4 วิธีออมเงินง่ายๆ ที่คุณควรรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต

การบริหารเงินที่ดี คือการที่เราสามารถบริหารรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ และถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นคือการเก็บเงินให้มีเหลือไว้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน หรือ สถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการมีเงินเหลือไว้ใช้หลังเกษียณ บทความนี้จึงอยากแนะนำวิธีออมเงินง่ายๆ ที่ควรรู้และเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน

1. เริ่มต้นเก็บเงินด้วยการวางเป้าหมายการเงิน ตามหลักการ S-M-A-R-T

 • S ย่อมาจาก Specific หมายถึง การกำหนดเป้าหมายของการออมเงินที่ชัดเจน เช่น เก็บเงินเพื่อผ่อนคอนโด 

 • M ย่อมาจาก Measurable หมายถึง เป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ เช่น เก็บเงินเพื่อผ่อนคอนโดราคา 1 ล้านบาท

 • A ย่อมาจาก Achievable หมายถึง เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้จริง เช่น ผ่อนคอนโดโดยการเก็บออมเงิน 10% ของเงินเดือน 

 • R ย่อมาจาก Realistic หมายถึง เป้าหมายที่สามารถเป็นจริงได้ เช่น การออมสามารถทำได้เนื่องจากมีเงินเดือนจากงานประจำและงานที่ทำก็มีความมั่นคง

 • T ย่อมาจาก Timely หมายถึง เป้าหมายนั้นมีระยะเวลาที่ชัดเจนเช่น สามารถเก็บเงินทุกเดือนและภายในระยะเวลา 5 ปี ก็สามารถเป็นเจ้าของคอนโดได้

2. บริหารรายรับและรายจ่ายให้มีความสอดคล้องกับการออมเงิน

การบริหารเงินที่ดีจะทำให้เราสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรวมถึงภาระหนี้สินให้อยู่ภายในรายรับหรือเงินที่เรามี และสามารถมีเงินเหลือเพื่อออมตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้  เมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเราจะมีรายจ่ายที่มากกว่ารายรับ หรือไม่สามารถออมได้ตามเป้าเราไม่ควรรอช้าและเริ่มวางแผนลงมือ

 • มองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้ เช่น การหางานเสริมนอกเหนือจากงานประจำ 

 • เพิ่มศักยภาพให้กับตัวเอง เพื่อเป็นใบเบิกทางในการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือน  

 • พิจารณาลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ยกเลิกค่าสมาชิกบริการบางอย่างที่ไม่จำเป็น 

3. หาวิธีทำให้เงินออมที่มีอยู่งอกเงย

เช็คอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของเงินออมที่มีอยู่ในธนาคารว่าปัจจุบันได้ดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่เท่าไหร่ และลองเปรียบเทียบกับบัญชีเงินฝากประเภทอื่นดูว่าเราเก็บเงินไว้ในที่ๆ จะทำให้เงินออมงอกเงยได้ดีที่สุดแล้วหรือยัง ลองศึกษาบัญชีเงินฝากต่างๆ ซึ่งหลักๆ มีดังนี้ 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Savings Account) คือ บัญชีที่​​​​​​สามารถฝากหรือถอนได้ตลอดเวลา จะให้ผลตอบแทนคงที่ในรูปแบบของดอกเบี้ย โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร 

ข้อดี: มีสภาพคล่องสูง สามารถเบิกถอนเงินสดได้ตลอดเวลา
ข้อเสีย: บัญชีฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนแบบอื่นๆ และมีค่ารักษาบัญชีเมื่อหักลบแล้วอาจไม่คุ้มกับอัตราดอกเบี้ยที่ได้  

บัญชีเงินฝากประจำ (fixed deposit account)​ คือ บัญชีเงินฝากที่มีการกำหนดระยะเวลาฝาก และถอนไว้ และมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยสามารถถอนเงินได้เมื่อครบกำหนด

ข้อดี: มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ข้อเสีย: สามารถถอนเงินได้เมื่อครบกำหนดเท่านั้น หากถอนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้

อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากประจำ
(ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ณ เดือนมีนาคมปี 2566 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

ธนาคาร อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ (ต่อปี)
ฝากประจำ 6 เดือน ฝากประจำ 24 เดือน
กรุงเทพ 0.5 0.85 1.15
กสิกร 0.25 0.80 1.15
ไทยพาณิชย์ 0.25 0.85 1.15
กรุงไทย 0.25 0.85 1.15
กรุงศรีอยุธยา 0.25 0.85 1.20

