คำถามที่พบบ่อย

1. บทบาทของอินเวสทรี

ธุรกิจของอินเวสทรี คือการเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนกับผู้ออกหุ้นกู้ ผ่านคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” โดยทำการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และบริหารจัดการการออกหุ้นกู้ ตั้งแต่การทำสัญญาไปจนถึงการชำระคืนเงินหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง สามารถระดมทุนในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และในขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความเสี่ยงที่ตัวเองเลือก

2. นิยามของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และหลักการทำงานเป็นอย่างไร

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือ ช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด ด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์มทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการเสนอขายแก่นักลงทุนที่เป็นสมาชิกของอินเวสทรี โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนจากการผ่อนชำระคืนของหุ้นกู้ ตามที่ได้ระบุไว้ในหุ้นกู้และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

3. ประเภทของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ประเภทชำระครั้งเดียว คือ หุ้นกู้ที่ใช้ใบแจ้งหนี้การค้าเป็นหลักฐานในการขอออกหุ้นกู้ โดยวันที่กำหนดชำระหุ้นกู้ นั้นจะอิงกับวันครบกำหนดชำระที่ระบุบนใบแจ้งหนี้การค้า หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ชำระรายงวด คือ หุ้นกู้ ที่มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวดจนกว่าจะครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ดังกล่าว ซึ่งจะคล้ายกับสินเชื่อ term loan ที่มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวด ทั้งนี้ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงนั้นเป็นหุ้นกู้ ที่ไม่มีการประกันผลตอบแทน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีสภาพคล่องหรือตลาดรอง นอกจากนี้ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแต่ละหุ้นกู้จะมีระยะเวลาการเสนอขายจำกัดเวลาตามที่ผู้ใช้บริการจะเห็นใน Dashboard ของตนเอง โดยหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่จะปิดการซื้อขายเมื่อ (1) ได้รับการซื้อตามมูลค่าที่เปิดขายเต็มจำนวนที่ระบุหรือไม่ต่ำกว่า 80% ของคำขอเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้งตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือ (2) ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้สิ้นสุดลง

4. อินเวสทรี คือธนาคารหรือสถาบันการเงินประเภทหนึ่งหรือไม่

อินเวสทรี ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินใดๆ แต่เป็นคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการจับคู่ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และนักลงทุน โดยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ระบบการดำเนินการและการให้คะแนนความน่าเชื่อถือทางการเงิน สิ่งที่ทำให้อินเวสทรีแตกต่างจากตัวกลางทางการเงินทั่วไปคือ อินเวสทรีไม่มีส่วนร่วมในธุรกรรมทางการเงินเกิดขึ้น แต่อินเวสทรีอำนวยความสะดวกให้กับผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และนักลงทุน

5. ทีมบริหารของอินเวสทรี

ทีมงานของอินเวสทรี ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเงินและด้านเทคโนโลยี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของทีมงานและเรื่องราวอินเวสทรี ได้ที่เมนูเกี่ยวกับเรา

6. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของอินเวสทรี

อินเวสทรีจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย โดยใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตตามนโยบาย Privacy Policy ของบริษัท นอกจากนั้นอินเวสทรี ยังมีระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และทางด้านการจัดการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม อินเวสทรีจะไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ ของลูกค้าต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และจะไม่มีการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเว้นแต่เพื่อจุดประสงค์ในด้านการยืนยันตัวตน

7. การตรวจสอบอีเมล

ผู้ขอใช้บริการกับอินเวสทรี จะได้รับอีเมลจากอินเวสทรี ซึ่งจะแนบลิงก์เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการยืนยันอีเมล ถ้าหากผู้ขอใช้บริการไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว กรุณาตรวจสอบในกล่องสแปม หรือติอต่อสอบถามทีมงานของอินเวสทรี

8. การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยการกดเลือกไปที่บัญชีที่เปิดไว้กับอินเวสทรี ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) โดยกดเลือกเมนูการตั้งค่าบัญชี และคลิกเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ

9. การปรับปรุงข้อมูลติดต่อส่วนตัว

ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้โดยไปที่บัญชีที่เปิดไว้กับอินเวสทรี ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) โดยกดเลือกเมนูการตั้งค่าบัญชี แล้วทำการเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้ตามที่คุณต้องการ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัทฯที่อีเมล [email protected]
หรือผ่านไลน์ @investree_th หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-258-6589

1. คุณสมบัติของนักลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

การลงทุนทุกประเภทนั้นมีความเสี่ยง ดังนั้น นักลงทุนที่พิจารณาลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงควรเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนในหุ้นและตราสารหลักทรัพย์มาก่อน และเป็นนักลงทุนที่มีความรู้และความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นจากการลงทุน นอกจากนี้ นักลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงควรเป็นนักลงทุนที่สามารถตัดสินใจลงทุนได้ด้วยตัวเอง หรือได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีคุณวุฒิในการช่วยให้นักลงทุนเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

2. ขั้นตอนการสมัครเป็นนักลงทุน

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงสามารถสมัครใช้บริการของอินเวสทรี โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ พร้อมจัดส่งเอกสารและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อทำการยืนยันตัวตน นอกจากนี้ นักลงทุนที่สนใจลงทุนจำเป็นต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test) รวมถึง Knowledge Test เพื่อประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนของผู้ลงทุนเบื้องต้น ทั้งนี้ การทำแบบทดสอบดังกล่าว ไม่มีผลเป็นการรับรองว่าผู้ลงทุนจะปราศจากความเสี่ยงในการลงทุน และเป็นการประเมินว่าผู้ลงทุนรับทราบถึงความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนทุกประการ หลังจากที่นักลงทุนยอมรับข้อตกลงการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว Investree จะดำเนินการตรวจสอบยืนยันตัวตนของนักลงทุนก่อนที่จะอนุมัติให้นักลงทุนสามารถทำการลงทุนผ่าน Investree

3. ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

เมื่อนักลงทุนได้รับการยืนยันเป็นนักลงทุนจากอินเวสทรีเรียบร้อยแล้ว นักลงทุนจะสามารถทำการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้ผ่าน Dashboard ของตนเอง โดยนักลงทุนสามารถพิจารณาข้อมูลของผู้ขอออกหุ้นกู้จากหนังสือชี้ชวน (Factsheet) ที่สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ขอออกหุ้นกู้แต่ละราย เช่น รายละเอียดธุรกิจของผู้ขอออกหุ้นกู้ วัตถุประสงค์ของการระดมทุน การจัดอันดับหรือการประเมินความเสี่ยงโดยอินเวสทรี อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการเสนอขาย ข้อมูลทางการเงิน สัดส่วนการเงิน ประวัติการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง กับอินเวสทรี ฯลฯ โดยเมื่อนักลงทุนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จะมีอีเมลยืนยันการจองซื้อถึงนักลงทุน ขั้นตอนการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อนักลงทุนทำการชำระเงินค่าจองซื้อภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่นักลงทุนทำการจองซื้อ โดยเงินการจองซื้อของนักลงทุนจะได้รับการจัดเก็บรักษาโดยธนาคารพาณิชย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อซึ่งไม่ได้จัดเก็บไว้ที่อินเวสทรีแต่อย่างใด นักลงทุนสามารถทำการยกเลิกการลงทุนได้ตลอดเวลา จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนการปิดการเสนอขาย ซึ่งระยะเวลาการเสนอขายนั้นจะประกาศให้นักลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวน (Factsheet) ผ่าน Dashboard ของนักลงทุน การเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะถือเป็นผลสำเร็จเมื่อ (1) มีผู้จองซื้อตั้งแต่ 80% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายภายในระยะเวลาการเสนอขายที่ประกาศไว้ตอนต้น หรือ (2) กรณีที่มีการจองซื้อครบตามมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาเสนอขาย (Early Closing) ในกรณี Early Closing ทาง Investree จะอีเมลแจ้งนักลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันปิดการระดมทุนใหม่เพื่อที่นักลงทุนจะยังสามารถทำการยกเลิกการลงทุนได้จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนวันปิดการเสนอขายใหม่ หากการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่ประสบความสำเร็จกรณีมีผู้จองซื้อน้อยกว่า 80% ของจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายภายในระยะเวลาที่เสนอขาย หรือเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้มีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ หรือมีการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เป็นการเอาเปรียบนักลงทุน (fraud protection) ทางอินเวสทรี จะดำเนินการให้ธนาคารพาณิชย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อคืนเงินค่าจองซื้อแก่นักลงทุนต่อไป

4. การติดตามผลการลงทุนและการชำระเงินคืนของผู้ขอออกหุ้นกู้

นักลงทุนสามารถทำการติดตามสถานะการลงทุน และการรับชำระคืนเงินจากผู้ขอออกหุ้นกู้ผ่าน Dashboard ของตนเองได้ทุกขณะ

5. ความเสี่ยงของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และความเสี่ยงที่เกิดจากประเภทของคราวด์ฟันดิง

การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ผ่านบริการอินเวสทรี มิใช่การฝากเงิน และเป็นการลงทุนที่มีอัตราความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับการชำระคืนล่าช้า หรือไม่ได้รับการชำระคืนทั้งหมดเนื่องจากผู้ขอออกหุ้นกู้ไม่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจเนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง นอกจากนี้ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการประกันผลตอบแทน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีสภาพคล่องหรือตลาดรอง ดังนั้น นักลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นจากการลงทุน ทั้งนี้ แม้อินเวสทรี จะทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ขออกหุ้นกู้โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เปิดเผยของผู้ขอออกหุ้นกู้ ไม่มีการรับประกันว่านักลงทุนจะปราศจากความเสี่ยงในการลงทุน นักลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วนด้วยตนเอง และไม่ควรอาศัยการจัดอับดับเป็นหลักในการตัดสินใจ นอกจากนี้ นักลงทุนไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่บริษัทผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ

6. การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบคราวด์ฟันดิงเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เช่น หุ้นกู้ชำระงวดเดียวจากหน้า FAQ ของอินเวสทรี นักลงทุนจะสามารถทำการพิจารณาข้อมูลของผู้ขอออกหุ้นกู้จากหนังสือชี้ชวน (Factsheet) ที่สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ขอออกหุ้นกู้แต่ละราย เช่น รายละเอียดของธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการระดมทุน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยอินเวสทรี อัตราผลดอกเบี้ย วันที่เสนอขาย วันครบกำหนดชำระ อายุหุ้นกู้ ประเภทของหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย ข้อมูลทางการเงิน ขั้นตอนการติดตามการชำระ วิธีการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ/ ผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้น

7. ข้อจำกัดเกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนของสมาชิกแต่ละราย

นักลงทุนรายบุคคลจะสามารถลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่เกินกว่า 100,000 บาทต่อ 1 หุ้นกู้ และไม่เกิน 1,000,000 บาทในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงรวมทั้งหมดในรอบระยะเวลา 12 เดือน (ไม่นับรวมมูลค่าการลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไปแล้ว) ตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะจะสามารถลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยไม่จำกัดจำนวน

8. อัตราผลตอบแทนที่อาจได้รับ

อัตราผลตอบแทนรายปีที่นักลงทุนอาจได้รับนั้น เป็นอัตราผลตอบแทนรายปี ซึ่งยังไม่หักภาษีหัก ณ ที่ จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บในการโอนเงินคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

