การกู้เงินโดยใช้ใบแจ้งหนี้การค้า (อินวอยซ์)

 • อัตราดอกเบี้ย ที่เป็นธรรม โดยเริ่มต้นที่ปีละ 12%-15% ต่อปี
 • ได้เงินเร็ว
 • เงื่อนไข และค่าบริการที่โปร่งใส
 • กระบวนการกู้เงินที่มีประสิทธิภาพ โดยสมัครเพียงครั้งเดียวและสามารถนำใบแจ้งหนี้การค้าใหม่มาแสดงในการกู้ครั้งต่อไป

* อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับการประเมินผลความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอกู้แต่ละราย

วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,000.00 บาท - 5,000,000.00 บาท

0 บาท *

ยื่นขอกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าตามใบแจ้งหนี้การค้า

0 บาท *

อัตราดอกเบี้ยและยอดการชำระเงินที่ปรากฎอยู่ด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเงินกู้เท่านั้น ไม่ ถือว่าเป็นจำนวนเงินกู้ที่แท้จริง ระยะเวลาการกู้ยืมคำนวณจากระยะเวลาในการจ่ายเงินบนใบแจ้งหนี้การค้า ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะคิดจากผลการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้กู้โดยอิงตามระบบของ Investree

ประโยชน์ของการกู้เงินโดยใช้ใบแจ้งหนี้การค้า

การกู้เงินโดยใช้ใบแจ้งหนี้การค้าเป็นการกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและยึดถือยอดชำระเงินตามกำหนดบนใบแจ้งหนี้เป็นแหล่งที่มาของเงินในการชำระหนี้คืน

การกู้เงินโดยใช้ใบแจ้งหนี้สามารถใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจของผู้กู้ที่มีความน่าเชื่อถือทางการเงิน และยิ่งเพิ่มโอกาสในการหาแหล่งทุนได้มากยิ่งขึ้น หากเป็นใบแจ้งหนี้จากผู้จ่ายเงินที่มีคุณภาพ เช่น บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ หรือหน่วยงานภาครัฐ

การกู้เงินโดยใช้ใบแจ้งหนี้การค้าผ่านช่องทางของ Investree เป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และช่วยเพิ่มแหล่งเงินทุนอย่างได้ผล
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ SMEs ก็สามารถร่นระยะเวลาในการรับเงิน โดยแปลงสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ให้เป็นเงินสดได้ทันที

การใช้ใบแจ้งหนี้การค้าเพื่อขอกู้เงินผ่าน Investree เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเทียบเท่ากับบริษัทขนาดใหญ่ เพียงท่านลงทะเบียนเป็นผู้ขอกู้ ส่งใบแจ้งหนี้การค้าของท่านผ่านระบบและอนุญาตให้ Investree ประเมินความเสี่ยงทางการเงินของท่าน Investree จะหาแหล่งเงินทุนจากกลุ่มนักลงทุนที่มีการลงทะเบียนไว้กับเรา

Sign Up | LENDER 
Already Have an Account? Login

Syariah financing funding Register
Already Have an Account? Login

Personal Loan Register
Already Have an Account? Login

Business Loan RegisterAlready Have an Account? Login

Syariah Business Financing RegisterAlready Have an Account? Login

Referrer Register
Already Have an Account? Login

Borrower RegistrationAlready have an account? เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

Forgot Password

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True