การลงทุนเพื่ออนาคต


การสร้างความเท่าเทียมในการให้บริการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสม และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คือใคร ?

Investree คือบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเงินที่มีฐานการทำธุรกิจอยู่ในภูมิภาคอาเซียน ดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม พร้อมเพิ่มโอกาสการลงทุนให้นักลงทุนด้วยช่องทางดิจิทัลในฐานะผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

ทำความรู้จักเรามากขึ้น

ประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่าน Investree

สะดวกและรวดเร็ว

สามารถลงทะเบียนเป็น
ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
ได้ทุกที่ทุกเวลา

โปร่งใส

ไม่มีค่าบริการแอบแฝง

อัตราดอกเบี้ยที่
เหมาะสมและเป็นธรรม

อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ด้วยระบบการประเมินความเสี่ยงที่ทันสมัยและตามมาตรฐานสากล

ทำไมจึงควรลงทุนกับ Investree

มอบโอกาสให้ SME พร้อมผลตอบแทนที่เหมาะสมสูงสุด 26% ต่อปี

ลงทุนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยนักลงทุนจะได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจากผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

ขั้นตอนการลงทะเบียนและลงทุนที่ง่าย

สามารถลงทะเบียนและลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม Investree โดยลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

กระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนด้วยสินทรัพย์ใหม่

นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่หลากหลาย และที่ได้รับการวิเคราะห์โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ SME

วางแผนและบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนด้วยตนเอง

นักลงทุนสามารถลงทุนและติดตามผลการลงทุนได้ด้วยตัวเองทุกที่ ทุกเวลา

การลงทุนเพื่ออนาคต


การสร้างความเท่าเทียมในการให้บริการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสม และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คือใคร ?


Investree คือบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเงินที่มีฐานการทำธุรกิจอยู่ในภูมิภาคอาเซียน ดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม พร้อมเพิ่มโอกาสการลงทุนให้นักลงทุนด้วยช่องทางดิจิทัลในฐานะผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

เกี่ยวกับเรา

ทำความรู้จักเรามากขึ้น

 ประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่าน Investree

 ประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านInvestree

สะดวกและรวดเร็ว

สามารถลงทะเบียนเป็น
ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
ได้ทุกที่ทุกเวลา

โปร่งใส

ไม่มีค่าบริการแอบแฝง

อัตราดอกเบี้ยที่
เหมาะสมและเป็นธรรม

อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ด้วยระบบการประเมินความเสี่ยงที่ทันสมัยและตามมาตรฐานสากล

ทำไมจึงควรลงทุนกับ Investree

มอบโอกาสให้ SME พร้อมผลตอบแทนที่เหมาะสมสูงสุด 26% ต่อปี

ลงทุนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยนักลงทุนจะได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจากผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

ขั้นตอนการลงทะเบียนและลงทุนที่ง่าย

สามารถลงทะเบียนและลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม Investree โดยลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

กระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนด้วยสินทรัพย์ใหม่

นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่หลากหลาย และที่ได้รับการวิเคราะห์โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ SME

วางแผนและบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนด้วยตนเอง

นักลงทุนสามารถลงทุนและติดตามผลการลงทุนได้ด้วยตัวเองทุกที่ ทุกเวลา

Syariah financing funding Register
Already Have an Account? Login

Personal Loan Register
Already Have an Account? Login

Business Loan RegisterAlready Have an Account? Login

Syariah Business Financing RegisterAlready Have an Account? Login

Referrer Register
Already Have an Account? Login

Borrower RegistrationAlready have an account? เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

Forgot Password

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True