ทำความรู้จัก 4 แหล่งเงินทุนเพื่อธุรกิจสำหรับ SME ยุคดิจิทัล

สิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ คือ “เงินทุน” เพราะไม่ว่าเป็นการขยายธุรกิจ หรือการสำรองเงินทุนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินทุน เพื่อไม่ให้ธุรกิจสะดุดจนต้องหยุดชะงัก บทความนี้จะมาแนะนำ 4 แหล่งเงินทุนที่ตอบโจทย์ธุรกิจ SME

1. คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform) 

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คือ การระดมทุนจากนักลงทุน เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME หรือ Start up ผ่าน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform หรือ Funding Portal) ​​​ที่ได้การยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ทั้งหมด 6 บริษัทด้วยกัน หรืออัพเดทรายชื่อบริษัทได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

การระดมทุนคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) มี 4 ประเภท ดังนี้

 • การระดมทุนในรูปแบบการบริจาค (Donation-Based)
 • การระดมทุนเพื่อแลกกับสินค้าหรือของที่ระลึกเป็นสิ่งตอบแทน (Reward-based)
 • การระดมทุนที่เป็นการกู้ยืม (Peer-to-peer Lending)
 • การระดมทุนในรูปแบบหลักทรัพย์ (Investment-Based) แบ่งออกเป็น 2 แบบ
  • การระดมทุนโดยการออกหุ้น (Equity-Based Crowdfunding)  
  • การระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ (Debt-Based Crowdfunding)

ปัจจุบันการระดมทุนที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยคือ การระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ โดยมีคราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม เป็นตัวกลางทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ความประเมินความเสี่ยง คำนวณอัตราดอกเบี้ย 
นักลงทุนที่สนใจและเข้าลงทุนในหุ้นกู้นั้นๆ จะมีสถานะเป็น “เจ้าหนี้” ส่วนผู้ขอออกหุ้นกู้จะมีสถานะเป็น “ลูกหนี้” มีหน้าที่ชำระดอกเบื้ยตามอายุของหุ้นกู้ 

ข้อดี: ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สมัครง่ายผ่านออนไลน์ และต้อนรับทุกอุตสาหกรรม
ข้อเสีย: ความสามารถในการระดมทุนขึ้นอยู่กับความน่าสนใจของบริษัท

2. พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ (Ecosystem หรือ Supply Chain Finance)

ลองตรวจสอบดูว่าพาร์ทเนอร์ของคุณมีบริการในด้านสินเชื่อหรือไม่ เนื่องจากบริษัทพาร์ทเนอร์จะรู้จักประวัติของคุณเป็นอย่างดี และสามารถเสนอสินเชื่อที่เหมาะสมให้กับธุรกิจของคุณได้ ถ้าคุณมีประวัติการค้าขายที่ดี ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะได้รับการอนุมัติ 

ข้อดี: ง่ายต่อการได้รับอนุมัติ หากมีประวัติค้าขายที่ดี สมัครง่ายผ่านแพลตฟอร์มพาร์ทเนอร์ที่ใช้ได้เลย 
ข้อเสีย: วงเงินขึ้นอยู่กับยอดขาย

ตัวอย่างพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ

 • Shopee มีบริการสินเชื่อเงินสด SEasyCash รูปแบบสินเชื่อระยะสั้น สำหรับร้านค้ามีบัญชีกับ Shopee 

 • Grab มีบริการสินเชื่อเงินสด Grab Finance สินเชื่อสำหรับพาร์ทเนอร์ร้านค้า Grab 

 • QWIK ร่วมกับ อินเวสทรี มีบริการเงินทุนคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) สำหรับผู้ใช้บริการ QWIK ที่มีรายการในระบบอย่างน้อย 6 เดือน วงเงินสูงสุด 5,000,000 บาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 6% ต่อปี 

 • ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร่วมกับ อินเวสทรี มีบริการเงินทุนคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) สำหรับเจ้าหนี้การค้า 

