ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไป
เว็บไซต์ www.investree.co.th (Investree) ดำเนินการโดย อินเวสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็น บริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนและที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชั้น 12 ห้อง B อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ เลขที่ 195/13 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “บริษัทฯ” และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (ข้อตกลง) นี้มีผลบังคับใช้กับท่านในฐานะผู้ใช้ของเว็บไซต์และ Investree รวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการเครื่องมือ และข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในกรณีใดท่านยอมรับว่า: (i) ท่านได้อ่านและทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดเหล่านี้ (ii) ท่านเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้ และ (iii) ท่านตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ท่านควรหยุดใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้บนเว็บไซต์ รูปแบบและหรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว เพื่อความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เกณฑ์หรือข้อบังคับที่อาจเกี่ยวข้อง หรือเพื่อสะท้อนถึงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง การให้บริการหรือฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านทำการตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าท่านรับทราบและ ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อาจได้รับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและเว็บไซต์จะมีผลผูกพันกับท่านผู้เป็นผู้ใช้ของเว็บไซต์ทันที ทั้งนี้ การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปจะถือว่าท่านยินดียอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์โดยปริยาย

บริษัทฯ จะทำการประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด และท่านยอมรับว่าว่าการทำเช่นนั้นทางบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างเพียงพอ

หากท่านเลือกที่จะเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์หรือนักลงทุนผ่านบริษัทฯ ท่านต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของนักลงทุนของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯได้ประกาศบังคับใช้ ท่านควรพิจารณาและอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ควบคู่ไปกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ การเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของนักลงทุนของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศบังคับใช้ เมื่อตอนที่ท่านลงทะเบียนเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์หรือเป็นนักลงทุน รวมถึงนโยบายการรักษาข้อมูลของบริษัทฯ (Privacy Policy) (ท่านสามารถเข้ารับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่) https://www.investree.co.th/th/privacy-policy-new บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาษีและข้อกำหนดทางกฎหมายที่ท่านต้องปฏิบัติตามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ เป็นนักลงทุนหรือผู้เสนอขายหลักทรัพย์ในบริษัทฯ

