เปรียบเทียบ Equity Crowdfunding VS Debt Crowdfunding การระดมทุนแบบไหนที่ตอบโจทย์เจ้าของธุรกิจ

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คือการระดมทุนจากคนหมู่มาก (นักลงทุน) เพื่อมาสนับสนุนกิจการของ SME ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสภาพคล่อง หรือ การขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบของการระดมทุน  คำว่า Crowd แปลว่า ฝูงชนจำนวนมาก และคำว่า Funding ที่แปลว่า เงินทุน พอมารวมเป็นคำจึงแปลว่าเงินทุนที่มีกลุ่มคนจำนวนมากเป็นผู้ให้ 
วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบ Equity Crowdfunding และ Debt Crowdfunding ให้ผู้ประกอบการ SME ได้รู้จักกันมากขึ้น

Equity Crowdfunding คืออะไร?

Equity Crowdfunding คือ การระดมทุนโดยการออกหุ้นแลกกับเงินทุนจากนักลงทุน โดยนักลงทุนจะได้รับสิทธิร่วมในการเป็นเจ้าของกับเจ้าของธุรกิจ ในฐานะ “ผู้ถือหุ้น” และได้รับเงินปันผล (ถ้ามี) และกำไรหรือขาดทุนจากส่วนต่างของราคาหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ เจ้าของธุรกิจจะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจสิทธิของการเป็นเจ้าของหลังการระดมทุนคราวด์ฟันดิงสำเร็จ

ข้อดี ข้อเสีย ของการระดมทุนแบบ Equity Crowdfunding 

เจ้าของธุรกิจที่สนใจการระดมทุนในรูปแบบ Equity Crowdfunding อ่านต่อ: บทความ Equity Crowdfunding คืออะไร? 

Debt Crowdfunding คืออะไร? 

Debt Crowdfunding คือ การระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้เพื่อแลกกับเงินทุนจากนักลงทุน โดยเจ้าของธุรกิจจะอยู่ในฐานะ “ลูกหนี้” โดยมีหน้าที่ชำระคืนค่าหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดให้กับนักลงทุนตามเงื่อนไขสัญญาหุ้นกู้

ข้อดี ข้อเสีย ของการระดมทุนแบบ Debt Crowdfunding

เจ้าของธุรกิจที่สนใจการระดมทุนในรูปแบบ Debt Crowdfunding อ่านต่อ: บทความ Debt Crowdfunding คืออะไร?

เปรียบเทียบ Equity Crowdfunding และ Debt Crowdfunding แตกต่างกันอย่างไร?

อย่างไรก็ตาม Equity Crowdfunding และ Debt Crowdfunding มีส่วนคล้ายกันเช่น

 • การระดมทุนจะทำบน funding Portal หรือคราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทหรือผู้ประกอบการและนักลงทุน อ่านต่อ: บทความ ทำความรู้จัก Funding Portal คืออะไร?

 • ทุกแผนการระดมทุนล้วนมีโอกาสที่จะทำไม่สำเร็จหากผลตอบแทนหรือจุดประสงค์ของการระดมทุนไม่ตอบโจทย์ของนักลงทุน

หากผู้ประกอบการมีแผนการนำบริษัทเข้าตลาดหุ้น การทำ Equity Crowdfunding อาจตอบโจทย์มากกว่า เพราะเปรียบเสมือนการทดลองตลาดขนาดย่อมๆ ก่อนถึง Initial Public Offering (IPO)
แต่หากผู้ประกอบการต้องการเงินทุนเร็ว และไม่ต้องการเสียสิทธิในการเป็นเจ้าของธุรกิจโดยกำหนดระยะเวลาการชำระเงินคืนที่ชัดเจน การทำ Debt Crowdfunding น่าจะเป็นคือคำตอบที่ดีที่สุด
 เปรียบเทียบ Equity Crowdfunding VS Debt Crowdfunding การระดมทุนแบบไหนที่ตอบโจทย์เจ้าของธุรกิจ

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คือการระดมทุนจากคนหมู่มาก (นักลงทุน) เพื่อมาสนับสนุนกิจการของ SME ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสภาพคล่อง หรือ การขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบของการระดมทุน  คำว่า Crowd แปลว่า ฝูงชนจำนวนมาก และคำว่า Funding ที่แปลว่า เงินทุน พอมารวมเป็นคำจึงแปลว่าเงินทุนที่มีกลุ่มคนจำนวนมากเป็นผู้ให้ 
วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบ Equity Crowdfunding และ Debt Crowdfunding ให้ผู้ประกอบการ SME ได้รู้จักกันมากขึ้น

Equity Crowdfunding คืออะไร?

