที่ทันสมัยและตามมาตรฐานสากล

ทำไมจึงควรลงทุนกับ อินเวสทรี

มอบโอกาสให้ SME พร้อมผลตอบแทนที่เหมาะสมสูงสุด 26% ต่อปี

ลงทุนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยนักลงทุนจะได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจากผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

ขั้นตอนการลงทะเบียนและลงทุนที่ง่าย

สามารถลงทะเบียนและลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม อินเวสทรี โดยลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

กระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนด้วยสินทรัพย์ใหม่

นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่หลากหลาย และที่ได้รับการวิเคราะห์โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ SME

วางแผนและบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนด้วยตนเอง

นักลงทุนสามารถลงทุนและติดตามผลการลงทุนได้ด้วยตัวเองทุกที่ ทุกเวลา

สรุปข้อมูลการออกหุ้นกู้

วงเงินการระดมทุน
(ตั้งแต่ก่อตั้ง)

วงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับชำระคืน
(ตั้งแต่ก่อตั้ง)

วงเงินหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทุน

จำนวนหุ้นกู้ที่ระดมทุนสำเร็จ

จำนวนหุ้นกู้
ที่อยู่ระหว่างการระดมทุน

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย

จำนวนวันที่ใช้ในการระดมทุน

Investree ผู้ให้บริการ Crowdfunding Platform

การลงทุนเพื่ออนาคต


การสร้างความเท่าเทียมในการให้บริการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสม และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คือใคร ?
Crowdfunding Platform


อินเวสทรี คือบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเงินที่มีฐานการทำธุรกิจอยู่ในภูมิภาคอาเซียน ดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม พร้อมเพิ่มโอกาสการลงทุนให้นักลงทุนด้วยช่องทางดิจิทัลในฐานะผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

เกี่ยวกับเรา

ทำความรู้จักเรามากขึ้น

 ประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง อินเวสทรี

 ประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านInvestree

สะดวกและรวดเร็ว

สามารถลงทะเบียนเป็น
ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
ได้ทุกที่ทุกเวลา

โปร่งใส

ไม่มีค่าบริการแอบแฝง

อัตราดอกเบี้ยที่
เหมาะสมและเป็นธรรม

อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ด้วยระบบการประเมินความเสี่ยงที่ทันสมัยและตามมาตรฐานสากล

ทำไมจึงควรลงทุนกับ อินเวสทรี

มอบโอกาสให้ SME พร้อมผลตอบแทนที่เหมาะสมสูงสุด 26% ต่อปี

ลงทุนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยนักลงทุนจะได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจากผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

ขั้นตอนการลงทะเบียนและลงทุนที่ง่าย

สามารถลงทะเบียนและลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม อินเวสทรี โดยลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

กระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนด้วยสินทรัพย์ใหม่

นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่หลากหลาย และที่ได้รับการวิเคราะห์โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ SME

วางแผนและบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนด้วยตนเอง

นักลงทุนสามารถลงทุนและติดตามผลการลงทุนได้ด้วยตัวเองทุกที่ ทุกเวลา

สรุปข้อมูลการออกหุ้นกู้

วงเงินการระดมทุน
(ตั้งแต่ก่อตั้ง)

วงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับชำระคืน
(ตั้งแต่ก่อตั้ง)

วงเงินหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทุน

จำนวนหุ้นกู้ที่ระดมทุนสำเร็จ

จำนวนหุ้นกู้
ที่อยู่ระหว่างการระดมทุน

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย

จำนวนวันที่ใช้ในการระดมทุน

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True