3. ธนาคารพาณิชย์ 

ที่แรกที่ผู้ประกอบการน่าจะนึกถึงคือ สินเชื่อเพื่อธุรกิจจากธนาคารพาณิชย์ แต่ละธนาคารมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีข้อเสนอที่แตกต่างกัน เช่น วงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อน ยกตัวอย่างตามด้านล่าง
 

ธนาคาร

ธนาคารA

ธนาคารB

ธนาคารC

ธนาคารD

ธนาคารE

หลักประกัน

มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

วงเงินสูงสุด (บาท)

10,000,000

12,000,000 

3,000,000

1,000,000

5,000,000

เหมาะสำหรับ

เริ่มต้นกิจการ

เพื่อลงทุนในกิจการหรือสินทรัพย์ถาวร

ธุรกิจขนาดเล็ก

ผู้ต้องการเช่าซื้อเครื่องจักร

ขยายกิจการ

เงื่อนไขการประกอบธุรกิจ

ดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

ดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี

ดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี

เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

ดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 3 ปี

ประเภทวงเงินกู้

เงินกู้ระยะสั้น / เงินกู้ระยะยาว

เงินกู้ระยะสั้น / เงินกู้ระยะยาว

เงินกู้ระยะยาว

เงินกู้ระยะสั้น / เงินกู้ระยะยาว

เงินกู้ระยะสั้น / เงินกู้ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย

2% - 4% ต่อปี

4% - 5% ต่อปี

2% - 7% ต่อปี

7.90 - 16.55%

5.5% ต่อปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

10 ปี

10 ปี

7 ปี

1 - 5 ปี

10 ปี

ข้อดี: วงเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับประวัติธุรกิจ 
ข้อเสีย: เงื่อนไขในการสมัครสินเชื่อ เช่น การใช้หลักประกัน และระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติที่กำหนดแน่ชัดไม่ได้ 

4. บริษัทผู้รับซื้อลูกหนี้ (Factoring Company)

บริษัทแฟคเตอร์ (Factor) เป็นตัวกลางในการรับซื้อใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากบริษัทผู้ขายสินค้า (Seller) เมื่อส่งมอบสินค้าให้บริษัทผู้ซื้อสินค้า (Buyer) เรียบร้อยแล้ว บริษัทผู้ขายสินค้า (Seller) จะโอนสิทธิ์ในหนี้การค้าให้กับ บริษัทแฟคเตอร์ (Factor) เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดล่วงหน้า โดยไม่ต้องรอระยะเวลาชำระหนี้ (Credit Term) หลังจากทำการโอนสิทธิ์แล้ว บริษัทแฟคเตอร์ (Factor) จะมีหน้าที่ในการเรียกเก็บเงินกับบริษัทผู้ซื้อสินค้า (Buyer) เมื่อครบกำหนดชำระ  

ข้อดี: ผู้ขายสินค้าจะได้รับเงินเร็ว และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ข้อเสีย: บริษัทจำเป็นต้องมีคู่ค้าขนาดใหญ่ และน่าเชื่อถือ 

เลือกแหล่งเงินทุนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ โดยคำนึงถึง ดอกเบี้ย ระยะเวลาการชำระหนี้ รวมถึงรายละเอียดเงื่อนไขของแหล่งการเงินแต่ละประเภท เมื่อพร้อมสมัคร บริษัทต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร อ่านต่อ:  5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเตรียมตัวขอสินเชื่อ

อย่าลืม! SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน Funding Portal ของอินเวสทรี ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ง่ายๆ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ทำความรู้จัก 4 แหล่งเงินทุนเพื่อธุรกิจสำหรับ SME ยุคดิจิทัล

สิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ คือ “เงินทุน” เพราะไม่ว่าเป็นการขยายธุรกิจ หรือการสำรองเงินทุนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินทุน เพื่อไม่ให้ธุรกิจสะดุดจนต้องหยุดชะงัก บทความนี้จะมาแนะนำ 4 แหล่งเงินทุนที่ตอบโจทย์ธุรกิจ SME

1. คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform) 

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คือ การระดมทุนจากนักลงทุน เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME หรือ Start up ผ่าน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform หรือ Funding Portal) ​​​ที่ได้การยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ทั้งหมด 6 บริษัทด้วยกัน หรืออัพเดทรายชื่อบริษัทได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

การระดมทุนคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) มี 4 ประเภท ดังนี้

 • การระดมทุนในรูปแบบการบริจาค (Donation-Based)
 • การระดมทุนเพื่อแลกกับสินค้าหรือของที่ระลึกเป็นสิ่งตอบแทน (Reward-based)
 • การระดมทุนที่เป็นการกู้ยืม (Peer-to-peer Lending)
 • การระดมทุนในรูปแบบหลักทรัพย์ (Investment-Based) แบ่งออกเป็น 2 แบบ
  • การระดมทุนโดยการออกหุ้น (Equity-Based Crowdfunding)  
  • การระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ (Debt-Based Crowdfunding)

ปัจจุบันการระดมทุนที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยคือ การระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ โดยมีคราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม เป็นตัวกลางทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ความประเมินความเสี่ยง คำนวณอัตราดอกเบี้ย 
นักลงทุนที่สนใจและเข้าลงทุนในหุ้นกู้นั้นๆ จะมีสถานะเป็น “เจ้าหนี้” ส่วนผู้ขอออกหุ้นกู้จะมีสถานะเป็น “ลูกหนี้” มีหน้าที่ชำระดอกเบื้ยตามอายุของหุ้นกู้ 

ข้อดี: ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สมัครง่ายผ่านออนไลน์ และต้อนรับทุกอุตสาหกรรม
ข้อเสีย: ความสามารถในการระดมทุนขึ้นอยู่กับความน่าสนใจของบริษัท

2. พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ (Ecosystem หรือ Supply Chain Finance)

ลองตรวจสอบดูว่าพาร์ทเนอร์ของคุณมีบริการในด้านสินเชื่อหรือไม่ เนื่องจากบริษัทพาร์ทเนอร์จะรู้จักประวัติของคุณเป็นอย่างดี และสามารถเสนอสินเชื่อที่เหมาะสมให้กับธุรกิจของคุณได้ ถ้าคุณมีประวัติการค้าขายที่ดี ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะได้รับการอนุมัติ 

ข้อดี: ง่ายต่อการได้รับอนุมัติ หากมีประวัติค้าขายที่ดี สมัครง่ายผ่านแพลตฟอร์มพาร์ทเนอร์ที่ใช้ได้เลย 
ข้อเสีย: วงเงินขึ้นอยู่กับยอดขาย

ตัวอย่างพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ

 • Shopee มีบริการสินเชื่อเงินสด SEasyCash รูปแบบสินเชื่อระยะสั้น สำหรับร้านค้ามีบัญชีกับ Shopee 

 • Grab มีบริการสินเชื่อเงินสด Grab Finance สินเชื่อสำหรับพาร์ทเนอร์ร้านค้า Grab 

 • QWIK ร่วมกับ อินเวสทรี มีบริการเงินทุนคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) สำหรับผู้ใช้บริการ QWIK ที่มีรายการในระบบอย่างน้อย 6 เดือน วงเงินสูงสุด 5,000,000 บาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 6% ต่อปี 

 • ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร่วมกับ อินเวสทรี มีบริการเงินทุนคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) สำหรับเจ้าหนี้การค้า 

3. ธนาคารพาณิชย์ 

ที่แรกที่ผู้ประกอบการน่าจะนึกถึงคือ สินเชื่อเพื่อธุรกิจจากธนาคารพาณิชย์ แต่ละธนาคารมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีข้อเสนอที่แตกต่างกัน เช่น วงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อน ยกตัวอย่างตามด้านล่าง
 

