4 ข้อแตกต่างระหว่างหุ้นกู้กับหุ้นสามัญ เรื่องต้องรู้ก่อนเลือกลงทุน

หุ้น กับ หุ้นกู้: การลงทุนแบบไหนที่เหมาะกับคุณ?

หุ้นและหุ้นกู้ เป็นทางเลือกการลงทุนที่เหมือนกันตรงที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ออกโดยบริษัท (หรือรัฐบาลในกรณีหุ้นกู้) ที่นักลงทุนสามารถลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนในอนาคต โดยผลตอบแทนหลักจะมาจาก เงินปันผล (ในกรณีหุ้น) หรือ ดอกเบี้ย (ในกรณีหุ้นกู้)

สาระสำคัญที่นักลงทุนจะต้องรู้คือความแตกต่างระหว่าง หุ้น กับ หุ้นกู้ เพื่อการวางแผนและกระจายความเสี่ยงการลงทุน โดยความแตกต่างที่สำคัญมีดังนี้

1.  เจ้าของร่วม vs. เจ้าหนี้: ความสัมพันธ์ที่สร้างผลตอบแทนต่างกัน

หัวใจสำคัญของความแตกต่างอยู่ที่สถานะของนักลงทุนหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น การซื้อหุ้นทำให้นักลงทุนกลายเป็น เจ้าของร่วมในบริษัทนั้นๆ มีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งจากกำไรผ่านเงินปันผลตามนโยบายบริษัท แต่ก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงหากผลประกอบการของบริษัทไม่ดีหรือขาดทุน ในทางกลับกัน "ความสัมพันธ์" ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหุ้นกู้จะทำให้นักลงทุนกลายเป็นเจ้าหนี้ นักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามกำหนดการของหุ้นกู้ ไม่ว่าบริษัทจะมีกำไรหรือไม่

2.  ความผันผวน vs. ความมั่นคง: เลือกความหวือหวาหรืออยากอยู่แบบชิลล์ๆ

หุ้นเปรียบเสมือนเรือเร็วที่ต้องฝ่าคลื่นลมที่มีความผันผวน หากมีกำไรเกินการคาดการณ์ มูลค่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะขยับขึ้น หากผลประกอบการของบริษัทต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ราคาหุ้นของบริษัทก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง พาเรือลงเหวได้ ส่วนเรื่องการปันผลขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท หากบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีสภาพคล่องเพียงพอก็อาจจะมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพียงบางส่วนหรืออาจไม่จ่ายเงินปันผลเลย หากบริษัทมีหนี้สินจำนวนมาก 

ส่วนหุ้นกู้เปรียบเสมือนเรือสำราญ แม้ไม่มีโอกาสที่จะทะยานได้เหมือนกับหุ้นสามัญ ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายนักลงทุนเป็นประจำมีความมั่นคงเปรียบเหมือนความเสถียรของเรือที่จะสามารถแล่นผ่านพายุทางการเงินได้ การจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนไม่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้นักลงทุนสามารถคาดหวังผลตอบแทนที่แน่นอนได้

3.  ไม่จำกัดเวลา vs. จำกัดเวลา: เปรียบเทียบอายุการลงทุน

นักลงทุนสามารถถือหุ้นสามัญที่นักลงทุนได้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีกำหนดเวลา เมื่อไหร่ที่นักลงทุนพอใจกับการลงทุนของตน นักลงทุนสามารถตั้งขายได้ทันที ตลาดหุ้นเป็นตลาดที่มีความคล่องตัวสูงและแนวโน้มที่จะขายได้ก็สูงเช่นกัน ตรงกันข้ามกับหุ้นกู้ที่ส่วนใหญ่แล้วมีกำหนดอายุอย่างชัดเจน เมื่อถึงวันครบกำหนดหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ก็จะชำระคืนค่าหุ้นกู้ให้กับนักลงทุน ทั้งนี้ หากนักลงทุนต้องการขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู้ นักลงทุนสามารถขายได้ในตลาดรองผ่านธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ตลาดรองของหุ้นกู้

