แฟคตอริ่ง สินเชื่อทางเลือกเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ SME

การบริหารจัดการเงินสดสำหรับใช้หมุนเวียนในธุรกิจถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME) เพื่อที่จะสนับสนุนการขยายธุรกิจและการดำเนินการประจำวัน SME มีทางเลือกหลายวิธีในการที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทและหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการทำแฟคตอริ่ง (Factoring) หรือที่เรียกกันว่าสินเชื่อแฟคตอริ่ง

แฟคตอริ่ง (Factoring) คือ บริการรับซื้อลูกหนี้การค้าเป็นสินเชื่อระยะสั้นที่ช่วยให้ธุรกิจ SME รับเงินได้เร็วขึ้น  โดยไม่ต้องรอระยะเวลาชำระหนี้ (Credit Term) ทำให้สามารถใช้เงินนั้นในการขยายธุรกิจหรือดำเนินการประจำวันได้อย่างทันท่วงที

การทำแฟคตอริ่งมีแบบไหนบ้าง

สินเชื่อแฟคตอริ่งแบบมีสิทธิไล่เบี้ย

แฟคตอริ่งแบบมีสิทธิไล่เบี้ย (Recourse Factoring) คือ บริษัท Factoring มีสิทธิ์ไล่เบี่ยจากบริษัท SME ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ธุรกิจ SME จะต้องรับผิดชอบในการชดใช้หนี้ดังกล่าวให้กับบริษัท Factoring 

สินเชื่อแฟคตอริ่งแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย

แฟคตอริ่งแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย (Non-recourse Factoring) คือ บริษัท Factoring จะรับผิดชอบภาระหนี้แทนบริษัท SME ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ การให้บริการแฟคตอริ่งแบบนี้ บริษัทแฟคตอริ่งมักจะเรียกค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแฟคตอริ่งทั่วไป ด้วยเหตุผลที่ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงที่มากกว่า

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบแฟคตอริ่งอื่นๆ ที่กำหนดโดยบริษัท Factoring ตามความต้องการและเงื่อนไขของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม แฟคตอริ่งทั้งหมดนี้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ ผู้ประกอบการ SME จึงจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลของแฟคตอริ่งแต่ละประเภทอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

ทำความเข้าใจกระบวนการทำแฟคตอริ่ง

ขั้นตอนการทำแฟคตอริ่ง (Factoring) อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทแฟคตอร์ แต่ปกติแล้วจะมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้:

 • บริษัท SME ติดต่อบริษัท Factoring เพื่อขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับบริการแฟคตอริ่ง
 • เตรียมเอกสารเพื่อขอสินเชื่อแฟคตอริ่ง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ และข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ
 • บริษัท Factoring ตรวจสอบบิลการค้า และการรับสินค้าหรือบริการกับลูกหนี้
 • บริษัท SME พิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาแฟคตอริ่ง เช่น อัตราดอกเบี้ย  และค่าธรรมเนียม
 • บริษัท Factoring จ่ายเงินสดล่วงหน้าให้กับบริษัท SME ตามมูลค่าของบิล โดยหักค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยบางส่วนออก
 • บริษัท Factoring จะติดตามหนี้และเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระ

ขั้นตอนการทำแฟคตอริ่ง (Factoring)

ข้อดีของแฟคตอริ่ง

 • ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องรอถึงเครดิตเทอม
 • ธุรกิจสามารถลดภาระงานในการติดตามทวงถามหนี้
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ข้อเสียของแฟคตอริ่ง

 • ธุรกิจอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับบริษัท Factoring ในราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าสินเชื่อรูปแบบอื่นๆ
 • ธุรกิจต้องมอบอำนาจในการควบคุมการเก็บเงินให้กับบริษัท Factoring ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับลูกค้า

แฟคตอริ่งเหมาะสำหรับธุรกิจ SME ประเภทไหน

แฟคตอริ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจ SME ที่ต้องการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) ที่มักมีข้อจำกัดในการขอสินเชื่อจากธนาคารเนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อแฟคตอริ่งจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว

ธุรกิจ SME ที่เหมาะกับสินเชื่อแฟคตอริ่ง ได้แก่

 • ธุรกิจที่มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ธุรกิจที่มีลูกค้ารายใหญ่
 • ธุรกิจที่มีระยะเวลาในการทวงถามหนี้นาน
 • ธุรกิจที่มีความเสี่ยงในการสูญหายของหนี้การค้าสูง

การขอสินเชื่อ Factoring เป็นหนึ่งทางเลือกในการเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ แต่เจ้าของธุรกิจ SME ก็ควรที่จะศึกษาทางเลือกอื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนก็คือการขอเงินทุนคราวด์ฟันดิงในรูปแบบของ Invoice Financing มีลักษณะคล้ายกับ สินเชื่อ Factoring ต่างกันตรงที่ไม่ต้องโอนสิทธิลูกหนี้การค้า สำหรับ SME ที่สนใจสามารถดูข้อแตกต่างเพิ่มเติมได้ที่ บทความ: Invoice Factoring กับ Invoice Financing ต่างกันอย่างไร?

