บทความเจ้าของธุรกิจ คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

Issuer Knowledge Hub

Investree ผู้ให้บริการ Crowdfunding Platform

ทำความรู้จัก Business Model Canvas คืออะไร?

ความเข้าใจ Business Model หรือ โมเดลของธุรกิจน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการจะต้องมีและจะต้องหมั่นไตร่ตรองว่าสามารถปรับปรุงเพื่อตอกย้ำจุดยืนของธุรกิจว่า ครอบคลุมในทุกมิติของการทำธุรกิจปัจจุบันและสามารถต่อยอดถึงอนาคตหรือไม่  เราอยากแนะนำการดูภาพรวมของธุรกิจแบบครบวงจร และง่ายต่อวิธี...

Read More

What is cashflow statement and why is it important

Cashflow is the movement of money in and out of a business. It is the net amount of cash that a business receives and pays out over a period of time, such as a month or a year.  Positive cash flow means that a business is bringing in more cash than it is paying out, while negative cash flow ...

Read More
Investree ผู้ให้บริการ Crowdfunding Platform
Investree ผู้ให้บริการ Crowdfunding Platform

เทคนิคบริหารธุรกิจ พลิกเส้นทางสู่ออนไลน์ New normal I SME รู้ รอด เล่า

กลุ่มธุรกิจ SME ได้เข้ามาเป็นฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของไทยก้าวไปข้างหน้า แต่ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับสร้างบททดสอบด้วยการพรากจากโอกาสแม้แต่จะอยู่รอด จนทำให้กิจการ SME หลายรายต้องล้มลงในระยะเวลารวดเร็ว เพื่อให้พวกเราผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปด้วยกัน จึงอยากชวนทุกท่านมาฟังเทค...

Read More

What is Debt Crowdfunding?

Debt crowdfunding, also known as peer-to-peer (P2P) lending, is a type of crowdfunding in which investors lend money to small and medium-sized enterprises (SMEs) in exchange for a return on their investment.  Debt crowdfunding can be an alternative source of ...

Read More
Investree ผู้ให้บริการ Crowdfunding Platform
Investree ผู้ให้บริการ Crowdfunding Platform

ทำความรู้จัก Business Model Canvas คืออะไร?

ความเข้าใจ Business Model หรือ โมเดลของธุรกิจน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการจะต้องมีและจะต้องหมั่นไตร่ตรองว่าสามารถปรับปรุงเพื่อตอกย้ำจุดยืนของธุรกิจว่า ครอบคลุมในทุกมิติของการทำธุรกิจปัจจุบันและสามารถต่อยอดถึงอนาคตหรือไม่  เราอยากแนะนำการดูภาพรวมของธุรกิจแบบครบวงจร และง่ายต่อวิธี...

Read More
Investree ผู้ให้บริการ Crowdfunding Platform

What is cashflow statement and why is it important

Cashflow is the movement of money in and out of a business. It is the net amount of cash that a business receives and pays out over a period of time, such as a month or a year.  Positive cash flow means that a business is bringing in more cash than it is paying out, while negative cash flow ...

Read More
Investree ผู้ให้บริการ Crowdfunding Platform

เทคนิคบริหารธุรกิจ พลิกเส้นทางสู่ออนไลน์ New normal I SME รู้ รอด เล่า

กลุ่มธุรกิจ SME ได้เข้ามาเป็นฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของไทยก้าวไปข้างหน้า แต่ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับสร้างบททดสอบด้วยการพรากจากโอกาสแม้แต่จะอยู่รอด จนทำให้กิจการ SME หลายรายต้องล้มลงในระยะเวลารวดเร็ว เพื่อให้พวกเราผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปด้วยกัน จึงอยากชวนทุกท่านมาฟังเทค...

Read More
Investree ผู้ให้บริการ Crowdfunding Platform

What is Debt Crowdfunding?

Debt crowdfunding, also known as peer-to-peer (P2P) lending, is a type of crowdfunding in which investors lend money to small and medium-sized enterprises (SMEs) in exchange for a return on their investment.  Debt crowdfunding can be an alternative source of ...

Read More
Accept All Cookies

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.

Accept All Cookies

Manage Consent Preferences

Strictly Necessary Cookies
Always On

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information. cookie details
cookie details

Targeting cookies or advertising cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant to you and your interests and to limit the number of times you see general advertisements as well as help measure the effectiveness of our advertising campaigns. These cookies will be placed by advertising networks (e.g. Facebook, Google, etc.) with our permission and will remember how you have visited our website and information may be shared with other organizations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to website functionality provided by the other organizations. You can find out about your rights and how we use your information in our Privacy Policy.

Confirm my Choice
Cookie Domain Description
XSRF-TOKEN www.investree.co.th This cookie is set by Wix and is used for security purposes.
laravel_session www.investree.co.th laravel uses laravel_session to identify a session instance for a user, this can be changed
_gat .investree.co.th Google Universal Analytics sets this cookie to restrain request rate and thus limit data collection on high-traffic sites.
_ga .investree.co.th Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors.
_gid .investree.co.th Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.