4.  สิทธิ์ของนักลงทุน หุ้น vs. หุ้นกู้

ในกรณีบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ประสบปัญหาต้องเลิกกิจการหรือประสบภาวะล้มละลาย และผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนค่าหุ้นกู้ได้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ โดยลำดับก่อนหลังของสิทธิในกลุ่มเจ้าหนี้นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้แต่ละประเภท อ่านบทความ หุ้นกู้ คืออะไร สรุปสาระสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้ก่อนลงทุน

 

ความแตกต่างที่กล่าวมาส่งผลต่อความเสี่ยงและผลตอบแทนโดยตรง หุ้นอาจทำให้นักลงทุนกำไรหรือขาดทุนภายในพริบตา ในขณะที่หุ้นกู้สามารถมอบผลตอบแทนที่แน่นอนแต่ก็น้อยกว่าและช้ากว่า หน้าที่นักลงทุนคือถอดรหัสความสัมพันธ์เหล่านี้ เลือกสัดส่วนการลงทุนระหว่างหุ้นกับหุ้นกู้ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระยะเวลาการลงทุนที่ต้องการ

การทำความเข้าใจความแตกต่างพื้นฐานระหว่างหุ้นกับหุ้นกู้เป็นรากฐานสำคัญสู่ความสำเร็จในการลงทุน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ รูปแบบความผันผวน และภูมิทัศน์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของแต่ละการลงทุนจะช่วยให้นักลงทุนเลือกกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างชาญฉลาด มั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนทุกๆท่าน4 ข้อแตกต่างระหว่างหุ้นกู้กับหุ้นสามัญ เรื่องต้องรู้ก่อนเลือกลงทุน

หุ้น กับ หุ้นกู้: การลงทุนแบบไหนที่เหมาะกับคุณ?

หุ้นและหุ้นกู้ เป็นทางเลือกการลงทุนที่เหมือนกันตรงที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ออกโดยบริษัท (หรือรัฐบาลในกรณีหุ้นกู้) ที่นักลงทุนสามารถลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนในอนาคต โดยผลตอบแทนหลักจะมาจาก เงินปันผล (ในกรณีหุ้น) หรือ ดอกเบี้ย (ในกรณีหุ้นกู้)

สาระสำคัญที่นักลงทุนจะต้องรู้คือความแตกต่างระหว่าง หุ้น กับ หุ้นกู้ เพื่อการวางแผนและกระจายความเสี่ยงการลงทุน โดยความแตกต่างที่สำคัญมีดังนี้

1.  เจ้าของร่วม vs. เจ้าหนี้: ความสัมพันธ์ที่สร้างผลตอบแทนต่างกัน

หัวใจสำคัญของความแตกต่างอยู่ที่สถานะของนักลงทุนหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น การซื้อหุ้นทำให้นักลงทุนกลายเป็น เจ้าของร่วมในบริษัทนั้นๆ มีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งจากกำไรผ่านเงินปันผลตามนโยบายบริษัท แต่ก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงหากผลประกอบการของบริษัทไม่ดีหรือขาดทุน ในทางกลับกัน "ความสัมพันธ์" ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหุ้นกู้จะทำให้นักลงทุนกลายเป็นเจ้าหนี้ นักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามกำหนดการของหุ้นกู้ ไม่ว่าบริษัทจะมีกำไรหรือไม่

2.  ความผันผวน vs. ความมั่นคง: เลือกความหวือหวาหรืออยากอยู่แบบชิลล์ๆ

หุ้นเปรียบเสมือนเรือเร็วที่ต้องฝ่าคลื่นลมที่มีความผันผวน หากมีกำไรเกินการคาดการณ์ มูลค่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะขยับขึ้น หากผลประกอบการของบริษัทต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ราคาหุ้นของบริษัทก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง พาเรือลงเหวได้ ส่วนเรื่องการปันผลขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท หากบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีสภาพคล่องเพียงพอก็อาจจะมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพียงบางส่วนหรืออาจไม่จ่ายเงินปันผลเลย หากบริษัทมีหนี้สินจำนวนมาก 