4. พิจารณาการลงทุนที่สามารถให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ปัจจุบันทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าการเปิดบัญชีเงินฝากมีอยู่หลายทาง อาทิเช่น 

ประเภทการลงทุน คืออะไร
หุ้น (Stock) การซื้อหุ้นของบริษัทโดยหวังโอกาสในการรับส่วนแบ่งจากกำไรของบริษัท (เงินปันผล) และส่วนต่างราคาหุ้นที่ขึ้นลงในตลาดหุ้น
กองทุนรวม (Mutual Fund) การลงทุนในกองทุน โดยมีผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่วิเคราะห์และรับผิดชอบในการเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน เช่น หุ้น ตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์อื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม
หุ้นกู้ (Corporate Bonds) การลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท โดยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และ ระยะเวลาการกู้ยืมที่ชัดเจน 
หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Debt Crowdfunding Notes) การลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท SME โดยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และ ระยะเวลาการกู้ยืมที่ชัดเจน
หุ้นคราวด์ฟันดิง (Equity Crowdfunding Notes) การลงทุนในบริษัท SME โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในบริษัทตามสัดส่วนและประเภทของหุ้น 
คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin, Ethereum และอื่นๆ โดยหวังส่วนต่างราคาที่ขึ้นลงในตลาดคริปโต

การลงทุนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้น ก่อนลงทุน ควรศึกษาข้อมูลของการลงทุนนั้นๆ เช่น ระยะเวลาการลงทุน, อัตราผลตอบแทน, ความเสี่ยง, และต้นทุน เพราะไม่มีการลงทุนชนิดไหนที่สามารถการันตีผลตอบแทนได้ 4 วิธีออมเงินง่ายๆ ที่คุณควรรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต

การบริหารเงินที่ดี คือการที่เราสามารถบริหารรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ และถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นคือการเก็บเงินให้มีเหลือไว้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน หรือ สถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการมีเงินเหลือไว้ใช้หลังเกษียณ บทความนี้จึงอยากแนะนำวิธีออมเงินง่ายๆ ที่ควรรู้และเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน

1. เริ่มต้นเก็บเงินด้วยการวางเป้าหมายการเงิน ตามหลักการ S-M-A-R-T

 • S ย่อมาจาก Specific หมายถึง การกำหนดเป้าหมายของการออมเงินที่ชัดเจน เช่น เก็บเงินเพื่อผ่อนคอนโด 

 • M ย่อมาจาก Measurable หมายถึง เป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ เช่น เก็บเงินเพื่อผ่อนคอนโดราคา 1 ล้านบาท

 • A ย่อมาจาก Achievable หมายถึง เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้จริง เช่น ผ่อนคอนโดโดยการเก็บออมเงิน 10% ของเงินเดือน 

 • R ย่อมาจาก Realistic หมายถึง เป้าหมายที่สามารถเป็นจริงได้ เช่น การออมสามารถทำได้เนื่องจากมีเงินเดือนจากงานประจำและงานที่ทำก็มีความมั่นคง

 • T ย่อมาจาก Timely หมายถึง เป้าหมายนั้นมีระยะเวลาที่ชัดเจนเช่น สามารถเก็บเงินทุกเดือนและภายในระยะเวลา 5 ปี ก็สามารถเป็นเจ้าของคอนโดได้

2. บริหารรายรับและรายจ่ายให้มีความสอดคล้องกับการออมเงิน

การบริหารเงินที่ดีจะทำให้เราสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรวมถึงภาระหนี้สินให้อยู่ภายในรายรับหรือเงินที่เรามี และสามารถมีเงินเหลือเพื่อออมตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้  เมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเราจะมีรายจ่ายที่มากกว่ารายรับ หรือไม่สามารถออมได้ตามเป้าเราไม่ควรรอช้าและเริ่มวางแผนลงมือ

 • มองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้ เช่น การหางานเสริมนอกเหนือจากงานประจำ 

 • เพิ่มศักยภาพให้กับตัวเอง เพื่อเป็นใบเบิกทางในการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือน  

 • พิจารณาลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ยกเลิกค่าสมาชิกบริการบางอย่างที่ไม่จำเป็น 