ธนาคาร

ธนาคารA

ธนาคารB

ธนาคารC

ธนาคารD

ธนาคารE

หลักประกัน

มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

วงเงินสูงสุด (บาท)

10,000,000

12,000,000 

3,000,000

1,000,000

5,000,000

เหมาะสำหรับ

เริ่มต้นกิจการ

เพื่อลงทุนในกิจการหรือสินทรัพย์ถาวร

ธุรกิจขนาดเล็ก

ผู้ต้องการเช่าซื้อเครื่องจักร

ขยายกิจการ

เงื่อนไขการประกอบธุรกิจ

ดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

ดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี

ดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี

เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

ดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 3 ปี

ประเภทวงเงินกู้

เงินกู้ระยะสั้น / เงินกู้ระยะยาว

เงินกู้ระยะสั้น / เงินกู้ระยะยาว

เงินกู้ระยะยาว

เงินกู้ระยะสั้น / เงินกู้ระยะยาว

เงินกู้ระยะสั้น / เงินกู้ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย

2% - 4% ต่อปี

4% - 5% ต่อปี

2% - 7% ต่อปี

7.90 - 16.55%

5.5% ต่อปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

10 ปี

10 ปี

7 ปี

1 - 5 ปี

10 ปี

ข้อดี: วงเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับประวัติธุรกิจ 
ข้อเสีย: เงื่อนไขในการสมัครสินเชื่อ เช่น การใช้หลักประกัน และระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติที่กำหนดแน่ชัดไม่ได้ 

4. บริษัทผู้รับซื้อลูกหนี้ (Factoring Company)

บริษัทแฟคเตอร์ (Factor) เป็นตัวกลางในการรับซื้อใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากบริษัทผู้ขายสินค้า (Seller) เมื่อส่งมอบสินค้าให้บริษัทผู้ซื้อสินค้า (Buyer) เรียบร้อยแล้ว บริษัทผู้ขายสินค้า (Seller) จะโอนสิทธิ์ในหนี้การค้าให้กับ บริษัทแฟคเตอร์ (Factor) เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดล่วงหน้า โดยไม่ต้องรอระยะเวลาชำระหนี้ (Credit Term) หลังจากทำการโอนสิทธิ์แล้ว บริษัทแฟคเตอร์ (Factor) จะมีหน้าที่ในการเรียกเก็บเงินกับบริษัทผู้ซื้อสินค้า (Buyer) เมื่อครบกำหนดชำระ  

ข้อดี: ผู้ขายสินค้าจะได้รับเงินเร็ว และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ข้อเสีย: บริษัทจำเป็นต้องมีคู่ค้าขนาดใหญ่ และน่าเชื่อถือ 

เลือกแหล่งเงินทุนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ โดยคำนึงถึง ดอกเบี้ย ระยะเวลาการชำระหนี้ รวมถึงรายละเอียดเงื่อนไขของแหล่งการเงินแต่ละประเภท เมื่อพร้อมสมัคร บริษัทต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร อ่านต่อ:  5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเตรียมตัวขอสินเชื่อ

อย่าลืม! SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน Funding Portal ของอินเวสทรี ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ง่ายๆ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ cookie ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของ cookie บางประเภทได้ โปรดคลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน cookie อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานของ cookie บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ยอมรับทั้งหมด

จัดการการกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้ในส่วนการตลาด

คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละราย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยืนยันตัวเลือกของฉัน
Cookie Domain Description
XSRF-TOKEN www.investree.co.th คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Wix และใช้เพื่อความปลอดภัย
laravel_session www.investree.co.th laravel ใช้ laravel_session เพื่อระบุอินสแตนซ์ของเซสชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
_gat .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ได้รับการติดตั้งโดย Google Universal Analytics เพื่อจำกัดอัตราคำขอและจำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง
_ga .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งติดตั้งโดย Google Analytics จะคำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ
_gid .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ติดตั้งโดย Google Analytics คุกกี้ _gid จะเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุตัวตน

 

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True