ส่วนหุ้นกู้เปรียบเสมือนเรือสำราญ แม้ไม่มีโอกาสที่จะทะยานได้เหมือนกับหุ้นสามัญ ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายนักลงทุนเป็นประจำมีความมั่นคงเปรียบเหมือนความเสถียรของเรือที่จะสามารถแล่นผ่านพายุทางการเงินได้ การจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนไม่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้นักลงทุนสามารถคาดหวังผลตอบแทนที่แน่นอนได้

3.  ไม่จำกัดเวลา vs. จำกัดเวลา: เปรียบเทียบอายุการลงทุน

นักลงทุนสามารถถือหุ้นสามัญที่นักลงทุนได้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีกำหนดเวลา เมื่อไหร่ที่นักลงทุนพอใจกับการลงทุนของตน นักลงทุนสามารถตั้งขายได้ทันที ตลาดหุ้นเป็นตลาดที่มีความคล่องตัวสูงและแนวโน้มที่จะขายได้ก็สูงเช่นกัน ตรงกันข้ามกับหุ้นกู้ที่ส่วนใหญ่แล้วมีกำหนดอายุอย่างชัดเจน เมื่อถึงวันครบกำหนดหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ก็จะชำระคืนค่าหุ้นกู้ให้กับนักลงทุน ทั้งนี้ หากนักลงทุนต้องการขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู้ นักลงทุนสามารถขายได้ในตลาดรองผ่านธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ตลาดรองของหุ้นกู้

4.  สิทธิ์ของนักลงทุน หุ้น vs. หุ้นกู้

ในกรณีบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ประสบปัญหาต้องเลิกกิจการหรือประสบภาวะล้มละลาย และผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนค่าหุ้นกู้ได้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ โดยลำดับก่อนหลังของสิทธิในกลุ่มเจ้าหนี้นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้แต่ละประเภท อ่านบทความ หุ้นกู้ คืออะไร สรุปสาระสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้ก่อนลงทุน

 

ความแตกต่างที่กล่าวมาส่งผลต่อความเสี่ยงและผลตอบแทนโดยตรง หุ้นอาจทำให้นักลงทุนกำไรหรือขาดทุนภายในพริบตา ในขณะที่หุ้นกู้สามารถมอบผลตอบแทนที่แน่นอนแต่ก็น้อยกว่าและช้ากว่า หน้าที่นักลงทุนคือถอดรหัสความสัมพันธ์เหล่านี้ เลือกสัดส่วนการลงทุนระหว่างหุ้นกับหุ้นกู้ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระยะเวลาการลงทุนที่ต้องการ

การทำความเข้าใจความแตกต่างพื้นฐานระหว่างหุ้นกับหุ้นกู้เป็นรากฐานสำคัญสู่ความสำเร็จในการลงทุน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ รูปแบบความผันผวน และภูมิทัศน์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของแต่ละการลงทุนจะช่วยให้นักลงทุนเลือกกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างชาญฉลาด มั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนทุกๆท่าน

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ cookie ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของ cookie บางประเภทได้ โปรดคลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน cookie อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานของ cookie บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ยอมรับทั้งหมด

จัดการการกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้ในส่วนการตลาด

คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละราย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยืนยันตัวเลือกของฉัน
Cookie Domain Description
XSRF-TOKEN www.investree.co.th คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Wix และใช้เพื่อความปลอดภัย
laravel_session www.investree.co.th laravel ใช้ laravel_session เพื่อระบุอินสแตนซ์ของเซสชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
_gat .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ได้รับการติดตั้งโดย Google Universal Analytics เพื่อจำกัดอัตราคำขอและจำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง
_ga .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งติดตั้งโดย Google Analytics จะคำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ
_gid .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ติดตั้งโดย Google Analytics คุกกี้ _gid จะเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุตัวตน

 

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True