การกู้ยืมเงินอย่างชาญฉลาด / ฉลาดกู้อย่างรู้เรื่อง

ขั้นตอนการกู้ยืมที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางดิจิตัล

คุณสมบัติของผู้กู้

บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

จดทะเบียนอยู่ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร

ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

ทำธุรกิจกับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล

การกู้ด้วยใบแจ้งหนี้การค้ามีขั้นตอนการทำงานอย่างไร


1. มีใบแจ้งหนี้การค้าสำหรับงานหรือบริการที่เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้ขอกู้ที่เข้าเกณฑ์จะต้องมีใบแจ้งหนี้การค้าจากผู้จ่ายเงินสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ในระหว่างรอการชำระเงิน

2. การสมัครบริการขอกู้เงินโดยใช้ใบแจ้งหนี้เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้ขอกู้ที่เข้าเกณฑ์จะต้องลงทะเบียนกับ Investree พร้อมยื่นหลักฐานใบแจ้งหนี้การค้าและเอกสารประกอบเพื่อให้ Investree ประเมินความเสี่ยง

3. การตรวจสอบเอกสารและการประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงิน

Investree จะทำการประเมิน คัดเลือก ให้คะแนนความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้กู้และใบแจ้งหนี้

4. การเสนอเงินกู้ให้กับนักลงทุน

Investree จะนำส่งข้อมูลของผู้กู้ที่ผ่านการอนุมัติแล้วไปยังกลุ่มนักลงทุน/ผู้ให้กู้ที่ลงทะเบียนไว้กับ Investree

5. การรวบรวมเงินทุน

นักลงทุน/ผู้ให้กู้จะคัดเลือกให้เงินกู้แก่ผู้ขอกู้ที่นักลงทุน/ผู้ให้กู้สนใจ

6. การชำระคืนเงินกู้

เมื่อใบแจ้งครบกำหนดชำระเงิน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้นั้นจะถูกนำไปชำระเงินกู้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยและระดับความเสี่ยง

 
ระดับความเสี่ยง ต่อปี อัตราค่าบริการ ความเสี่ยง
A 12% 3% ความเสี่ยงต่ำ
B 14% 3% ความเสี่ยงปานกลาง
C 15% 3% ความเสี่ยงสูง
 

Sign Up | LENDER 
Already Have an Account? Login

Syariah financing funding Register
Already Have an Account? Login

Personal Loan Register
Already Have an Account? Login

Business Loan RegisterAlready Have an Account? Login

Syariah Business Financing RegisterAlready Have an Account? Login

Referrer Register
Already Have an Account? Login

Borrower RegistrationAlready have an account? เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

Forgot Password

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True