ในสภาวะเงินเฟ้อ SME ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจถึงเหตุการณ์สำคัญๆ ที่ส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อกันก่อน

ปัจจัยสำคัญที่เร่งให้เกิดภาวะ "เงินเฟ้อ" 

 • สงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งผลให้ราคาของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิต ส่งออก หรือ อาศัยสองประเทศนี้เป็นทางผ่านสูงขึ้นเพราะความจำกัดในการเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ย ธัญพืช อาหาร อาวุธหรือน้ำมัน ซึ่งตั้งแต่สงครามเริ่ม ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ได้ปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วกว่า 70% ส่งผลให้น้ำมันในประเทศไทยแพงขึ้นประมาณ 22% พอน้ำมันแพงสินค้าและบริการที่ต้องอาศัยการขนส่งหรือน้ำมันเป็นส่วนผสมก็แพงขึ้นตามลำดับ (Cost Push)

 • ภาวะ Post Covid ผู้บริโภคบางกลุ่มเริ่มกลับมาดำเนินชีวิต ทำให้ความต้องการสินค้าและบริการมีมากขึ้น (Demand Pull) ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นตาม 

ปัจจัยหลักด้านบน ส่งผลกระทบให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของเดือนมิถุนายน 2022 อยู่ที่ 7.66% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนในปีก่อนหน้า แปลง่ายๆว่า ราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปแพงขึ้นเกือบ 8% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2021

กลุ่มสินค้าสำคัญที่แพงขึ้นและส่งผลให้เงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 7.66% มีดังนี้

 • กลุ่มเคหะสถาน เช่น ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำประปาและแสงสว่าง สูงขึ้นประมาณ 33%

 • กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 

 - เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ สูงขึ้นประมาณ 13% 

 - เครื่องประกอบอาหารสูงขึ้น สูงขึ้นประมาณ 11% 

 • กลุ่มพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร เช่น ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง สูงขึ้นประมาณ 22% 

จากข้อมูลด้านบน เราพอจะคาดการณ์ได้ว่า ธุรกิจที่ต้องใช้หรือมีความเกี่ยวข้องกับหมวดสินค้าเหล่านี้ น่าจะได้ผลกระทบตรงๆ จากการปรับขึ้นราคาของสินค้า 

 • กระทบสูงกับอุตสาหกรรมประเภท การขนส่ง ฟาร์มสัตว์เลี้ยง ธุรกิจอาหาร และท่องเที่ยว

 • กระทบปานกลาง กลุ่มวัสดุก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และการประมง

 • กระทบน้อย เกษตรแปรรูป บรรจุภัณฑ์กระดาษ สื่อโฆษณา/บันเทิง

ในภาวะเงินเฟ้อแบบนี้ SME ควรปรับตัวอย่างไร?

 • หาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ ที่มีศักยภาพและตอบโจทย์เรื่องต้นทุน ลองพิจารณา Supplier ท้องถิ่นเพื่อลดค่าจัดส่งและความเสี่ยงในการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ในภาวะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขาดแคลนและมีราคาแพง เกษตรกรสามารถใช้ข้าวเปลือกที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นแทนข้าวโพด หรือ ในช่วงที่ปุ๋ยเคมีปรับตัวสูงขึ้น ลองหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เข้ามาผสมผสานเพื่อลดค่าใช้จ่าย

 • ทบทวนปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนแต่ยังสามารถคงสินค้าให้มีประสิทธิภาพได้เหมือนเดิม ไม่ว่าจะด้วยการใช้เวลาในการผลิตให้น้อยลง หรือปรับกระบวนการให้กระชับมากขึ้น

 • นำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินธุรกิจ เช่น การนำเทคโนโลยี Cloud Computing มาปรับใช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้งระบบ การใช้บริการ Accounting Platform เพื่อลด headcount และร่นระยะเวลาในการบริหารงบบัญชี

ผู้ประกอบการท่านไหนที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุน ปรึกษาอินเวสทรีได้นะคะ เราให้บริการคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) กับ SME ที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด ดำเนินธุรกิจมาอายุไม่ต่ำกว่า 12 เดือน หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มได้ ที่นี่

 

 ในสภาวะเงินเฟ้อ SME ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจถึงเหตุการณ์สำคัญๆ ที่ส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อกันก่อน

ปัจจัยสำคัญที่เร่งให้เกิดภาวะ "เงินเฟ้อ" 

 • สงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งผลให้ราคาของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิต ส่งออก หรือ อาศัยสองประเทศนี้เป็นทางผ่านสูงขึ้นเพราะความจำกัดในการเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ย ธัญพืช อาหาร อาวุธหรือน้ำมัน ซึ่งตั้งแต่สงครามเริ่ม ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ได้ปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วกว่า 70% ส่งผลให้น้ำมันในประเทศไทยแพงขึ้นประมาณ 22% พอน้ำมันแพงสินค้าและบริการที่ต้องอาศัยการขนส่งหรือน้ำมันเป็นส่วนผสมก็แพงขึ้นตามลำดับ (Cost Push)

 • ภาวะ Post Covid ผู้บริโภคบางกลุ่มเริ่มกลับมาดำเนินชีวิต ทำให้ความต้องการสินค้าและบริการมีมากขึ้น (Demand Pull) ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นตาม 

ปัจจัยหลักด้านบน ส่งผลกระทบให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของเดือนมิถุนายน 2022 อยู่ที่ 7.66% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนในปีก่อนหน้า แปลง่ายๆว่า ราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปแพงขึ้นเกือบ 8% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2021

กลุ่มสินค้าสำคัญที่แพงขึ้นและส่งผลให้เงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 7.66% มีดังนี้

 • กลุ่มเคหะสถาน เช่น ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำประปาและแสงสว่าง สูงขึ้นประมาณ 33%

 • กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 

 - เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ สูงขึ้นประมาณ 13% 

 - เครื่องประกอบอาหารสูงขึ้น สูงขึ้นประมาณ 11% 

 • กลุ่มพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร เช่น ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง สูงขึ้นประมาณ 22% 

จากข้อมูลด้านบน เราพอจะคาดการณ์ได้ว่า ธุรกิจที่ต้องใช้หรือมีความเกี่ยวข้องกับหมวดสินค้าเหล่านี้ น่าจะได้ผลกระทบตรงๆ จากการปรับขึ้นราคาของสินค้า 

 • กระทบสูงกับอุตสาหกรรมประเภท การขนส่ง ฟาร์มสัตว์เลี้ยง ธุรกิจอาหาร และท่องเที่ยว

 • กระทบปานกลาง กลุ่มวัสดุก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และการประมง

 • กระทบน้อย เกษตรแปรรูป บรรจุภัณฑ์กระดาษ สื่อโฆษณา/บันเทิง

ในภาวะเงินเฟ้อแบบนี้ SME ควรปรับตัวอย่างไร?

 • หาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ ที่มีศักยภาพและตอบโจทย์เรื่องต้นทุน ลองพิจารณา Supplier ท้องถิ่นเพื่อลดค่าจัดส่งและความเสี่ยงในการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ในภาวะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขาดแคลนและมีราคาแพง เกษตรกรสามารถใช้ข้าวเปลือกที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นแทนข้าวโพด หรือ ในช่วงที่ปุ๋ยเคมีปรับตัวสูงขึ้น ลองหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เข้ามาผสมผสานเพื่อลดค่าใช้จ่าย

 • ทบทวนปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนแต่ยังสามารถคงสินค้าให้มีประสิทธิภาพได้เหมือนเดิม ไม่ว่าจะด้วยการใช้เวลาในการผลิตให้น้อยลง หรือปรับกระบวนการให้กระชับมากขึ้น

 • นำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินธุรกิจ เช่น การนำเทคโนโลยี Cloud Computing มาปรับใช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้งระบบ การใช้บริการ Accounting Platform เพื่อลด headcount และร่นระยะเวลาในการบริหารงบบัญชี

ผู้ประกอบการท่านไหนที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุน ปรึกษาอินเวสทรีได้นะคะ เราให้บริการคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) กับ SME ที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด ดำเนินธุรกิจมาอายุไม่ต่ำกว่า 12 เดือน หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มได้ ที่นี่

 

 

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ cookie ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของ cookie บางประเภทได้ โปรดคลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน cookie อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานของ cookie บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ยอมรับทั้งหมด

จัดการการกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้ในส่วนการตลาด

คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละราย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยืนยันตัวเลือกของฉัน
Cookie Domain Description
XSRF-TOKEN www.investree.co.th คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Wix และใช้เพื่อความปลอดภัย
laravel_session www.investree.co.th laravel ใช้ laravel_session เพื่อระบุอินสแตนซ์ของเซสชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
_gat .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ได้รับการติดตั้งโดย Google Universal Analytics เพื่อจำกัดอัตราคำขอและจำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง
_ga .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งติดตั้งโดย Google Analytics จะคำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ
_gid .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ติดตั้งโดย Google Analytics คุกกี้ _gid จะเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุตัวตน

 

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True