 1. ข้อสงวนสิทธิ์และคำเตือนเรื่องความเสี่ยง
  1. บริการของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์หรือ application เป็นแนวทางให้ท่านสามารถลงทุนโดยตรงในตราสารหลักทรัพย์จากบุคคลที่สาม และหรือจัดหาเงินทุนโดยตรงจากบุคคลที่สาม ทางบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ หรือเป็นเจ้าของโอกาสในการลงทุนที่แสดงบนเว็บไซต์ เมื่อท่านตกลงที่จะลงทุนในตราสารหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ หรือทำการเสนอขายหลักทรัพย์ให้นักลงทุน ธุรกรรมสัญญาดังกล่าวจะเป็นการเข้าทำสัญญาระหว่างผู้เสนอขายหลักทรัพย์และนักลงทุน โดยตรงไม่ได้เป็นการทำธุรกรรมสัญญากับ บริษัทฯ แต่อย่างใด การทำสัญญาระหว่างท่านและบุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว
  2. ท่านรับทราบและยอมรับว่าไม่มีเนื้อหาใดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ถือว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนจาก บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ไม่ได้ทำการแนะนำว่าการลงทุนแบบไหนเหมาะสมกับท่าน ท่านเข้าใจเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ผู้ให้บริการข้อมูลใด บริษัทในเครือของบริษัทฯ จะไม่ทำการให้คำแนะนำด้านการลงทุน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับลักษณะ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสมของการลงทุน ผลการดำเนินงานของการลงทุน หรือกลยุทธ์การลงทุนหรืออื่น ๆ แก่ท่านเป็นการส่วนตัว
  3. เนื้อหาและข้อความใดที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของท่าน เนื้อหาและข้อความที่มีอยู่บนเว็บไซต์นั้นไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน หรือเป็นการเสนอหรือชักชวนให้ท่านในการซื้อหรือขาย การลงทุนหรือบริการทางการเงินอื่น ๆ ท่านควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจในการเสนอขายหลักทรัพย์หรือลงทุนด้วยตัวท่านเอง และไม่ควรพึ่งพาข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อการลงทุนหรือไม่ลงทุน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านหาคำแนะนำด้านการลงทุนจากที่ปรึกษาทางการเงินก่อนการตัดสินใจใด ๆ
  4. มูลค่าการลงทุนและรายได้ที่ท่านอาจได้รับอาจผันผวนและท่านอาจไม่ได้เงินต้นคืนจากการลงทุนของท่าน ผลการตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนของท่านอาจไม่มีสภาพคล่องและอาจทำให้ ท่านไม่สามารถทำการขายหรือประเมินราคาของการลงทุนของท่านได้
  5. ท่านรับทราบและยอมรับว่าราคา คำอธิบาย และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์หรือ application อื่นเป็นข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามที่ทางบริษัทฯ เชื่อว่าเชื่อถือได้ และหากเป็นไปได้บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จะทำได้ในเชิงพาณิชย์ ท่านยอมรับและตกลงว่าบริษัทฯ เจ้าของข้อมูล บุคคลที่สาม หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่อาจรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
  6. ท่านรับทราบและยอมรับว่าอัตราดอกเบี้ยที่อยู่บนเว็บไซต์นั้นเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น และบริษัทฯ ไม่รับประกันว่าท่านจะมีโอกาสในการได้รับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
  7. เนื้อหาและข้อความที่มีอยู่บนเว็บไซต์นั้นไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน หรือเป็นการเสนอหรือชักชวนให้ท่านในการซื้อหรือขาย การลงทุนหรือบริการทางการเงินอื่น ๆ ในประเทศอื่นที่การลงทุนประเภทนี้ไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
  8. เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเผยแพร่สถิติข้อมูลการลงทุนในอดีตบางรายการ ซึ่งอาจเป็นการคัดเลือก ข้อมูลเพียงบางส่วน ความผันผวนของตลาดการเงินและสภาพทางเศรษฐกิจอาจทำให้ข้อมูลในอดีตไม่มีความหมาย ซึ่งนักลงทุนไม่ควรพึ่งพาข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจลงทุน
 2. ความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  1. เว็บไซต์มีให้ "ตามสภาพ" โดยบริษัทฯ บริษัทในเครือ ตัวแทนของบริษัทฯ และผู้ออกใบอนุญาตไม่รับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์หรือ application อื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ บริษัทในเครือ ตัวแทนของบริษัทฯ ไม่รับประกันว่าการบริการผ่านเว็บไซต์จะเป็นการให้บริการอย่างทันท่วงที ไม่ละเมิดสิทธิ และเหมาะสมสำหรับการค้าการพาณิชย์ และบริษัทฯ ปฏิเสธการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยยกเว้นที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. แม้ว่าบริษัทฯจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการบนเว็บไซต์นั้นจะสามารถดำเนินการได้ อย่างไม่ขัดข้อง แต่โดยลักษณะของการใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้นหมายความว่าบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ได้ บริษัทฯไม่รับประกันว่าบทบัญญัติของเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของมันจะ สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องในเว็บไซต์อาจจะไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าเว็บไซต์จะปลอดจาก ไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความเสียหายค่าใช้จ่ายความล่าช้าหรือความรับผิดอื่นใด (รวมถึงการสูญเสียทางการเงิน) ซึ่งอาจเกิดจากการไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
  3. ท่านเป็นผู้รับผิดชอบการเข้าถึงเว็บไซต์และ application อื่นผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมอื่นแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (เช่นค่าบริการอินเทอร์เน็ตหรือค่า data) ในทำนองเดียวกันท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่จำ เป็นสำหรับท่านในการเข้าถึงเว็บไซต์และ application อื่นของบริษัทฯ
  4. ข้อมูลที่ส่งผ่านเว็บไซต์จะเป็นการผ่านระบบเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากการสื่อสารดังกล่าวมีการรั่วไหล ถูกขัดขวางโดยบุคคลที่สาม ไม่เอื้อต่อการส่งข้อมูล หรือมีการส่งข้อมูลผิดพลาด
 3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัทฯ บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่พนักงานหรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯอาจมีความสัมพันธ์กับการลงทุน หรือธุรกรรมที่ท่านผ่านเว็บไซต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ ท่านยินยอมที่จะไม่บังคับให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวกับท่านและท่านยอมรับว่าบริษัทไม่มีภาระที่จะชี้แจงเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าวต่อท่าน เว้นแต่ได้รับคำสั่งศาลหรือเพื่อเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้นเป็นการให้บริการที่อิสระ และปราศจากผลประโยชน์ และความสัมพันธ์ดังกล่าว

