บทความเจ้าของธุรกิจ

Investree ผู้ให้บริการ Crowdfunding Platform

แหล่งเงินทุนสำหรับ SME ระหว่าง 'สินเชื่อเพื่อธุรกิจ' และ 'คราวด์ฟันดิ้ง' ควรเลือกอะไรดี?

การทำธุรกิจและเกิดปัญหา ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติที่คนทำธุรกิจจะต้องเจอ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาไปได้ คือการมีเงินทุนหมุนเวียนที่มากพอ เพื่อสร้างสภาพคล่องให้ธุรกิจไม่สะดุดจนหยุกชะงักไป ดังนั้นการมองหาแหล่งเงินทุนไว้ก็เป็นเรื่องสำคัญ ปัจจุบันมีแหล่งเงินทุนมากมายเช่น สินเ...

อ่านเพิ่มเติม

ถอดบทเรียน 3 โมเดลธุรกิจใหม่ ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ปัง

เคยสงสัยกันไหมว่า ในเมื่อธุรกิจหลากหลายรูปแบบต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง แล้วโมเดลธุรกิจรูปแบบไหนบ้างที่อยู่รอด บทความนี้จะขอพาเจ้าของธุรกิจมาถอดบทเรียน 3 โมเดลธุรกิจใหม่เพื่อให้อยู่รอดต่อไปได้แม้อยู่ในช่วงวิกฤตเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และรองรับพฤติกรรมการบริโ...

อ่านเพิ่มเติม
Investree ผู้ให้บริการ Crowdfunding Platform
Investree ผู้ให้บริการ Crowdfunding Platform

ทำความรู้จัก กระแสเงินสด ตัวชี้วัดสำคัญสุขภาพธุรกิจ

การเช็คสุขภาพธุรกิจอยู่สม่ำเสมอถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ แล้วเราควรตรวจเช็คอะไร ถึงตรวจได้จริงประเมินได้ไว บางท่านอาจตอบว่า ยอดซื้อ-ขายสินค้า หรือผลกำไร แต่ความจริงแล้วตัวชี้วัดสุขภาพของธุรกิจที่สำคัญและแม่นยำที่สุดคงจะหนีไม่พ้น ‘กระแสเงินสด’ แต่งบกระแสเงินสดคืออะไร และสำคัญกับ SME อย่างไ...

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจขาดสภาพคล่อง ควรบริหารงบกระแสเงินสดอย่างไร?

จะเป็นอย่างไร เมื่อธุรกิจขาดสภาพคล่องจนธุรกิจต้องสะดุด เพราะสถานการณ์กระแสเงินสดขาดสภาพคล่อง แน่นอนว่า อาจเกิดเรื่องไม่คาดฝันรุนแรงได้เกินกว่าที่ใครจะคาดคิด อย่างเช่น กิจการล้ม หรือกลายเป็นหนี้ เป็นสิ่งที่ธุรกิจ SME ต่างไม่อยากเจอ เพราะฉะนั้นบทความนี้จะพามาทำความรู้จักกับคำว่า อ่านเพิ่มเติม

Investree ผู้ให้บริการ Crowdfunding Platform
Investree ผู้ให้บริการ Crowdfunding Platform

แหล่งเงินทุนสำหรับ SME ระหว่าง 'สินเชื่อเพื่อธุรกิจ' และ 'คราวด์ฟันดิ้ง' ควรเลือกอะไรดี?

การทำธุรกิจและเกิดปัญหา ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติที่คนทำธุรกิจจะต้องเจอ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาไปได้ คือการมีเงินทุนหมุนเวียนที่มากพอ เพื่อสร้างสภาพคล่องให้ธุรกิจไม่สะดุดจนหยุกชะงักไป ดังนั้นการมองหาแหล่งเงินทุนไว้ก็เป็นเรื่องสำคัญ ปัจจุบันมีแหล่งเงินทุนมากมายเช่น สินเ...

อ่านเพิ่มเติม
Investree ผู้ให้บริการ Crowdfunding Platform

ถอดบทเรียน 3 โมเดลธุรกิจใหม่ ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ปัง

เคยสงสัยกันไหมว่า ในเมื่อธุรกิจหลากหลายรูปแบบต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง แล้วโมเดลธุรกิจรูปแบบไหนบ้างที่อยู่รอด บทความนี้จะขอพาเจ้าของธุรกิจมาถอดบทเรียน 3 โมเดลธุรกิจใหม่เพื่อให้อยู่รอดต่อไปได้แม้อยู่ในช่วงวิกฤตเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และรองรับพฤติกรรมการบริโ...