ตัวอย่างที่ 1 ลงทุน 10,000 บาท ในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระครั้งเดียว อายุ 60 วัน อัตราดอกเบี้ย 14% ผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับคือ 230.14 บาท ก่อนหักภาษีหัก ณ ที่ จ่าย (15% สำหรับบุคคลธรรมดา และ1% สำหรับนิติบุคคล) และค่าธรรมเนียมการโอน (10-20 บาท) ซึ่งกรณีของบุคคลธรรมดาจะได้ผลตอบแทน 185.62 บาท หลังหักภาษีหัก ณ ที่ จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท

ตัวอย่างที่ 2 ลงทุน 10,000 บาท ในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระรายงวด ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 15% ผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจนถึงวันครบกำหนดคือ 899.88 บาท ก่อนหักภาษีหัก ณ ที่ จ่าย (15% สำหรับบุคคลธรรมดา และ1% สำหรับนิติบุคคล) และค่าธรรมเนียมการโอน (10-20 บาท) ซึ่งกรณีของบุคคลธรรมดาจะได้ผลตอบแทน 644.90 บาท หลังหักภาษีหัก ณ ที่ จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนรวม 12 เดือนเท่ากับ 120 บาท

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษาเรื่องภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆก่อนตัดสินใจลงทุน

9. สิทธิในการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

นักลงทุนสามารถทำการยกเลิกการลงทุนได้ตลอดเวลา จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนที่การระดมทุนจะปิดการเสนอขาย ซึ่งระยะเวลาการเสนอขายนั้นจะประกาศให้นักลงทุนทราบในรายละเอียดของหุ้นกู้ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน (Factsheet) และผ่าน Dashboard ของนักลงทุน การเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะถือเป็นผลสำเร็จเมื่อ (1) มีผู้จองซื้อตั้งแต่ 80% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายภายในระยะเวลาการเสนอขายที่ประกาศไว้ตอนต้น หรือ (2) กรณีที่มีการจองซื้อครบตามมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาเสนอขาย (Early Closing) ในกรณี Early Closing ทางอินเวสทรี จะอีเมลแจ้งนักลงทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันปิดการระดมทุนใหม่เพื่อที่นักลงทุนจะยังสามารถทำการยกเลิกการลงทุนได้จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนวันปิดการเสนอขายใหม่

10. คำเตือนความเสี่ยงว่าหลักทรัพย์ที่เสนอขายอาจมีสภาพคล่องน้อย เนื่องจากช่องทางในการเปลี่ยนมืออาจมีจำกัด

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงนั้นเป็นหุ้นกู้ ที่ไม่มีการประกันผลตอบแทน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีสภาพคล่องหรือตลาดรอง นักลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและพิจารณากระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายประเภท และไม่นำเงินออมหรือเงินลงทุนส่วนมากมาลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นหลัก

11. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของอินเวสทรี

อินเวสทรีจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย โดยใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตตามนโยบาย Privacy Policy ของบริษัท นอกจากนั้นอินเวสทรี ยังมีระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และทางด้านการจัดการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม อินเวสทรีจะไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ ของลูกค้าต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และจะไม่มีการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเว้นแต่เพื่อจุดประสงค์ในด้านการยืนยันตัวตน

12. การตรวจสอบอีเมล

นักลงทุนจะได้รับอีเมลจากอินเวสทรี ซึ่งจะแนบลิงก์เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการยืนยันอีเมล ถ้าหากนักลงทุนไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว กรุณาตรวจสอบในกล่องสแปม หรือติอต่อสอบถามทีมงานของอินเวสทรี

13. การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

นักลงทุนสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยการกดเลือกไปที่บัญชีที่เปิดไว้กับอินเวสทรี ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) โดยกดเลือกเมนูการตั้งค่าบัญชี และคลิกเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่นักลงทุนต้องการ

14. การปรับปรุงข้อมูลติดต่อส่วนตัว

นักลงทุนสามารถเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้โดยไปที่บัญชีที่เปิดไว้กับอินเวสทรี ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) โดยกดเลือกเมนูการตั้งค่าบัญชี แล้วทำการเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้ตามที่คุณต้องการ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทฯที่อีเมล [email protected] หรือผ่านไลน์ @investree_th หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-258-6589

1. แหล่งเงินทุนคราวด์ฟันดิงคืออะไร?

แหล่งเงินทุนคราวด์ฟันดิง คือ เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนจากนักลงทุน เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME หรือ Startup ในรูปแบบของการออกหุ้นกู้ ซึ่งถ้าหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูด นักลงทุนจะให้ความสนใจและลงทุนในหุ้นกู้นั้นๆ และเมื่อถึงวันครบกำหนดหุ้นกู้ SME หรือ Startup ในฐานะผู้ขอออกหุ้นกู้ ก็จะต้องชำระคืนให้กับนักลงทุน

2. อะไรคือข้อดีของการขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง?

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ได้รับเงินเร็ว
 • อัตราดอกเบี้ย* ที่เหมาะสมและโปร่งใส
 • สมัครง่ายๆ ผ่าน www.investree.co.th

*อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับการประเมินผลความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทผู้ขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง

3. ใครสามารถขอเงินทุนคราวด์ฟันดิงผ่านอินเวสทรีได้บ้าง?

 • บริษัทที่จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัท จำกัด อย่างน้อย 1 ปี หรือ บริษัท มหาชน ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บริษัทที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
 • บริษัทที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและการพิจารณาเครดิตของอินเวสทรี

4. หากไม่มี Invoice หรือ PO สามารถขอเงินทุนได้หรือไม่?

ได้ หากมีคุณสมบัติของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ตามด้านล่าง

 • จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัท จำกัด อย่างน้อย 1 ปี หรือ บริษัท มหาชน ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
 • ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและการพิจารณาเครดิตของอินเวสทรี

5. ในการสมัครขอเงินทุนคราวด์ฟันดิงต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? 

 1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการบริษัทฯ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 4. รายงานข้อมูลเครดิตเชิงพาณิชย์ (เครดิตรบูโร)
 5. เอกสารแสดงรายได้ของบริษัท (อย่างน้อย 1 ปี)
 6. รายการบัญชี Statement (ของบริษัท และ กรรมการ) 
 7. เอกสารอื่นๆเพิ่มเติมตามที่อินเวสทรีเรียกขอ

6. จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือ บุคคลค้ำประกันหรือไม่?

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือบุคคลในการค้ำประกัน ในการขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง

7. ในการขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

อัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3-5% ขึ้นอยู่กับอายุและประเภทของหุ้นกู้

8. การขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง มีขั้นตอนอย่างไร?

 • ลงทะเบียนผ่าน ที่นี่
 • ยื่นเอกสารตามที่อินเวสทรีเรียกขอ 
 • พิจารณาและยอมรับข้อเสนอค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการใช้บริการอื่นตามข้อเสนอจากอินเวสทรี
 • อินเวสทรีเสนอขายหุ้นกู้แก่นักลงทุนที่เป็นสมาชิก
 • ปิดการเสนอขาย ลงนามสัญญาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องและรับเงินภายใน 2 นับจากวันปิดการขาย (สถิติ ณ. ธันวาคม 2021)

9. การเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีระยะเวลานานเท่าไหร่?

1. หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระครั้งเดียว จะมีระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นกู้คือ 4-7 วัน 

2. หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระรายงวด จะมีระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นกู้คือ 7-14 วัน 

โดยระยะเวลาการเสนอขายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

10. ใครเป็นผู้ลงทุนในหุ้นกู้คราวฟันดิง

นักลงทุนบุคคล และนักลงทุนสถาบัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

11. อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงคิดอย่างไร?

การคำณวนอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับการประเมินผลความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแต่ละราย โดยจะวิเคราะห์จากข้อมูลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก 

อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ระหว่าง 6% - 26% 

ตัวอย่างที่ 1 การขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแบบชำระครั้งเดียว

ต้องการเงินทุน 50,000 บาท (อายุหุ้นกู้ 60 วัน)

ยื่นขอออกหุ้นกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าตามใบแจ้งหนี้การค้า

ดังนั้นจะสามารถขอออกหุ้นกู้ได้ในจำนวนเงิน 40,000 บาท (วงเงิน)

ได้รับอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี (หลังจากได้รับการพิจารณาความเสี่ยงจากอินเวสทรี) 

ดังนั้น สูตรในการคำนวณคือ 

วงเงิน x อัตราดอกเบี้ย x (จำนวนวัน/365)

40000 x 6% x (60/365)

อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระคืนคือ 395 บาท 

ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วจะต้องชำระคืนเป็นเงิน 40,395.00 บาท

 

ตัวอย่างที่ 2 การขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระรายงวด

ต้องการเงินทุน 100,000 บาท (อายุหุ้นกู้ 12 เดือน) 

อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี (หลังจากได้รับการพิจารณาความเสี่ยงจาก Investree)

ดังนั้น สูตรในการคำนวณคือ เงินต้นคงเหลือ ณ เวลาไถ่ถอน + (เงินต้นคงเหลือ ณ เวลาไถ่ถอนxอัตราดอกเบี้ยต่อปีxจำนวนวันจริง*/จำนวนวันใน 1 ปี (ใช้ 1 ปี = 365 วัน) )

*จำนวนวันจริง คือ จำนวนวันนับตั้งแต่วันเริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันที่ไถ่ถอน

อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระคืนคือ 3,279.68 บาท 

ซึ่งจะต้องชำระคืนเป็นเงิน 8,606.64 บาท ต่อเดือน (12 เดือน)

*อัตราดอกเบี้ยและยอดการชำระเงินด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณมูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขายเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นจำนวนที่แท้จริง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะคิดจากผลการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยอิงตามระบบของอินเวสทรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

12. รูปแบบการชำระเงินคืนมีกี่รูปแบบ?

มี 2 รูปแบบ ตามรูปแบบของหุ้นกู้ที่ออก (แบบชำระครั้งเดียว หรือ แบบชำระรายงวด)

13. สามารถชำระคืนก่อนวันครบกำหนดได้หรือไม่?

ได้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

14. อินเวสทรี มีสินเชื่อส่วนบุคคลหรือไม่?

อินเวสทรี ไม่สามารถให้บริการสินเชื่อและไม่สามารถให้บริการบุคคลธรรมดา

อินเวสทรี คือ คราวด์ฟันดิงแพลต​ฟอร์ม เป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่ต้องการเงินทุนที่เป็นนิติบุคคล (ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง) กับ ผู้ที่ต้องการให้เงินทุน (นักลงทุน) โดย ผู้ขอออกหุ้นกู้ออกหุ้นกู้และนักลงทุนลงทุนในหุ้นกู้ และเมื่อถึงกำหนด ผู้ขอออกหุ้นกู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนให้นักลงทุน

15. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของอินเวสทรี (Data Privacy Policy)

อินเวสทรีจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย โดยใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตตามนโยบาย Privacy Policy ของบริษัท 

นอกจากนั้น อินเวสทรียังมีระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ทางด้านการจัดการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม 

อินเวสทรีจะไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ ของลูกค้าต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และจะไม่มีการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเว้นแต่เพื่อจุดประสงค์ในด้านการยืนยันตัวตน

16. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้าง?