Equity Crowdfunding คือ การระดมทุนโดยการออกหุ้นแลกกับเงินทุนจากนักลงทุน โดยนักลงทุนจะได้รับสิทธิร่วมในการเป็นเจ้าของกับเจ้าของธุรกิจ ในฐานะ “ผู้ถือหุ้น” และได้รับเงินปันผล (ถ้ามี) และกำไรหรือขาดทุนจากส่วนต่างของราคาหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ เจ้าของธุรกิจจะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจสิทธิของการเป็นเจ้าของหลังการระดมทุนคราวด์ฟันดิงสำเร็จ

ข้อดี ข้อเสีย ของการระดมทุนแบบ Equity Crowdfunding 

เจ้าของธุรกิจที่สนใจการระดมทุนในรูปแบบ Equity Crowdfunding อ่านต่อ: บทความ Equity Crowdfunding คืออะไร? 

Debt Crowdfunding คืออะไร? 

Debt Crowdfunding คือ การระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้เพื่อแลกกับเงินทุนจากนักลงทุน โดยเจ้าของธุรกิจจะอยู่ในฐานะ “ลูกหนี้” โดยมีหน้าที่ชำระคืนค่าหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดให้กับนักลงทุนตามเงื่อนไขสัญญาหุ้นกู้

ข้อดี ข้อเสีย ของการระดมทุนแบบ Debt Crowdfunding

เจ้าของธุรกิจที่สนใจการระดมทุนในรูปแบบ Debt Crowdfunding อ่านต่อ: บทความ Debt Crowdfunding คืออะไร?

เปรียบเทียบ Equity Crowdfunding และ Debt Crowdfunding แตกต่างกันอย่างไร?

อย่างไรก็ตาม Equity Crowdfunding และ Debt Crowdfunding มีส่วนคล้ายกันเช่น

 • การระดมทุนจะทำบน funding Portal หรือคราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทหรือผู้ประกอบการและนักลงทุน อ่านต่อ: บทความ ทำความรู้จัก Funding Portal คืออะไร?

 • ทุกแผนการระดมทุนล้วนมีโอกาสที่จะทำไม่สำเร็จหากผลตอบแทนหรือจุดประสงค์ของการระดมทุนไม่ตอบโจทย์ของนักลงทุน

หากผู้ประกอบการมีแผนการนำบริษัทเข้าตลาดหุ้น การทำ Equity Crowdfunding อาจตอบโจทย์มากกว่า เพราะเปรียบเสมือนการทดลองตลาดขนาดย่อมๆ ก่อนถึง Initial Public Offering (IPO)
แต่หากผู้ประกอบการต้องการเงินทุนเร็ว และไม่ต้องการเสียสิทธิในการเป็นเจ้าของธุรกิจโดยกำหนดระยะเวลาการชำระเงินคืนที่ชัดเจน การทำ Debt Crowdfunding น่าจะเป็นคือคำตอบที่ดีที่สุด
 

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ cookie ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของ cookie บางประเภทได้ โปรดคลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน cookie อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานของ cookie บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ยอมรับทั้งหมด

จัดการการกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้ในส่วนการตลาด

คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละราย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยืนยันตัวเลือกของฉัน
Cookie Domain Description
XSRF-TOKEN www.investree.co.th คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Wix และใช้เพื่อความปลอดภัย
laravel_session www.investree.co.th laravel ใช้ laravel_session เพื่อระบุอินสแตนซ์ของเซสชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
_gat .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ได้รับการติดตั้งโดย Google Universal Analytics เพื่อจำกัดอัตราคำขอและจำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง
_ga .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งติดตั้งโดย Google Analytics จะคำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ
_gid .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ติดตั้งโดย Google Analytics คุกกี้ _gid จะเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุตัวตน

 

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True