 4. วิธีการเข้าถึงบริการ
  1. เว็บไซต์ของบริษัท ได้รับการออกแบบเพื่อดูผ่านเว็บไซต์ที่มีความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล หรือสูงกว่า แม้ว่าท่านอาจใช้วิธีการอื่นในการเข้าถึงเว็บไซต์แต่โปรดทราบว่าเว็บไซต์อาจไม่ปรากฏอย่างถูกต้องผ่านวิธีการเข้าถึงอื่น ๆ
  2. ท่านห้ามเข้าใช้เว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์หรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อให้การเข้าถึงด้วยความเร็วสูง หรือการเข้าถึงแบบอัตโนมัติโดยวิธี automate และวิธีการเข้าแบบซ้ำ ๆ
  3. การเข้าถึงบางส่วนของไซต์ได้นั้นสามารถเข้าถึงได้ด้วยรหัสผ่าน ท่านห้ามพยายามที่จะเข้าถึงส่วนดังกล่าวของเว็บไซต์หากท่านไม่ได้รับอนุญาตด้วยผ่านวิธีการใดๆ
 5. คุณสมบัติและการลงทะเบียน
  1. ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นั้นท่านต้องมีอายุอย่างน้อยยี่สิบ (20) ปี (วัดตามปฏิทินเกรกอเรียน) และมีความสามารถเข้าใช้บริการได้ตามกฎหมาย ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมายและความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ตามข้อกำหนดเหล่านี้
  2. ท่านจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์หรือนักลงทุนก่อนที่จะสามารถใช้บริการของบริษัทฯ ได้ ท่านควรทราบว่าใบสมัครการลงทะเบียนของท่านอาจได้รับการปฏิเสธจากบริษัทฯ
  3. หากท่านลงทะเบียนเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์หรือนักลงทุนท่านจะต้องได้รับการตรวจสอบตัวตนผ่านขั้นตอนสองขั้น (two-step verification) ประการแรกท่านจะต้องส่งรายละเอียดพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับตัวท่าน (ชื่อและอีเมลของท่าน) และเลือกชื่อผู้ใช้บริการและและรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกับที่อื่น นอกจากนี้ ท่านอาจต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถใช้เป็นการระบุตัวตนของท่าน ทั้งนี้ ท่านควรเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บริการและและรหัสผ่านของท่านด้วยความปลอดภัยตลอดเวลา
  4. เมื่อท่านส่งข้อมูลตามข้อ 5.3 ท่านจะได้รับรหัสเปิดใช้งาน (activation code) เพื่อใช้ในการเข้าขั้นตอนที่สองของกระบวนการลงทะเบียน ท่านจะต้องส่งข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านเองหรือบริษัทที่ท่านเป็นตัวแทนตามที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ จะขอให้ท่านแสดงหลักฐานแสดงตัวตน หลักฐานที่อยู่ปัจจุบันของท่าน หรือของกรรมการบริษัท หุ้นส่วน หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ตามนโยบายป้องกันการฟอกเงินของบริษัทฯ การพิจารณาคำขอเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์และนักลงทุนกับบริษัทฯ จะอยู่ภายใต้กระบวนการและนโยบายของบริษัทฯ โดยใบสมัครท่านอาจได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ
  5. ท่านรับรองว่าข้อมูลที่ท่านมอบให้บริษัทฯ ในขั้นตอนการลงทะเบียนนั้นถูกต้องและครบถ้วน
 6. รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ
  1. ท่านจะต้องกรอกอีเมลและรหัสผ่านทุกครั้งที่เข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านอาจต้องตอบคำถามเพื่อความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งข้อ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านไม่ควรซ้ำกับที่ท่านใช้สำหรับเว็บไซต์อื่น และท่านห้ามโอนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับบุคคลอื่น
  2. ท่านต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลและธุรกรรมทั้งหมดที่กรอกในเว็บไซต์ภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน ดังนั้น ท่านมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน และท่านจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีหากท่านทราบว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผย หรือการสูญหายจากการโจรกรรมหรือมีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ท่าน: ไม่สามารถโอนหรือขายชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านไปยังบุคคลที่สาม และ ยอมรับที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีที่ท่านทราบว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผย หรือการสูญหายจากการโจรกรรมหรือมีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยอีเมลมาที่ [email protected]
  3. หากท่านอนุญาตให้พนักงาน หรือตัวแทนใช้รายละเอียดการเข้าสู่ระบบของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบกิจกรรมของพวกเขาบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านในกรณีที่บริษัทฯ สงสัยว่าบุคคลที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านไม่ใช่ตัวท่านหรือบริษัทฯ สงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง หรือเป็นการใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
 7. ลิงค์ไปยังและจากเว็บไซต์
  1. ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านไฮเปอร์เท็กซ์หรืออินเทอร์เน็ตลิงค์ การเชื่อมโยงดังกล่าวมีไว้เพื่อการอ้างอิงและความสะดวกของท่านเท่านั้น โดยเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบเฉพาะของเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์นั้นๆ ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาหรือการทำงานของเว็บไซต์ดังกล่าว
  2. บริษัทฯ ไม่รับรองหรืออนุมัติเนื้อหาในเว็บไซต์ที่อาจมีการเชื่อมจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านมีหน้าที่ในการพิจารณาว่าท่านสามารถพึ่งพาเนื้อหาในเว็บไซต์อื่นที่ท่านเข้าถึงจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นและ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของท่าน
  3. ห้ามนำข้อมูลเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไปใช้ในที่อื่น หรือเว็บไซต์อื่น หรือสร้างลิงก์ไปยังส่วนใดของเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาตการเชื่อมโยงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้ หรือการไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาอื่นของบุคคลที่สาม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 8. การจำกัดความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย
  1. ท่านยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ ตัวแทนเจ้าหน้าที่พนักงาน ซัพพลายเออร์หรือผู้ออกใบอนุญาต (Investree Parties) จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดสำหรับ:
  2. • ความไม่ถูกต้อง ล่าช้า ข้อขัดข้องในการให้บริการ ข้อผิดพลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