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-258-6589 

Facebook: @InvestreeTH

Email: [email protected]

[email protected]: @investree_th

1. บทบาทของอินเวสทรี

ธุรกิจของอินเวสทรี คือการเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนกับผู้ออกหุ้นกู้ ผ่านคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” โดยทำการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และบริหารจัดการการออกหุ้นกู้ ตั้งแต่การทำสัญญาไปจนถึงการชำระคืนเงินหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง สามารถระดมทุนในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และในขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความเสี่ยงที่ตัวเองเลือก

2. นิยามของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และหลักการทำงานเป็นอย่างไร

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือ ช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด ด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์มทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการเสนอขายแก่นักลงทุนที่เป็นสมาชิกของอินเวสทรี โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนจากการผ่อนชำระคืนของหุ้นกู้ ตามที่ได้ระบุไว้ในหุ้นกู้และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

3. ประเภทของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ประเภทชำระครั้งเดียว คือ หุ้นกู้ที่ใช้ใบแจ้งหนี้การค้าเป็นหลักฐานในการขอออกหุ้นกู้ โดยวันที่กำหนดชำระหุ้นกู้ นั้นจะอิงกับวันครบกำหนดชำระที่ระบุบนใบแจ้งหนี้การค้า หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ชำระรายงวด คือ หุ้นกู้ ที่มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวดจนกว่าจะครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ดังกล่าว ซึ่งจะคล้ายกับสินเชื่อ term loan ที่มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวด ทั้งนี้ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงนั้นเป็นหุ้นกู้ ที่ไม่มีการประกันผลตอบแทน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีสภาพคล่องหรือตลาดรอง นอกจากนี้ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแต่ละหุ้นกู้จะมีระยะเวลาการเสนอขายจำกัดเวลาตามที่ผู้ใช้บริการจะเห็นใน Dashboard ของตนเอง โดยหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่จะปิดการซื้อขายเมื่อ (1) ได้รับการซื้อตามมูลค่าที่เปิดขายเต็มจำนวนที่ระบุหรือไม่ต่ำกว่า 80% ของคำขอเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้งตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือ (2) ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้สิ้นสุดลง

4. อินเวสทรี คือธนาคารหรือสถาบันการเงินประเภทหนึ่งหรือไม่

อินเวสทรี ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินใดๆ แต่เป็นคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการจับคู่ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และนักลงทุน โดยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ระบบการดำเนินการและการให้คะแนนความน่าเชื่อถือทางการเงิน สิ่งที่ทำให้อินเวสทรีแตกต่างจากตัวกลางทางการเงินทั่วไปคือ อินเวสทรีไม่มีส่วนร่วมในธุรกรรมทางการเงินเกิดขึ้น แต่อินเวสทรีอำนวยความสะดวกให้กับผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และนักลงทุน

5. ทีมบริหารของอินเวสทรี

ทีมงานของอินเวสทรี ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเงินและด้านเทคโนโลยี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของทีมงานและเรื่องราวอินเวสทรี ได้ที่เมนูเกี่ยวกับเรา

6. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของอินเวสทรี

อินเวสทรีจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย โดยใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตตามนโยบาย Privacy Policy ของบริษัท นอกจากนั้นอินเวสทรี ยังมีระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และทางด้านการจัดการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม อินเวสทรีจะไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ ของลูกค้าต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และจะไม่มีการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเว้นแต่เพื่อจุดประสงค์ในด้านการยืนยันตัวตน

7. การตรวจสอบอีเมล

ผู้ขอใช้บริการกับอินเวสทรี จะได้รับอีเมลจากอินเวสทรี ซึ่งจะแนบลิงก์เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการยืนยันอีเมล ถ้าหากผู้ขอใช้บริการไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว กรุณาตรวจสอบในกล่องสแปม หรือติอต่อสอบถามทีมงานของอินเวสทรี

8. การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยการกดเลือกไปที่บัญชีที่เปิดไว้กับอินเวสทรี ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) โดยกดเลือกเมนูการตั้งค่าบัญชี และคลิกเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ

9. การปรับปรุงข้อมูลติดต่อส่วนตัว

ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้โดยไปที่บัญชีที่เปิดไว้กับอินเวสทรี ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) โดยกดเลือกเมนูการตั้งค่าบัญชี แล้วทำการเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้ตามที่คุณต้องการ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัทฯที่อีเมล [email protected]
หรือผ่านไลน์ @investree_th หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-258-6589

1. คุณสมบัติของนักลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

การลงทุนทุกประเภทนั้นมีความเสี่ยง ดังนั้น นักลงทุนที่พิจารณาลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงควรเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนในหุ้นและตราสารหลักทรัพย์มาก่อน และเป็นนักลงทุนที่มีความรู้และความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นจากการลงทุน นอกจากนี้ นักลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงควรเป็นนักลงทุนที่สามารถตัดสินใจลงทุนได้ด้วยตัวเอง หรือได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีคุณวุฒิในการช่วยให้นักลงทุนเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

2. ขั้นตอนการสมัครเป็นนักลงทุน

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงสามารถสมัครใช้บริการของอินเวสทรี โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ พร้อมจัดส่งเอกสารและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อทำการยืนยันตัวตน นอกจากนี้ นักลงทุนที่สนใจลงทุนจำเป็นต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test) รวมถึง Knowledge Test เพื่อประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนของผู้ลงทุนเบื้องต้น ทั้งนี้ การทำแบบทดสอบดังกล่าว ไม่มีผลเป็นการรับรองว่าผู้ลงทุนจะปราศจากความเสี่ยงในการลงทุน และเป็นการประเมินว่าผู้ลงทุนรับทราบถึงความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนทุกประการ หลังจากที่นักลงทุนยอมรับข้อตกลงการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว Investree จะดำเนินการตรวจสอบยืนยันตัวตนของนักลงทุนก่อนที่จะอนุมัติให้นักลงทุนสามารถทำการลงทุนผ่าน Investree

3. ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

เมื่อนักลงทุนได้รับการยืนยันเป็นนักลงทุนจากอินเวสทรีเรียบร้อยแล้ว นักลงทุนจะสามารถทำการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้ผ่าน Dashboard ของตนเอง โดยนักลงทุนสามารถพิจารณาข้อมูลของผู้ขอออกหุ้นกู้จากหนังสือชี้ชวน (Factsheet) ที่สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ขอออกหุ้นกู้แต่ละราย เช่น รายละเอียดธุรกิจของผู้ขอออกหุ้นกู้ วัตถุประสงค์ของการระดมทุน การจัดอันดับหรือการประเมินความเสี่ยงโดยอินเวสทรี อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการเสนอขาย ข้อมูลทางการเงิน สัดส่วนการเงิน ประวัติการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง กับอินเวสทรี ฯลฯ โดยเมื่อนักลงทุนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จะมีอีเมลยืนยันการจองซื้อถึงนักลงทุน ขั้นตอนการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อนักลงทุนทำการชำระเงินค่าจองซื้อภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่นักลงทุนทำการจองซื้อ โดยเงินการจองซื้อของนักลงทุนจะได้รับการจัดเก็บรักษาโดยธนาคารพาณิชย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อซึ่งไม่ได้จัดเก็บไว้ที่อินเวสทรีแต่อย่างใด นักลงทุนสามารถทำการยกเลิกการลงทุนได้ตลอดเวลา จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนการปิดการเสนอขาย ซึ่งระยะเวลาการเสนอขายนั้นจะประกาศให้นักลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวน (Factsheet) ผ่าน Dashboard ของนักลงทุน การเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะถือเป็นผลสำเร็จเมื่อ (1) มีผู้จองซื้อตั้งแต่ 80% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายภายในระยะเวลาการเสนอขายที่ประกาศไว้ตอนต้น หรือ (2) กรณีที่มีการจองซื้อครบตามมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาเสนอขาย (Early Closing) ในกรณี Early Closing ทาง Investree จะอีเมลแจ้งนักลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันปิดการระดมทุนใหม่เพื่อที่นักลงทุนจะยังสามารถทำการยกเลิกการลงทุนได้จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนวันปิดการเสนอขายใหม่ หากการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่ประสบความสำเร็จกรณีมีผู้จองซื้อน้อยกว่า 80% ของจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายภายในระยะเวลาที่เสนอขาย หรือเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้มีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ หรือมีการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เป็นการเอาเปรียบนักลงทุน (fraud protection) ทางอินเวสทรี จะดำเนินการให้ธนาคารพาณิชย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อคืนเงินค่าจองซื้อแก่นักลงทุนต่อไป

4. การติดตามผลการลงทุนและการชำระเงินคืนของผู้ขอออกหุ้นกู้

นักลงทุนสามารถทำการติดตามสถานะการลงทุน และการรับชำระคืนเงินจากผู้ขอออกหุ้นกู้ผ่าน Dashboard ของตนเองได้ทุกขณะ

5. ความเสี่ยงของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และความเสี่ยงที่เกิดจากประเภทของคราวด์ฟันดิง

การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ผ่านบริการอินเวสทรี มิใช่การฝากเงิน และเป็นการลงทุนที่มีอัตราความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับการชำระคืนล่าช้า หรือไม่ได้รับการชำระคืนทั้งหมดเนื่องจากผู้ขอออกหุ้นกู้ไม่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจเนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง นอกจากนี้ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการประกันผลตอบแทน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีสภาพคล่องหรือตลาดรอง ดังนั้น นักลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นจากการลงทุน ทั้งนี้ แม้อินเวสทรี จะทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ขออกหุ้นกู้โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เปิดเผยของผู้ขอออกหุ้นกู้ ไม่มีการรับประกันว่านักลงทุนจะปราศจากความเสี่ยงในการลงทุน นักลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วนด้วยตนเอง และไม่ควรอาศัยการจัดอับดับเป็นหลักในการตัดสินใจ นอกจากนี้ นักลงทุนไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่บริษัทผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ

6. การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบคราวด์ฟันดิงเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เช่น หุ้นกู้ชำระงวดเดียวจากหน้า FAQ ของอินเวสทรี นักลงทุนจะสามารถทำการพิจารณาข้อมูลของผู้ขอออกหุ้นกู้จากหนังสือชี้ชวน (Factsheet) ที่สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ขอออกหุ้นกู้แต่ละราย เช่น รายละเอียดของธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการระดมทุน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยอินเวสทรี อัตราผลดอกเบี้ย วันที่เสนอขาย วันครบกำหนดชำระ อายุหุ้นกู้ ประเภทของหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย ข้อมูลทางการเงิน ขั้นตอนการติดตามการชำระ วิธีการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ/ ผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้น

7. ข้อจำกัดเกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนของสมาชิกแต่ละราย

นักลงทุนรายบุคคลจะสามารถลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่เกินกว่า 100,000 บาทต่อ 1 หุ้นกู้ และไม่เกิน 1,000,000 บาทในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงรวมทั้งหมดในรอบระยะเวลา 12 เดือน (ไม่นับรวมมูลค่าการลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไปแล้ว) ตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะจะสามารถลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยไม่จำกัดจำนวน

8. อัตราผลตอบแทนที่อาจได้รับ

อัตราผลตอบแทนรายปีที่นักลงทุนอาจได้รับนั้น เป็นอัตราผลตอบแทนรายปี ซึ่งยังไม่หักภาษีหัก ณ ที่ จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บในการโอนเงินคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