อ่านเพิ่มเติม
Investree ผู้ให้บริการ Crowdfunding Platform

ทำความรู้จัก กระแสเงินสด ตัวชี้วัดสำคัญสุขภาพธุรกิจ

การเช็คสุขภาพธุรกิจอยู่สม่ำเสมอถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ แล้วเราควรตรวจเช็คอะไร ถึงตรวจได้จริงประเมินได้ไว บางท่านอาจตอบว่า ยอดซื้อ-ขายสินค้า หรือผลกำไร แต่ความจริงแล้วตัวชี้วัดสุขภาพของธุรกิจที่สำคัญและแม่นยำที่สุดคงจะหนีไม่พ้น ‘กระแสเงินสด’ แต่งบกระแสเงินสดคืออะไร และสำคัญกับ SME อย่างไ...

อ่านเพิ่มเติม
Investree ผู้ให้บริการ Crowdfunding Platform

ธุรกิจขาดสภาพคล่อง ควรบริหารงบกระแสเงินสดอย่างไร?

จะเป็นอย่างไร เมื่อธุรกิจขาดสภาพคล่องจนธุรกิจต้องสะดุด เพราะสถานการณ์กระแสเงินสดขาดสภาพคล่อง แน่นอนว่า อาจเกิดเรื่องไม่คาดฝันรุนแรงได้เกินกว่าที่ใครจะคาดคิด อย่างเช่น กิจการล้ม หรือกลายเป็นหนี้ เป็นสิ่งที่ธุรกิจ SME ต่างไม่อยากเจอ เพราะฉะนั้นบทความนี้จะพามาทำความรู้จักกับคำว่า อ่านเพิ่มเติม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขความรับผิดชอบ

 1. บริษัท อินเวสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทฯ) ในฐานะคราวด์ฟันดิงแพลต​ฟอร์มมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน และให้กับนักลงทุนในการลงทุน โดยเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงกับนักลงทุน ตามนโยบายและดุลยพินิจของบริษัทฯ
 2. บริษัทฯ ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนกับนักลงทุนหรือให้คำแนะนำใดๆ กับผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
 3. บริษัทฯ ในฐานะคราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform)ไม่รับรองหรือรับประกันการจับคู่ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงและนักลงทุน รวมทั้งการชำระคืนจากผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงต่อนักลงทุน นอกจากนั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อมูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงหรือการลงทุนที่เกิดขึ้น
 4. ข้อเสนอในการขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงและกระบวนการจับคู่ทำธุรกรรมบน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform) จะกระทำให้แล้วเสร็จผ่านช่องทางแบบออนไลน์ หรือ เชื่อมต่อผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ข้อตกลงสัญญาและเอกสารทั้งหมดจะได้รับการลงนามและดำเนินการโดยผู้ทำธุรกรรมทั้งสองฝ่ายแบบผ่านระบบออฟไลน์
 5. การให้บริการขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงและการลงทุนในหุ้นกู้ผ่าน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform) ถือเป็นข้อตกลงทางแพ่งระหว่างนักลงทุนและผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ด้วยเหตุนี้ ความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อตกลงดังกล่าวย่อมเป็นภาระความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเท่านั้น
 6. ความเสี่ยงด้านการเงินหรือการผิดนัดชำระหนี้ถือเป็นภาระความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของนักลงทุน ทางบริษัทฯ องค์กรของรัฐบาล หรือ เจ้าพนักงานของรัฐ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่อาจเกิดขึ้นได้
 7. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบที่ได้รับอำนาจจากผู้ใช้บริการ (นักลงทุนและหรือผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง) มีอำนาจที่จะได้มาซึ่งข้อมูล เข้าถึงข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล จัดการและหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการ (Data Utilization-การใช้ประโยชน์จากข้อมูล) บนหรือภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงโทรศัพท์อัจฉริยะหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่) ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการหรือมีการควบคุมโดยผู้ใช้บริการโดยจะมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวัตถุประสงค์ ข้อจำกัด และกลไกในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะได้รับการยินยอมให้กระทำการดังกล่าว
 8. นักลงทุนที่ไม่เข้าใจความเสี่ยงและไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนในหุ้นกู้มาก่อน ไม่ควรใช้บริการ คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform)
 9. ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงพึงพิจารณาอัตราดอกเบี้ยสำหรับการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงและค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ว่าเหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้คืนหรือไม่
 10. พฤติกรรมการฉ้อโกงใดๆ จะถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
 11. ผู้ใช้บริการต้องศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขทางกฎหมายโดยละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจใดๆ ในการเข้าร่วมเป็นนักลงทุนและหรือเป็นผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

บริษัท อินเวสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทฯ) คือนิติบุคคลที่จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย บริษัทฯ ในฐานะ คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform) มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน และให้กับนักลงทุนในการลงทุน โดยเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างผู้ออกหลักทรัพย์กับนักลงทุน ตามนโยบายและดุลยพินิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนกับนักลงทุนหรือให้คำแนะนำใดๆ กับผู้ออกหลักทรัพย์

เนื้อหาและเอกสารใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์investree.co.th ถือเป็นเจตนาในการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น และไม่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ชี้ชวน ให้คำแนะนำเพื่อให้มีการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ตลาดทุน หรือ บริการด้านการเงินในรูปแบบอื่นๆ และในการให้บริการของ บริษัทฯ นั้น จำกัดไว้เพียงเป็นการบริหารจัดการเท่านั้น