   • การตัดสินใจหรือการทำธุรกรรมของท่านโดยอาศัยเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์

   • ความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม

   • การสูญเสียที่เกิดจากการใช้เนื้อหา หรือเว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือภาระผูกพันที่อยู่นอกเหนือการควบคุมในการจัดหารวบรวมแปลตีความ รายงาน หรือส่งมอบเว็บไซต์และเนื้อหา หรืออื่น ๆ

   • การสูญเสีย ความเสียหาย หนี้สิน การเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึง ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือการยอมความ) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจาก หรืออ้างอิงถึงการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน รวมถึงเนื้อหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) กฎหมายหรืออื่น ๆ

   • การสูญเสียที่เกิดจากสาเหตุที่เกินอำนาจและการวบคุมของบริษัทฯ

  3. ความรับผิดทั้งหมดของบริษัทฯที่มีต่อท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะต้องไม่เกิน 90,000 บาท นับรวมทุกกรณี
  4. การยกเว้นและการรับผิดชอบของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดทั้งหมดนี้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
  5. ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการที่ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ ในกรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์อย่างไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายต่อบริษัทฯ ท่านยอมรับว่าท่านจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดกับบริษัทฯหรือบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากการใช้งานของท่าน
 9. ความพร้อมใช้งานของไซต์
  1. เนื่องจากบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อาจมีการหยุดชะงักอันเนื่องมาจากเหตุอันเกินความควบคุมของบริษัทฯ การเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ จึงเป็นการให้บริการ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีให้" เท่านั้น
  2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการ จำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ให้กับบุคคลใดก็ตาม การเข้าใช้ตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือเขตอำนาจศาล บริษัทฯสามารถและ/หรือระงับการเข้าถึงและ การใช้งานเว็บไซต์ของท่านในเวลาใดก็ได้ะตามดุลยพินิจของบริษัทฯ
  3. บริษัทฯ อาจจำกัดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ของท่านตามดุลยพินิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ อาจระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเหตุผลทางการค้า เพื่อความปลอดภัยทางเทคนิค เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 10. ข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์
  1. ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศและกฎหมายต่างประเทศที่อาจบังคับใช้กับท่าน และท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
  2. ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่ (ทั้งตัวท่านเองหรือผ่านบุคคลที่สาม):

   • ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใด ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือใช้งานหนักเกินไปกับเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ หรือเครือข่ายใด ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

   • ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดที่อาจแทรกแซงการใช้งานของสมาชิกท่านอื่นหรือ ในลักษณะที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือจำกัดสิทธิของบุคคลอื่นตามกฎหมาย