ตัวอย่างที่ 1 ลงทุน 10,000 บาท ในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระครั้งเดียว อายุ 60 วัน อัตราดอกเบี้ย 14% ผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับคือ 230.14 บาท ก่อนหักภาษีหัก ณ ที่ จ่าย (15% สำหรับบุคคลธรรมดา และ1% สำหรับนิติบุคคล) และค่าธรรมเนียมการโอน (10-20 บาท) ซึ่งกรณีของบุคคลธรรมดาจะได้ผลตอบแทน 185.62 บาท หลังหักภาษีหัก ณ ที่ จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท

ตัวอย่างที่ 2 ลงทุน 10,000 บาท ในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระรายงวด ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 15% ผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจนถึงวันครบกำหนดคือ 899.88 บาท ก่อนหักภาษีหัก ณ ที่ จ่าย (15% สำหรับบุคคลธรรมดา และ1% สำหรับนิติบุคคล) และค่าธรรมเนียมการโอน (10-20 บาท) ซึ่งกรณีของบุคคลธรรมดาจะได้ผลตอบแทน 644.90 บาท หลังหักภาษีหัก ณ ที่ จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนรวม 12 เดือนเท่ากับ 120 บาท

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษาเรื่องภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆก่อนตัดสินใจลงทุน

9. สิทธิในการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

นักลงทุนสามารถทำการยกเลิกการลงทุนได้ตลอดเวลา จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนที่การระดมทุนจะปิดการเสนอขาย ซึ่งระยะเวลาการเสนอขายนั้นจะประกาศให้นักลงทุนทราบในรายละเอียดของหุ้นกู้ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน (Factsheet) และผ่าน Dashboard ของนักลงทุน การเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะถือเป็นผลสำเร็จเมื่อ (1) มีผู้จองซื้อตั้งแต่ 80% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายภายในระยะเวลาการเสนอขายที่ประกาศไว้ตอนต้น หรือ (2) กรณีที่มีการจองซื้อครบตามมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาเสนอขาย (Early Closing) ในกรณี Early Closing ทางอินเวสทรี จะอีเมลแจ้งนักลงทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันปิดการระดมทุนใหม่เพื่อที่นักลงทุนจะยังสามารถทำการยกเลิกการลงทุนได้จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนวันปิดการเสนอขายใหม่

10. คำเตือนความเสี่ยงว่าหลักทรัพย์ที่เสนอขายอาจมีสภาพคล่องน้อย เนื่องจากช่องทางในการเปลี่ยนมืออาจมีจำกัด

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงนั้นเป็นหุ้นกู้ ที่ไม่มีการประกันผลตอบแทน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีสภาพคล่องหรือตลาดรอง นักลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและพิจารณากระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายประเภท และไม่นำเงินออมหรือเงินลงทุนส่วนมากมาลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นหลัก

11. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของอินเวสทรี

อินเวสทรีจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย โดยใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตตามนโยบาย Privacy Policy ของบริษัท นอกจากนั้นอินเวสทรี ยังมีระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และทางด้านการจัดการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม อินเวสทรีจะไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ ของลูกค้าต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และจะไม่มีการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเว้นแต่เพื่อจุดประสงค์ในด้านการยืนยันตัวตน

12. การตรวจสอบอีเมล

นักลงทุนจะได้รับอีเมลจากอินเวสทรี ซึ่งจะแนบลิงก์เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการยืนยันอีเมล ถ้าหากนักลงทุนไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว กรุณาตรวจสอบในกล่องสแปม หรือติอต่อสอบถามทีมงานของอินเวสทรี

13. การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

นักลงทุนสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยการกดเลือกไปที่บัญชีที่เปิดไว้กับอินเวสทรี ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) โดยกดเลือกเมนูการตั้งค่าบัญชี และคลิกเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่นักลงทุนต้องการ

14. การปรับปรุงข้อมูลติดต่อส่วนตัว

นักลงทุนสามารถเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้โดยไปที่บัญชีที่เปิดไว้กับอินเวสทรี ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) โดยกดเลือกเมนูการตั้งค่าบัญชี แล้วทำการเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้ตามที่คุณต้องการ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทฯที่อีเมล [email protected] หรือผ่านไลน์ @investree_th หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-258-6589

1. แหล่งเงินทุนคราวด์ฟันดิงคืออะไร?

แหล่งเงินทุนคราวด์ฟันดิง คือ เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนจากนักลงทุน เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME หรือ Startup ในรูปแบบของการออกหุ้นกู้ ซึ่งถ้าหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูด นักลงทุนจะให้ความสนใจและลงทุนในหุ้นกู้นั้นๆ และเมื่อถึงวันครบกำหนดหุ้นกู้ SME หรือ Startup ในฐานะผู้ขอออกหุ้นกู้ ก็จะต้องชำระคืนให้กับนักลงทุน

2. อะไรคือข้อดีของการขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง?

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ได้รับเงินเร็ว
 • อัตราดอกเบี้ย* ที่เหมาะสมและโปร่งใส
 • สมัครง่ายๆ ผ่าน www.investree.co.th

*อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับการประเมินผลความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทผู้ขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง

3. ใครสามารถขอเงินทุนคราวด์ฟันดิงผ่านอินเวสทรีได้บ้าง?

 • บริษัทที่จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัท จำกัด อย่างน้อย 1 ปี หรือ บริษัท มหาชน ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บริษัทที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
 • บริษัทที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและการพิจารณาเครดิตของอินเวสทรี

4. หากไม่มี Invoice หรือ PO สามารถขอเงินทุนได้หรือไม่?

ได้ หากมีคุณสมบัติของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ตามด้านล่าง

 • จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัท จำกัด อย่างน้อย 1 ปี หรือ บริษัท มหาชน ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
 • ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและการพิจารณาเครดิตของอินเวสทรี

5. ในการสมัครขอเงินทุนคราวด์ฟันดิงต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? 

