คำถามที่พบบ่อย

1. บทบาทของ Investree

ธุรกิจของเราคือการเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนกับผู้ขอกู้ ทำการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอกู้ และบริหารจัดการการกู้ยืมตั้งแต่การทำสัญญาไปจนถึงการชำระคืนเงินกู้

ผู้ขอกู้สามารถกู้ยืมได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และในขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถได้รับผลตอบ
แทนที่เหมาะสมตามความเสี่ยงที่ตัวเองเลือก

2. Investree คือธนาคารหรือสถาบันการเงินประเภทหนึ่งหรือไม่

Investree ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินใดๆ แต่เราคือคนกลางผู้ให้บริการการจับคู่ระหว่างผู้ขอกู้และผู้ให้กู้ โดยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ระบบการดำเนินการและการให้คะแนนความน่าเชื่อถือทางการเงิน

สิ่งที่ทำให้ Investree แตกต่างจากตัวกลางทางการเงินทั่วไปคือ เราไม่มีส่วนร่วมในการกู้ยืมเงินที่เกิดขึ้น แต่เราอำนวยความสะดวกให้กับการกู้ยืมระหว่างผู้กู้และนักลงทุน

3. วิธีการยื่นคำขอกู้เงินผ่านช่องทางของ Investree

การขอกู้ยืมเงินผ่าน Investree มีขั้นตอนที่ง่ายมาก เราจะขอข้อมูลส่วนตัวของคุณรวมทั้งใบแจ้งหนี้การ
ค้า  และเอกสารสำคัญทางกฎหมายและการเงินของบริษัท  จากนั้นเราจะทำการคัดสรรและประเมินใบ
สมัครขอกู้เงินโดยยึดกระบบการให้คะแนนความน่าเชื่อถือทางการเงิน  ที่ประเมินโดย  Investree  หลัง
จากเงินกู้ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว Investree จะเสนอเงินกู้ให้นักลงทุนที่ลงทะเบียนกับ Inves
tree พิจารณาต่อไป

4. ประโยชน์ของการกู้ยืมเงินผ่าน Investree

เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินในรูปแบบเดิมแล้ว จะเห็นได้ว่า Investree มีขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินที่ยืดหยุ่น และใช้เอกสารจำนวนน้อยกว่า และยังช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เป็นธรรม

5. ทีมบริหารของ Investree

ทีมงานของ Investree ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ด้านการเงินและด้านเทคโนโลยีกรุณาคลิก เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมของทีมงานและเรื่องราวเกี่ยวกับ Investree

6. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ Investree

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย   โดยใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต
ตามนโยบาย Privacy Policy ของบริษัท ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย ISO 27001 นอกจากนั้น   Investree   ยังมีระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ  และทางด้านการจัดการต่างๆ  ที่ออก
แบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ   และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม
Investree จะไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ  ของลูกค้าต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ได้รับการร้อง
ขอจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และจะไม่มีการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเว้นแต่เพื่อจุดประสงค์ในด้านการยืนยันตัวตน

7. การตรวจสอบอีเมล

คุณจะได้รับอีเมลจาก Investree ซึ่งจะแนบลิงก์เพื่อให้คุณยืนยันอีเมลของคุณ ถ้าหากคุณไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว กรุณาตรวจสอบในกล่องสแปม นอกจากนั้น คุณยังสามารถขอยืนยันอีเมลของคุณผ่านการตั้งค่าในบัญชีของคุณได้ด้วย

8. การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยการกดเลือกไปที่บัญชีที่เปิดไว้กับ Investree ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) กดเลือก การตั้งค่าผู้ใช้บัญชี (Edit Profile) จากนั้นคุณจะเห็นช่องบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่คุณต้องการ

9. การปรับปรุงข้อมูลติดต่อส่วนตัว

คุณสามารถเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้โดยใช้บัญชีที่เปิดไว้กับ Investree ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) กดเลือกการตั้งค่าผู้ใช้บัญชี (Edit Profile) ให้ดูในข้อมูลเพื่อการติดต่อ (Contact Details) แล้วทำการเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้ตามที่คุณต้องการ

Sign Up | LENDER 
Already Have an Account? Login

Syariah financing funding Register
Already Have an Account? Login

Personal Loan Register
Already Have an Account? Login

Business Loan RegisterAlready Have an Account? Login

Syariah Business Financing RegisterAlready Have an Account? Login

Referrer Register
Already Have an Account? Login

Borrower RegistrationAlready have an account? เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

Forgot Password

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True