เงินลงทุนที่อยู่ในบัญชีนักลงทุนและเงินทุนในบัญชีผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ไม่ใช่เงินฝากที่เก็บรักษาไว้โดยบริษัทฯ ทางบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้แทน ผู้เกี่ยวข้อง หรือนายหน้า ไม่มีภาระรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือปัญหาที่เกิดขึ้นหรือถือว่าเกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการขาดการเตรียมความพร้อมหรือจากการเผยแพร่ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย

 

investree
© บริษัท อินเวสทรี (ไทยแลนด์) จำกัดข้อกำหนดและเงื่อนไขความรับผิดชอบ

1. บริษัท อินเวสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทฯ) ในฐานะคราวด์ฟันดิงแพลต​ฟอร์มมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน และให้กับนักลงทุนในการลงทุน โดยเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงกับนักลงทุน ตามนโยบายและดุลยพินิจของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนกับนักลงทุนหรือให้คำแนะนำใดๆ กับผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

3. บริษัทฯ ในฐานะคราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform)ไม่รับรองหรือรับประกันการจับคู่ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงและนักลงทุน รวมทั้งการชำระคืนจากผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงต่อนักลงทุน นอกจากนั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อมูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงหรือการลงทุนที่เกิดขึ้น

4. ข้อเสนอในการขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงและกระบวนการจับคู่ทำธุรกรรมบน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform) จะกระทำให้แล้วเสร็จผ่านช่องทางแบบออนไลน์ หรือ เชื่อมต่อผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ข้อตกลงสัญญาและเอกสารทั้งหมดจะได้รับการลงนามและดำเนินการโดยผู้ทำธุรกรรมทั้งสองฝ่ายแบบผ่านระบบออฟไลน์

5. การให้บริการขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงและการลงทุนในหุ้นกู้ผ่าน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform) ถือเป็นข้อตกลงทางแพ่งระหว่างนักลงทุนและผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ด้วยเหตุนี้ ความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อตกลงดังกล่าวย่อมเป็นภาระความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเท่านั้น

6. ความเสี่ยงด้านการเงินหรือการผิดนัดชำระหนี้ถือเป็นภาระความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของนักลงทุน ทางบริษัทฯ องค์กรของรัฐบาล หรือ เจ้าพนักงานของรัฐ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่อาจเกิดขึ้นได้

7. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบที่ได้รับอำนาจจากผู้ใช้บริการ (นักลงทุนและหรือผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง) มีอำนาจที่จะได้มาซึ่งข้อมูล เข้าถึงข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล จัดการและหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการ (Data Utilization-การใช้ประโยชน์จากข้อมูล) บนหรือภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงโทรศัพท์อัจฉริยะหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่) ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการหรือมีการควบคุมโดยผู้ใช้บริการโดยจะมีการแจ้งให้ ผู้ใช้บริการทราบถึงวัตถุประสงค์ ข้อจำกัด และกลไกในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะได้รับการยินยอมให้กระทำการดังกล่าว

8. นักลงทุนที่ไม่เข้าใจความเสี่ยงและไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนในหุ้นกู้มาก่อน ไม่ควรใช้บริการ คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform)

9. ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงพึงพิจารณาอัตราดอกเบี้ยสำหรับการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงและค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ว่าเหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้คืนหรือไม่

10. พฤติกรรมการฉ้อโกงใดๆ จะถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

11. ผู้ใช้บริการต้องศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขทางกฎหมายโดยละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจใดๆ ในการเข้าร่วมเป็นนักลงทุนและหรือเป็นผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง


บริษัท อินเวสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทฯ) คือนิติบุคคลที่จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย บริษัทฯ ในฐานะ คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform) มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน และให้กับนักลงทุนในการลงทุน โดยเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงกับนักลงทุน ตามนโยบายและดุลยพินิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนกับนักลงทุนหรือให้คำแนะนำใดๆ กับผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

เนื้อหาและเอกสารใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ เนื้อหาและเอกสารใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ investree.co.th ถือเป็นเจตนาในการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น และไม่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ชี้ชวน ให้คำแนะนำเพื่อให้มีการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ตลาดทุน หรือ บริการด้านการเงินในรูปแบบอื่นๆ และในการให้บริการของ บริษัทฯ นั้น จำกัดไว้เพียงเป็นการบริหารจัดการเท่านั้น

เงินลงทุนที่อยู่ในบัญชีนักลงทุนและเงินทุนในบัญชีผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ไม่ใช่เงินฝากที่เก็บรักษาไว้โดยบริษัทฯ ทางบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้แทน ผู้เกี่ยวข้อง หรือนายหน้า ไม่มีภาระรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ ถือว่าเกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการขาดการเตรียมความพร้อมหรือจากการเผยแพร่ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย


investree

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True