 1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการบริษัทฯ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 4. รายงานข้อมูลเครดิตเชิงพาณิชย์ (เครดิตรบูโร)
 5. เอกสารแสดงรายได้ของบริษัท (อย่างน้อย 1 ปี)
 6. รายการบัญชี Statement (ของบริษัท และ กรรมการ) 
 7. เอกสารอื่นๆเพิ่มเติมตามที่อินเวสทรีเรียกขอ

6. จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือ บุคคลค้ำประกันหรือไม่?

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือบุคคลในการค้ำประกัน ในการขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง

7. ในการขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

อัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3-5% ขึ้นอยู่กับอายุและประเภทของหุ้นกู้

8. การขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง มีขั้นตอนอย่างไร?

 • ลงทะเบียนผ่าน ที่นี่
 • ยื่นเอกสารตามที่อินเวสทรีเรียกขอ 
 • พิจารณาและยอมรับข้อเสนอค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการใช้บริการอื่นตามข้อเสนอจากอินเวสทรี
 • อินเวสทรีเสนอขายหุ้นกู้แก่นักลงทุนที่เป็นสมาชิก
 • ปิดการเสนอขาย ลงนามสัญญาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องและรับเงินภายใน 2 นับจากวันปิดการขาย (สถิติ ณ. ธันวาคม 2021)

9. การเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีระยะเวลานานเท่าไหร่?

1. หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระครั้งเดียว จะมีระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นกู้คือ 4-7 วัน 

2. หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระรายงวด จะมีระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นกู้คือ 7-14 วัน 

โดยระยะเวลาการเสนอขายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

10. ใครเป็นผู้ลงทุนในหุ้นกู้คราวฟันดิง

นักลงทุนบุคคล และนักลงทุนสถาบัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

11. อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงคิดอย่างไร?

การคำณวนอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับการประเมินผลความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแต่ละราย โดยจะวิเคราะห์จากข้อมูลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก 

อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ระหว่าง 6% - 26% 

ตัวอย่างที่ 1 การขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแบบชำระครั้งเดียว

ต้องการเงินทุน 50,000 บาท (อายุหุ้นกู้ 60 วัน)

ยื่นขอออกหุ้นกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าตามใบแจ้งหนี้การค้า

ดังนั้นจะสามารถขอออกหุ้นกู้ได้ในจำนวนเงิน 40,000 บาท (วงเงิน)

ได้รับอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี (หลังจากได้รับการพิจารณาความเสี่ยงจากอินเวสทรี) 

ดังนั้น สูตรในการคำนวณคือ 

วงเงิน x อัตราดอกเบี้ย x (จำนวนวัน/365)

40000 x 6% x (60/365)

อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระคืนคือ 395 บาท 

ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วจะต้องชำระคืนเป็นเงิน 40,395.00 บาท

 

ตัวอย่างที่ 2 การขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระรายงวด

ต้องการเงินทุน 100,000 บาท (อายุหุ้นกู้ 12 เดือน) 

อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี (หลังจากได้รับการพิจารณาความเสี่ยงจาก Investree)

ดังนั้น สูตรในการคำนวณคือ เงินต้นคงเหลือ ณ เวลาไถ่ถอน + (เงินต้นคงเหลือ ณ เวลาไถ่ถอนxอัตราดอกเบี้ยต่อปีxจำนวนวันจริง*/จำนวนวันใน 1 ปี (ใช้ 1 ปี = 365 วัน) )

*จำนวนวันจริง คือ จำนวนวันนับตั้งแต่วันเริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันที่ไถ่ถอน

อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระคืนคือ 3,279.68 บาท 

ซึ่งจะต้องชำระคืนเป็นเงิน 8,606.64 บาท ต่อเดือน (12 เดือน)

*อัตราดอกเบี้ยและยอดการชำระเงินด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณมูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขายเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นจำนวนที่แท้จริง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะคิดจากผลการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยอิงตามระบบของอินเวสทรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

12. รูปแบบการชำระเงินคืนมีกี่รูปแบบ?

มี 2 รูปแบบ ตามรูปแบบของหุ้นกู้ที่ออก (แบบชำระครั้งเดียว หรือ แบบชำระรายงวด)

13. สามารถชำระคืนก่อนวันครบกำหนดได้หรือไม่?

ได้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

14. อินเวสทรี มีสินเชื่อส่วนบุคคลหรือไม่?

อินเวสทรี ไม่สามารถให้บริการสินเชื่อและไม่สามารถให้บริการบุคคลธรรมดา

อินเวสทรี คือ คราวด์ฟันดิงแพลต​ฟอร์ม เป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่ต้องการเงินทุนที่เป็นนิติบุคคล (ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง) กับ ผู้ที่ต้องการให้เงินทุน (นักลงทุน) โดย ผู้ขอออกหุ้นกู้ออกหุ้นกู้และนักลงทุนลงทุนในหุ้นกู้ และเมื่อถึงกำหนด ผู้ขอออกหุ้นกู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนให้นักลงทุน

15. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของอินเวสทรี (Data Privacy Policy)

อินเวสทรีจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย โดยใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตตามนโยบาย Privacy Policy ของบริษัท 

นอกจากนั้น อินเวสทรียังมีระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ทางด้านการจัดการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม 

อินเวสทรีจะไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ ของลูกค้าต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และจะไม่มีการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเว้นแต่เพื่อจุดประสงค์ในด้านการยืนยันตัวตน

16. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้าง?

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-258-6589 

Facebook: @InvestreeTH

Email: [email protected]

[email protected]: @investree_th

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True