อย่าลืม! SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนคราวด์ฟันดิงของอินเวสทรี ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ง่ายๆ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่แฟคตอริ่ง สินเชื่อทางเลือกเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ SME

การบริหารจัดการเงินสดสำหรับใช้หมุนเวียนในธุรกิจถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME) เพื่อที่จะสนับสนุนการขยายธุรกิจและการดำเนินการประจำวัน SME มีทางเลือกหลายวิธีในการที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทและหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการทำแฟคตอริ่ง (Factoring) หรือที่เรียกกันว่าสินเชื่อแฟคตอริ่ง

แฟคตอริ่ง (Factoring) คือ บริการรับซื้อลูกหนี้การค้าเป็นสินเชื่อระยะสั้นที่ช่วยให้ธุรกิจ SME รับเงินได้เร็วขึ้น  โดยไม่ต้องรอระยะเวลาชำระหนี้ (Credit Term) ทำให้สามารถใช้เงินนั้นในการขยายธุรกิจหรือดำเนินการประจำวันได้อย่างทันท่วงที

การทำแฟคตอริ่งมีแบบไหนบ้าง

สินเชื่อแฟคตอริ่งแบบมีสิทธิไล่เบี้ย

แฟคตอริ่งแบบมีสิทธิไล่เบี้ย (Recourse Factoring) คือ บริษัท Factoring มีสิทธิ์ไล่เบี่ยจากบริษัท SME ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ธุรกิจ SME จะต้องรับผิดชอบในการชดใช้หนี้ดังกล่าวให้กับบริษัท Factoring 

สินเชื่อแฟคตอริ่งแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย

แฟคตอริ่งแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย (Non-recourse Factoring) คือ บริษัท Factoring จะรับผิดชอบภาระหนี้แทนบริษัท SME ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ การให้บริการแฟคตอริ่งแบบนี้ บริษัทแฟคตอริ่งมักจะเรียกค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแฟคตอริ่งทั่วไป ด้วยเหตุผลที่ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงที่มากกว่า

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบแฟคตอริ่งอื่นๆ ที่กำหนดโดยบริษัท Factoring ตามความต้องการและเงื่อนไขของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม แฟคตอริ่งทั้งหมดนี้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ ผู้ประกอบการ SME จึงจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลของแฟคตอริ่งแต่ละประเภทอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

ทำความเข้าใจกระบวนการทำแฟคตอริ่ง

ขั้นตอนการทำแฟคตอริ่ง (Factoring) อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทแฟคตอร์ แต่ปกติแล้วจะมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้:

 • บริษัท SME ติดต่อบริษัท Factoring เพื่อขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับบริการแฟคตอริ่ง
 • เตรียมเอกสารเพื่อขอสินเชื่อแฟคตอริ่ง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ และข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ
 • บริษัท Factoring ตรวจสอบบิลการค้า และการรับสินค้าหรือบริการกับลูกหนี้
 • บริษัท SME พิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาแฟคตอริ่ง เช่น อัตราดอกเบี้ย  และค่าธรรมเนียม
 • บริษัท Factoring จ่ายเงินสดล่วงหน้าให้กับบริษัท SME ตามมูลค่าของบิล โดยหักค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยบางส่วนออก
 • บริษัท Factoring จะติดตามหนี้และเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระ

ขั้นตอนการทำแฟคตอริ่ง (Factoring)

ข้อดีของแฟคตอริ่ง

 • ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องรอถึงเครดิตเทอม
 • ธุรกิจสามารถลดภาระงานในการติดตามทวงถามหนี้
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ข้อเสียของแฟคตอริ่ง

 • ธุรกิจอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับบริษัท Factoring ในราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าสินเชื่อรูปแบบอื่นๆ
 • ธุรกิจต้องมอบอำนาจในการควบคุมการเก็บเงินให้กับบริษัท Factoring ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับลูกค้า

แฟคตอริ่งเหมาะสำหรับธุรกิจ SME ประเภทไหน

แฟคตอริ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจ SME ที่ต้องการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) ที่มักมีข้อจำกัดในการขอสินเชื่อจากธนาคารเนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อแฟคตอริ่งจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว

ธุรกิจ SME ที่เหมาะกับสินเชื่อแฟคตอริ่ง ได้แก่

 • ธุรกิจที่มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ธุรกิจที่มีลูกค้ารายใหญ่
 • ธุรกิจที่มีระยะเวลาในการทวงถามหนี้นาน
 • ธุรกิจที่มีความเสี่ยงในการสูญหายของหนี้การค้าสูง

การขอสินเชื่อ Factoring เป็นหนึ่งทางเลือกในการเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ แต่เจ้าของธุรกิจ SME ก็ควรที่จะศึกษาทางเลือกอื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนก็คือการขอเงินทุนคราวด์ฟันดิงในรูปแบบของ Invoice Financing มีลักษณะคล้ายกับ สินเชื่อ Factoring ต่างกันตรงที่ไม่ต้องโอนสิทธิลูกหนี้การค้า สำหรับ SME ที่สนใจสามารถดูข้อแตกต่างเพิ่มเติมได้ที่ บทความ: Invoice Factoring กับ Invoice Financing ต่างกันอย่างไร?

อย่าลืม! SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนคราวด์ฟันดิงของอินเวสทรี ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ง่ายๆ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ cookie ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของ cookie บางประเภทได้ โปรดคลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน cookie อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานของ cookie บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ยอมรับทั้งหมด

จัดการการกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้ในส่วนการตลาด

คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละราย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยืนยันตัวเลือกของฉัน
Cookie Domain Description
XSRF-TOKEN www.investree.co.th คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Wix และใช้เพื่อความปลอดภัย
laravel_session www.investree.co.th laravel ใช้ laravel_session เพื่อระบุอินสแตนซ์ของเซสชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
_gat .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ได้รับการติดตั้งโดย Google Universal Analytics เพื่อจำกัดอัตราคำขอและจำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง
_ga .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งติดตั้งโดย Google Analytics จะคำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ
_gid .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ติดตั้งโดย Google Analytics คุกกี้ _gid จะเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุตัวตน

 

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True