3. หาวิธีทำให้เงินออมที่มีอยู่งอกเงย

เช็คอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของเงินออมที่มีอยู่ในธนาคารว่าปัจจุบันได้ดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่เท่าไหร่ และลองเปรียบเทียบกับบัญชีเงินฝากประเภทอื่นดูว่าเราเก็บเงินไว้ในที่ๆ จะทำให้เงินออมงอกเงยได้ดีที่สุดแล้วหรือยัง ลองศึกษาบัญชีเงินฝากต่างๆ ซึ่งหลักๆ มีดังนี้ 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Savings Account) คือ บัญชีที่​​​​​​สามารถฝากหรือถอนได้ตลอดเวลา จะให้ผลตอบแทนคงที่ในรูปแบบของดอกเบี้ย โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร 

ข้อดี: มีสภาพคล่องสูง สามารถเบิกถอนเงินสดได้ตลอดเวลา
ข้อเสีย: บัญชีฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนแบบอื่นๆ และมีค่ารักษาบัญชีเมื่อหักลบแล้วอาจไม่คุ้มกับอัตราดอกเบี้ยที่ได้  

บัญชีเงินฝากประจำ (fixed deposit account)​ คือ บัญชีเงินฝากที่มีการกำหนดระยะเวลาฝาก และถอนไว้ และมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยสามารถถอนเงินได้เมื่อครบกำหนด

ข้อดี: มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ข้อเสีย: สามารถถอนเงินได้เมื่อครบกำหนดเท่านั้น หากถอนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้

อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากประจำ
(ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ณ เดือนมีนาคมปี 2566 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

ธนาคาร อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ (ต่อปี)
ฝากประจำ 6 เดือน ฝากประจำ 24 เดือน
กรุงเทพ 0.5 0.85 1.15
กสิกร 0.25 0.80 1.15
ไทยพาณิชย์ 0.25 0.85 1.15
กรุงไทย 0.25 0.85 1.15
กรุงศรีอยุธยา 0.25 0.85 1.20

4. พิจารณาการลงทุนที่สามารถให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ปัจจุบันทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าการเปิดบัญชีเงินฝากมีอยู่หลายทาง อาทิเช่น 

ประเภทการลงทุน คืออะไร
หุ้น (Stock) การซื้อหุ้นของบริษัทโดยหวังโอกาสในการรับส่วนแบ่งจากกำไรของบริษัท (เงินปันผล) และส่วนต่างราคาหุ้นที่ขึ้นลงในตลาดหุ้น
กองทุนรวม (Mutual Fund) การลงทุนในกองทุน โดยมีผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่วิเคราะห์และรับผิดชอบในการเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน เช่น หุ้น ตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์อื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม
หุ้นกู้ (Corporate Bonds) การลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท โดยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และ ระยะเวลาการกู้ยืมที่ชัดเจน 
หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Debt Crowdfunding Notes) การลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท SME โดยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และ ระยะเวลาการกู้ยืมที่ชัดเจน
หุ้นคราวด์ฟันดิง (Equity Crowdfunding Notes) การลงทุนในบริษัท SME โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในบริษัทตามสัดส่วนและประเภทของหุ้น 
คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin, Ethereum และอื่นๆ โดยหวังส่วนต่างราคาที่ขึ้นลงในตลาดคริปโต

การลงทุนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้น ก่อนลงทุน ควรศึกษาข้อมูลของการลงทุนนั้นๆ เช่น ระยะเวลาการลงทุน, อัตราผลตอบแทน, ความเสี่ยง, และต้นทุน เพราะไม่มีการลงทุนชนิดไหนที่สามารถการันตีผลตอบแทนได้ 

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ cookie ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของ cookie บางประเภทได้ โปรดคลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน cookie อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานของ cookie บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ยอมรับทั้งหมด

จัดการการกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้ในส่วนการตลาด

คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละราย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยืนยันตัวเลือกของฉัน
Cookie Domain Description
XSRF-TOKEN www.investree.co.th คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Wix และใช้เพื่อความปลอดภัย
laravel_session www.investree.co.th laravel ใช้ laravel_session เพื่อระบุอินสแตนซ์ของเซสชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
_gat .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ได้รับการติดตั้งโดย Google Universal Analytics เพื่อจำกัดอัตราคำขอและจำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง
_ga .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งติดตั้งโดย Google Analytics จะคำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ
_gid .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ติดตั้งโดย Google Analytics คุกกี้ _gid จะเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุตัวตน

 

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True