การเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
โดยใช้ใบแจ้งหนี้การค้า
(อินวอยซ์)


 • อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม โดยเริ่มต้นที่ปีละ 6%-26% ต่อปี
 • ได้เงินเร็ว
 • เงื่อนไขและค่าบริการที่โปร่งใส
 • กระบวนการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่มีประสิทธิภาพ โดยสมัครเพียงครั้งเดียวและสามารถนำใบแจ้งหนี้การค้าใหม่มาแสดงในการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงครั้งต่อไป

* อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับการประเมินผลความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแต่ละราย

ลงทะเบียนผู้ขอออกหุ้นกู้

วงเงินหุ้นกู้ที่เสนอขายตั้งแต่ 50,000.00 บาท - 100,000,000.00 บาท

0 บาท *

ยื่นขอออกหุ้นกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าตามใบแจ้งหนี้การค้า

0 บาท *

อัตราดอกเบี้ยและยอดการชำระเงินที่ปรากฎอยู่ด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณมูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขายเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นจำนวนที่แท้จริง อายุหุ้นกู้คำนวณจากระยะเวลาในการจ่ายเงินบนใบแจ้งหนี้การค้า ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะคิดจากผลการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยอิงตามระบบของ อินเวสทรี

ประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยใช้ใบแจ้งหนี้การค้า

การเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยใช้ใบแจ้งหนี้การค้า เป็นการออกหุ้นกู้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและยึดถือยอดชำระเงินตามกำหนดบนใบแจ้งหนี้เป็นแหล่งที่มาของเงินในการชำระคืนการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยใช้ใบแจ้งหนี้การค้าสามารถใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่มีความน่าเชื่อถือทางการเงิน และยิ่งเพิ่มโอกาสในการหาแหล่งทุนได้มากยิ่งขึ้น หากเป็นใบแจ้งหนี้จากผู้จ่ายเงินที่มีคุณภาพ เช่น บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ หรือหน่วยงานภาครัฐ

การเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยใช้ใบแจ้งหนี้การค้าผ่านช่องทางของ อินเวสทรี เป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และช่วยเพิ่มแหล่งเงินทุนอย่างได้ผล สำหรับผู้ประกอบการ SME ก็สามารถร่นระยะเวลาในการรับเงิน โดยแปลงสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้เป็นเงินสดได้ทันที

การใช้ใบแจ้งหนี้การค้าเพื่อขอออกหุ้นกู้ผ่าน อินเวสทรี เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเทียบเท่ากับบริษัทขนาดใหญ่ เพียงท่านลงทะเบียนเป็นผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ส่งใบแจ้งหนี้การค้าของท่านผ่านระบบและอนุญาตให้ อินเวสทรี ประเมินความเสี่ยงทางการเงินของท่าน อินเวสทรี จะหาแหล่งเงินทุนจากกลุ่มนักลงทุนที่มีการลงทะเบียนไว้กับเรา

ขั้นตอนการสมัครขอออกหุ้นกู้ชำระครั้งเดียว

ลงทะเบียนเป็นผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
โดยติดต่ออินเวสทรี พร้อมใบแจ้งหนี้การค้า (Invoice)

อินเวสทรีทำการตรวจสอบเอกสารและวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ขอออกหุ้นกู้

ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง พิจารณาและยอมรับข้อเสนอ รวมถึงเงื่อนไขการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

อินเวสทรีประกาศการขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงให้นักลงทุน และโอนเงินให้ผู้ขอออกหุ้นกู้เมื่อปิดการระดมทุนครบตามเกณฑ์

อินเวสทรีเป็นตัวกลางในการติดตามผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินคืนแก่นักลงทุนตามหุ้นกู้

ขั้นตอนการสมัคร
ขอออกหุ้นกู้ชำระครั้งเดียว

ลงทะเบียนเป็นผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระรายงวด

อินเวสทรีทำการตรวจสอบเอกสารและวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ขอออกหุ้นกู้

ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง พิจารณาและยอมรับข้อเสนอ รวมถึงเงื่อนไขการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

อินเวสทรีประกาศการขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงให้นักลงทุน และโอนเงินให้ผู้ขอออกหุ้นกู้เมื่อปิดการระดมทุนครบตามเกณฑ์

อินเวสทรีเป็นตัวกลางในการติดตามผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินคืนแก่นักลงทุนตามหุ้นกู้

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True