RISK DISCLAIMER:

 1. Investree acts solely as a marketplace/Crowdfunding platform that facilitates access to funds for Issuer of securities and in providing approved Investors with access to such debt crowdfunding notes . Investree acts as intermediary of information between Issuer and Investor in accordance with its policy and at its sole discretion.
 2. Investree does not provide any investment advice, financial advice, nor does it make any recommendations, to the Issuer or Investor.
 3. Investree does not warrant or guarantee the matching between Issuer and Investor, or the repayment from the Issuer to the Investor for the security, and Investree has no liability or responsibility for the security available on the Crowdfunding Platform.
 4. The offering of the security and matching process are done via the Crowdfunding Platform. All agreements and documents will be signed and executed by each party offline.
 5. Security agreements and contractual agreements related to the transaction on the Crowdfunding Platform are civil agreements directly between the Investor and the Issuer, therefore any risks arising from such agreements shall be fully borne by each party.
 6. Any credit risks or default in payment shall be fully borne by the Investor. Neither Investree, government institution or state authorities are liable for any risks of default.
 7. The Administrator of the Crowdfunding Platform with the approval from each User (Investor and Issuer) will access, obtain, store, manage and/or use The User’s personal data (“Data Utilization”) on or within the object, electronic devices (including smartphone or cellphone), hardware and software, electronic documents, or electronic system owned by The User or controlled by The User, by notifying the objective, limitation and mechanism of such Data Utilization to the relevant User before acquiring the consent as mentioned.
 8. The Investor who does not have adequate knowledge and experiences in investing in short-term notes , is not recommended to use the Crowdfunding Platform service.
 9. The Issuer must consider whether they are financially capable in repaying the interest rate and fees related to the issuance of for the security prior to using the service.
 10. Any frauds shall be recorded.
 11. The User must read and understand the information provided, related Legal and Regulatory notifications, and other Terms and Conditions before taking any decisions to become an Investor or Issuer of security.

Investree acts solely as a marketplace/Crowdfunding platform that facilitates access to funds for Issuer of debt crowdfunding notes and in providing approved Investors with access to such debt crowdfunding notes . Investree acts as intermediary of information between Issuer and Investor in accordance with its policy and at its sole discretion. Investree does not provide any investment advice, financial advice, nor does it make any recommendations, to the Issuer or Investor.

The contents and materials available on the investree.co.th website are intended for preliminary information purposes only and shall not be considered as constituting offers, solicitation, invitations, suggestions or recommendations to invest in debt crowdfunding notes, capital market products or other financial services. In rendering such services, t'he company is limited to its administrative functions only.

Investors investments and funds received by the Issuer shall not be construed as deposits held by the Company. Neither the Company nor any of its Directors, Officers, Employees, Representatives, Affiliates or Agents shall bear liability with respect to any disruption or problem that occurs or is deemed to occur due to lack of preparation or publication of the material listed on the Company's website.

 

investree
© 2019 Investree (Thailand) Company Limited. All Rights Reserved.


RISK DISCLAIMER:

1. Investree acts solely as a marketplace/Crowdfunding platform that facilitates access to funds for Issuer of securities and in providing approved Investors with access to such debt crowdfunding notes. Investree acts as intermediary of information between Issuer and Investor in accordance with its policy and at its sole discretion.

2. Investree does not provide any investment advice, financial advice, nor does it make any recommendations, to the Issuer or Investor.

3. Investree does not warrant or guarantee the matching between Issuer and Investor, or the repayment from the Issuer to the Investor for the security, and Investree has no liability or responsibility for the security available on the Crowdfunding Platform.

4. The offering of the security and matching process are done via the Crowdfunding Platform. All agreements and documents will be signed and executed by each party offline.

5. Security agreements and contractual agreements related to the transaction on the Crowdfunding Platform are civil agreements directly between the Investor and the Issuer, therefore any risks arising from such agreements shall be fully borne by each party.

6. Any credit risks or default in payment shall be fully borne by the Investor. Neither Investree, government institution or state authorities are liable for any risks of default.

7. The Administrator of the Crowdfunding Platform with the approval from each User (Investor and Issuer) will access, obtain, store, manage and/or use The User’s personal data (“Data Utilization”) on or within the object, electronic devices (including smartphone or cellphone), hardware and software, electronic documents, or electronic system owned by The User or controlled by The User, by notifying the objective, limitation and mechanism of such Data Utilization to the relevant User before acquiring the consent as mentioned.

8. The Investor who does not have adequate knowledge and experiences in investing in short-term notes , is not recommended to use the Crowdfunding Platform service.

9. The Issuer must consider whether they are financially capable in repaying the interest rate and fees related to the issuance of for the security prior to using the service.

10. Any frauds shall be recorded.

11. The User must read and understand the information provided, related Legal and Regulatory notifications, and other Terms and Conditions before taking any decisions to become an Investor or Issuer of security.


Investree acts solely as a marketplace/Crowdfunding platform that facilitates access to funds for Issuer of debt crowdfunding notes and in providing approved Investors with access to such debt crowdfunding notes . Investree acts as intermediary of information between Issuer and Investor in accordance with its policy and at its sole discretion. Investree does not provide any investment advice, financial advice, nor does it make any recommendations, to the Issuer or Investor.

The contents and materials available on the investree.co.th website are intended for preliminary information purposes only and shall not be considered as constituting offers, solicitation, invitations, suggestions or recommendations to invest in debt crowdfunding notes, capital market products or other financial services. In rendering such services, the company is limited to its administrative functions only.

Investors investments and funds received by the Issuer shall not be construed as deposits held by the Company. Neither the Company nor any of its Directors, Officers, Employees, Representatives, Affiliates or Agents shall bear liability with respect to any disruption or problem that occurs or is deemed to occur due to lack of preparation or publication of the material listed on the Company's website.


investree

Sign Up | INVESTOR Already Have an Account? Login

Syariah financing funding Register
Already Have an Account? Login

Personal Loan Register
Already Have an Account? Login

Business Loan RegisterAlready Have an Account? Login

Syariah Business Financing RegisterAlready Have an Account? Login

Referrer Register
Already Have an Account? Login

Issuer RegistrationAlready have an account? Login

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

Forgot Password

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
THB 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
THB 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True