กองทุนรวม คืออะไร สรุปสาระสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้ก่อนลงทุน

กองทุนรวม (Mutual fund) คือ การรวมเงินลงทุนของนักลงทุนเพื่อซื้อหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ หรือ อสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุน (unit) ตามจำนวนเงินที่ลงทุน โดยมีผู้จัดการกองทุนรวม หรือ Fund manager เป็นคนบริหารจัดการกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ทำไมนักลงทุนนิยมลงทุนในกองทุนรวม

 • การลงทุนในกองทุนรวมเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภท และหลายบริษัทที่ต่างกัน จึงเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัว 

 • สามารถเลือกลงทุนตามวัตถุประสงค์ในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือมีแนวโน้มที่กำลังได้รับความสนใจในตลาด (Themetic หรือ Theme investing) อาทิเช่น กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Artificial Intelligence หรือกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด

 • นักลงทุนไม่ต้องดูแลจัดการการลงทุนเอง มีผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญบริหารจัดการกองทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายของกองทุน

 • นักลงทุนสามารถติดตามผลการลงทุนของกองทุนได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

สิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้ก่อนลงทุนในกองทุนรวม

 • ศึกษาวัตถุประสงค์ของกองทุนว่าเป็นกองทุนประเภทใด เช่น กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นทั่วไป หรือกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นสินค้าอุปโภคและบริโภค หรือกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งจะมีความเสี่ยงแตกต่างกัน

 • เข้าใจความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดหุ้น ตลาดตราสารหนี้ และตลาดสินทรัพย์ เนื่องจากผลตอบแทนของกองทุนรวมมาจากผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ลงทุน

 • ศึกษาประสบการณ์และความสามารถของผู้จัดการกองทุน รวมถึงสไตล์การลงทุนของพวกเขาว่าเป็นคนที่มุ่งหวังผลตอบแทนสูงหรือเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว

 • ศึกษาประวัติความเป็นมาของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนของกองทุนในอดีต เพื่อวิเคราะห์ผลประกอบการของกองทุน รวมถึงการดูรายงานผลการลงทุนของกองทุนในแต่ละไตรมาส

 • เข้าใจค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าซื้อ-ขายหน่วยลงทุน ค่าบริการ หรือค่าดูแลกองทุน เพราะนี่คือส่วนหนึ่งของต้นทุนที่จะมีผลต่อการคำนวณผลตอบแทนในการลงทุน

 

4 ข้อแตกต่างระหว่างหุ้นกู้กับหุ้นสามัญ เรื่องต้องรู้ก่อนเลือกลงทุนคราวด์ฟันดิง Crowdfundingกองทุนรวม คืออะไร สรุปสาระสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้ก่อนลงทุน

กองทุนรวม (Mutual fund) คือ การรวมเงินลงทุนของนักลงทุนเพื่อซื้อหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ หรือ อสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุน (unit) ตามจำนวนเงินที่ลงทุน โดยมีผู้จัดการกองทุนรวม หรือ Fund manager เป็นคนบริหารจัดการกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ทำไมนักลงทุนนิยมลงทุนในกองทุนรวม

 • การลงทุนในกองทุนรวมเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภท และหลายบริษัทที่ต่างกัน จึงเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัว 

 • สามารถเลือกลงทุนตามวัตถุประสงค์ในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือมีแนวโน้มที่กำลังได้รับความสนใจในตลาด (Themetic หรือ Theme investing) อาทิเช่น กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Artificial Intelligence หรือกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด

 • นักลงทุนไม่ต้องดูแลจัดการการลงทุนเอง มีผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญบริหารจัดการกองทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายของกองทุน

 • นักลงทุนสามารถติดตามผลการลงทุนของกองทุนได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

สิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้ก่อนลงทุนในกองทุนรวม

 • ศึกษาวัตถุประสงค์ของกองทุนว่าเป็นกองทุนประเภทใด เช่น กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นทั่วไป หรือกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นสินค้าอุปโภคและบริโภค หรือกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งจะมีความเสี่ยงแตกต่างกัน

 • เข้าใจความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดหุ้น ตลาดตราสารหนี้ และตลาดสินทรัพย์ เนื่องจากผลตอบแทนของกองทุนรวมมาจากผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ลงทุน

 • ศึกษาประสบการณ์และความสามารถของผู้จัดการกองทุน รวมถึงสไตล์การลงทุนของพวกเขาว่าเป็นคนที่มุ่งหวังผลตอบแทนสูงหรือเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว

 • ศึกษาประวัติความเป็นมาของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนของกองทุนในอดีต เพื่อวิเคราะห์ผลประกอบการของกองทุน รวมถึงการดูรายงานผลการลงทุนของกองทุนในแต่ละไตรมาส

 • เข้าใจค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าซื้อ-ขายหน่วยลงทุน ค่าบริการ หรือค่าดูแลกองทุน เพราะนี่คือส่วนหนึ่งของต้นทุนที่จะมีผลต่อการคำนวณผลตอบแทนในการลงทุน

 

4 ข้อแตกต่างระหว่างหุ้นกู้กับหุ้นสามัญ เรื่องต้องรู้ก่อนเลือกลงทุนคราวด์ฟันดิง Crowdfunding

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ cookie ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของ cookie บางประเภทได้ โปรดคลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน cookie อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานของ cookie บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ยอมรับทั้งหมด

จัดการการกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้ในส่วนการตลาด

คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละราย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยืนยันตัวเลือกของฉัน
Cookie Domain Description
XSRF-TOKEN www.investree.co.th คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Wix และใช้เพื่อความปลอดภัย
laravel_session www.investree.co.th laravel ใช้ laravel_session เพื่อระบุอินสแตนซ์ของเซสชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
_gat .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ได้รับการติดตั้งโดย Google Universal Analytics เพื่อจำกัดอัตราคำขอและจำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง
_ga .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งติดตั้งโดย Google Analytics จะคำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ
_gid .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ติดตั้งโดย Google Analytics คุกกี้ _gid จะเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุตัวตน

 

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True