   • ใช้โรบอตสไปเดอร์ เครื่องมือรวบรวมข้อมูลหรืออุปกรณ์หรือวิธีการใดในรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อประมวลผลตรวจสอบคัดลอกหรือแยกเว็บเพจใด บนเว็บไซต์หรือข้อมูลเนื้อหาหรือข้อมูลใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ

   • ใช้กระบวนการอัตโนมัติใด เพื่อรวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ หรือที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่มาจากบุคคลที่สาม

   • ใช้กระบวนการอัตโนมัติใด เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์ หรือแทรกแซงการทำธุรกรรมหรือกระบวนการใดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

   • โพสต์ อัพโหลด ส่งต่อ แจกจ่าย จัดเก็บ สร้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ด้วยข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นเท็จ ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท สร้างความขุ่นเคืองต่อกลุ่มศาสนาหรือศีลธรรม หยาบคาย ข่มขู่คุกคามสิทธิของบุคคลอื่น เนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ฉ้อโกง หรือมีแนวโน้มที่จะสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้เว็บไซต์

   • ใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิดโดยการใส่ไวรัส (trojan, worms, logic bombs) หรือ software อื่นที่อาจเป็นอันตรายกับเว็บไซต์และทรัพยากรเทคโนโลยีของบริษัทฯ

   • ดำเนินการใด ๆ ที่กำหนดภาระที่ไม่สมเหตุสมผลหรือมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นบนโครงสร้างพื้นฐานของ หรือแบนด์วิดท์ (bandwidth) ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์

   • พยายามเข้าถึงเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาต

   • พยายามโจมตีเว็บไซต์โดยการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ (denial of service attack) หรือการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (distributed denial of service attack)

   • วิศวกรย้อนกลับ (reverse engineer) หรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดหรือสูตรหรือกระบวนการเกี่ยวกับ เลขคณิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์พื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

   • คัดลอก ผลิต ดัดแปลง แก้ไข สร้างผลงานลอกเลียนแบบเนื้อหาใด ของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ

  3. บริษัทฯ อาจลบ หรือแก้ไขเนื้อหาในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างสำเนาเนื้อหาที่ท่านโพสต์หรือจัดเก็บบนเว็บไซต์
  4. บริษัทฯ อาจยุติหรือระงับสิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หากพบว่าท่านได้ทำการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ ทางบริษัทฯ อาจทำรายงานเจ้าหน้าที่ทางการและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านั้นหากได้รับการร้องขอ
 11. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
  1. ข้อสังเกตคำแนะนำหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้รับจากเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ท่านรับทราบว่าท่านต้องรับผิดชอบสำหรับข้อมูลใด ๆ ที่นำส่งผ่านชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่าน ท่านรับรองว่าข้อมูลที่ท่านนำส่งนั้นเป็นข้อมูลของท่าน ไม่เป็นเท็จ และถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเผยแพร่ ลบ แก้ไขหรือตัดทอนข้อมูลที่ท่านนำส่ง ตามที่บริษัทฯ เห็นจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและตามกฎหมายระเบียบกระบวนการทางกฎหมาย
  2. ตามข้อ 11.4 ด้านล่าง ทางบริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน การออกแบบของเว็บไซต์ ฐานข้อมูลและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่อยู่บนและเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  3. หากสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวตกเป็นของท่านโดยการดำเนินการทางกฎหมายหรืออื่น ๆ ท่านตกลงที่จะมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนกลับมาให้บริษัทฯ
  4. ท่านยังคงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมดในข้อมูลที่ท่านอัพโหลดหรือส่งไปยังเว็บไซต์ และท่านให้สิทธิ์บริษัทฯ ในการใช้งาน คัดลอก แจกจ่าย และเผยแพร่ข้อมูลของท่านทั่วโลกโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม (royalty fee)
  5. บริษัทฯ ไม่รับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ
  6. ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่เปิดเผยหรือสื่อสารกับบุคคลใด ๆ (ยกเว้นตัวแทนมืออาชีพหรือที่ปรึกษาหรือตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือกฎหมายใด ๆ ) ในข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่ท่านได้รับจากเว็บไซต์หลังจากที่ท่านได้เป็นสมาชิก และได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากเว็บไซต์ ท่านจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันการเผยแพร่หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตและจะใช้ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการเสนอ หรือทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลในเว็บไซต์ตามข้อนี้ ครอบคลุม ข้อมูลในรูปแบบภาพ ปากเปล่า หรืออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นักลงทุน ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ
 12. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
  1. เว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือทรัพย์สินของผู้ให้อนุญาตของบริษัทฯ และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้
  2. ท่านได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดและพิมพ์เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของท่านเองหรือในทางธุรกิจของท่านเท่าที่ จำเป็นในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ เนื้อหาเว็บไซต์จะต้องไม่ถูกคัดลอกหรือถูกแก้ไขแจกจ่าย หรือจัดการด้วยเหตุผลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
  3. ท่านยอมรับที่จะไม่ผลิต หรือเก็บส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ (สำหรับช่วงเวลาใด ๆ ) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสืบค้นอื่น ๆ แก้ไขดัดแปลง อัพโหลดข้อมูลของเว็บไซต์ ไปให้บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่เป็นท่านใช้เว็บไซต์เป็นการส่วนตัวผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน หรือตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดเหล่านี้
 13. การบอกเลิก
  1. บริษัทฯ อาจระงับการเข้าสู่ระบบของท่าน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โดยมีหรือไม่มีการบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า
  2. ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด แม้ว่าบริษัทฯ จะได้ทำการระงับการเข้าถึงหรือใช้งานของเว็บไซต์นี้โดยทางตรงหรือทางอ้อมของท่าน
 14. ข้อกำหนดทั่วไป
  1. บริษัทฯ อาจปฏิบัติตามข้อผูกพันของบริษัทฯและใช้สิทธิใด ๆ ผ่านบุคคลที่สาม บริษัทฯ อาจมอบหมายสิทธิ์และภาระหน้าที่ใด ๆ หรือทั้งหมดของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ให้กับบุคคลที่สาม
  2. หากพบว่าข้อใดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงเหล่านี้เป็นโมฆะ ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้องก็จะถูกตัดออกจากข้อกำหนดเหล่านี้โดยปล่อยให้ส่วนที่เหลือมีผลบังคับใช้ต่อไป
  3. บริษัทฯ ไม่ได้ใช้สิทธิตามข้อกำหนดนี้ หรือทำการบังคับใช้สิทธิล่าช้า ไม่ถือว่าบริษัทฯ สละสิทธิ์ของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. หากพบว่าข้อใดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงเหล่านี้ขัดต่อกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้โดยศาลที่มีเขตอำนาจใด ๆ ข้อดักงล่าวจะถูกตัดออกจากข้อกำหนดเหล่านี้โดยปล่อยให้ส่วนที่เหลือมีผลบังคับใช้ต่อไป
  5. การปฏิเสธความรับผิดการชดใช้ค่าเสียหายและการยกเว้นทั้งหมดในข้อกำหนดเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกข้อกำหนด
  6. ข้อกำหนดเหล่านี้และเอกสารที่อ้างถึงข้อกำหนดให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของภาระผูกพันและสัญญาระหว่างท่านและบริษัทฯ ในการใช้งานบริษัทฯ และในการใช้บริการบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์
  7. ข้อกำหนดเหล่านี้พร้อมกับเอกสารที่อ้างข้อกำหนด และภาระผูกพันที่ไม่ใช่สัญญาที่อาจเกิดขึ้นนั้นจะได้รับการครอบคลุมโดยกฎหมายของประเทศไทย ท่านยอมจำนนต่ออำนาจศาลประเทศไทย
 15. เกี่ยวกับบริษัทฯ

  Investree เป็น บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนและที่ตั้งของธุรกิจหลักอยู่ที่ชั้น 12, ห้อง B, อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์, 195/13 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 16. การติดต่อบริษัทฯ

  หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือต้องการติดต่อบริษัทฯ กรุณาส่งอีเมลของท่านมาที่ [email protected]

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ cookie ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของ cookie บางประเภทได้ โปรดคลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน cookie อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานของ cookie บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ยอมรับทั้งหมด

จัดการการกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้ในส่วนการตลาด

คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละราย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยืนยันตัวเลือกของฉัน
Cookie Domain Description
XSRF-TOKEN www.investree.co.th คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Wix และใช้เพื่อความปลอดภัย
laravel_session www.investree.co.th laravel ใช้ laravel_session เพื่อระบุอินสแตนซ์ของเซสชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
_gat .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ได้รับการติดตั้งโดย Google Universal Analytics เพื่อจำกัดอัตราคำขอและจำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง
_ga .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งติดตั้งโดย Google Analytics จะคำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ
_gid .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ติดตั้งโดย Google Analytics คุกกี้ _gid จะเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุตัวตน

 

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True