การกู้ยืมเงินอย่างชาญฉลาด

ขั้นตอนการกู้ยืมที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางดิจิตัล

คุณสมบัติของผู้กู้

บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

จดทะเบียนอยู่ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร

ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

ทำธุรกิจกับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บริษัทที่มีความมั่นคง
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล

อัตราดอกเบี้ยและระดับความเสี่ยง

 
ระดับความเสี่ยง ต่อปี อัตราค่าบริการ ความเสี่ยง
A 12% 3% ความเสี่ยงต่ำ
B 14% 3% ความเสี่ยงปานกลาง
C 15% 3% ความเสี่ยงสูง
 

Sign Up | LENDER 
Already Have an Account? Login

Syariah financing funding Register
Already Have an Account? Login

Personal Loan Register
Already Have an Account? Login

Business Loan RegisterAlready Have an Account? Login

Syariah Business Financing RegisterAlready Have an Account? Login

Referrer Register
Already Have an Account? Login

Borrower RegistrationAlready have an account? เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

Forgot Password

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True