คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

1. บทบาทของอินเวสทรี

ธุรกิจของอินเวสทรี คือการเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนกับผู้ออกหุ้นกู้ ผ่านคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” โดยทำการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และบริหารจัดการการออกหุ้นกู้ ตั้งแต่การทำสัญญาไปจนถึงการชำระคืนเงินหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง สามารถระดมทุนในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และในขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความเสี่ยงที่ตัวเองเลือก

2. นิยามของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และหลักการทำงานเป็นอย่างไร

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือ ช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด ด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์มทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการเสนอขายแก่นักลงทุนที่เป็นสมาชิกของอินเวสทรี โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนจากการผ่อนชำระคืนของหุ้นกู้ ตามที่ได้ระบุไว้ในหุ้นกู้และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

3. ประเภทของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ประเภทชำระครั้งเดียว คือ หุ้นกู้ที่ใช้ใบแจ้งหนี้การค้าเป็นหลักฐานในการขอออกหุ้นกู้ โดยวันที่กำหนดชำระหุ้นกู้ นั้นจะอิงกับวันครบกำหนดชำระที่ระบุบนใบแจ้งหนี้การค้า หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ชำระรายงวด คือ หุ้นกู้ ที่มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวดจนกว่าจะครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ดังกล่าว ซึ่งจะคล้ายกับสินเชื่อ term loan ที่มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวด ทั้งนี้ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงนั้นเป็นหุ้นกู้ ที่ไม่มีการประกันผลตอบแทน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีสภาพคล่องหรือตลาดรอง นอกจากนี้ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแต่ละหุ้นกู้จะมีระยะเวลาการเสนอขายจำกัดเวลาตามที่ผู้ใช้บริการจะเห็นใน Dashboard ของตนเอง โดยหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่จะปิดการซื้อขายเมื่อ (1) ได้รับการซื้อตามมูลค่าที่เปิดขายเต็มจำนวนที่ระบุหรือไม่ต่ำกว่า 80% ของคำขอเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้งตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือ (2) ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้สิ้นสุดลง

4. อินเวสทรี คือธนาคารหรือสถาบันการเงินประเภทหนึ่งหรือไม่

อินเวสทรี ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินใดๆ แต่เป็นคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการจับคู่ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และนักลงทุน โดยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ระบบการดำเนินการและการให้คะแนนความน่าเชื่อถือทางการเงิน สิ่งที่ทำให้อินเวสทรีแตกต่างจากตัวกลางทางการเงินทั่วไปคือ อินเวสทรีไม่มีส่วนร่วมในธุรกรรมทางการเงินเกิดขึ้น แต่อินเวสทรีอำนวยความสะดวกให้กับผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และนักลงทุน

5. ทีมบริหารของอินเวสทรี

ทีมงานของอินเวสทรี ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเงินและด้านเทคโนโลยี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของทีมงานและเรื่องราวอินเวสทรี ได้ที่เมนูเกี่ยวกับเรา

6. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของอินเวสทรี

อินเวสทรีจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย โดยใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตตามนโยบาย Privacy Policy ของบริษัท นอกจากนั้นอินเวสทรี ยังมีระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และทางด้านการจัดการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม อินเวสทรีจะไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ ของลูกค้าต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และจะไม่มีการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเว้นแต่เพื่อจุดประสงค์ในด้านการยืนยันตัวตน

7. การตรวจสอบอีเมล

ผู้ขอใช้บริการกับอินเวสทรี จะได้รับอีเมลจากอินเวสทรี ซึ่งจะแนบลิงก์เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการยืนยันอีเมล ถ้าหากผู้ขอใช้บริการไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว กรุณาตรวจสอบในกล่องสแปม หรือติอต่อสอบถามทีมงานของอินเวสทรี

8. การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยการกดเลือกไปที่บัญชีที่เปิดไว้กับอินเวสทรี ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) โดยกดเลือกเมนูการตั้งค่าบัญชี และคลิกเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ

9. การปรับปรุงข้อมูลติดต่อส่วนตัว

ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้โดยไปที่บัญชีที่เปิดไว้กับอินเวสทรี ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) โดยกดเลือกเมนูการตั้งค่าบัญชี แล้วทำการเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้ตามที่คุณต้องการ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัทฯที่อีเมล [email protected]
หรือผ่านไลน์ @investree_th หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-619-8099

1. หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงคืออะไร?

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือ "ตราสารหนี้" หรือ “หุ้นกู้” ที่ออกโดยบริษัทจำกัด ผ่านบริษัทตัวกลาง (Crowdfunding portal) ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และเสนอขายตราสารหนี้ให้กับนักลงทุนที่เป็นสมาชิกของ Crowdfunding Portal ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของระดมทุนนั้นเพื่อใช้ในกิจการต่างๆ ของบริษัท SME เช่น เพื่อการลงทุนขยายกิจการ ซื้ออุปกรณ์ 

2. ข้อดีของการลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงคืออะไร?

1. ลงทุนง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์อินเวสทรี ที่นี่

2. ลงทุนขั้นต่ำที่ 50,000 บาท

3. อัตราผลตอบแทนตามความเสี่ยงของหุ้นกู้

4. แพลตฟอร์มได้รับความเห็นชอบโดย ก.ล.ต.

3. ใครสามารถลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่าน Crowdfunding Platform กับอินเวสทรีได้บ้าง?

บุคคลสัญชาติไทย ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุน ผ่านกระบวนการพิสูจน์ตัวตน (KYC/AML) และทำแบบทดสอบระดับความเสี่ยงและความรู้ในการลงทุน (Suitability Test และ Knowledge Test) 

4. การสมัครเป็นนักลงทุนมีขั้นตอนอย่างไร?

ลงทะเบียน กรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียนเป็นนักลงทุน
ทดสอบระดับความเสี่ยง ทำแบบทดสอบระดับความเสี่ยงและความรู้ในการลงทุน
เริ่มลงทุน ผ่านระบบอินเวสทรีเมื่อได้รับอนุมัติเป็นนักลงทุนกับอินเวสทรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ติดตามผลการลงทุน นักลงทุนสามารถติดตามสถานะการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และผลการลงทุนผ่านระบบงานของอินเวสทรี

5. การสมัครเป็นนักลงทุนต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่ายหน้าตรง (Selfie) พร้อมถือบัตรประชาชน
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร

กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • รายงานการะประชุม ระบุมติดังนี้
  • มติอนุญาตให้บริษัทลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ผ่านอินเวสทรี
  • มติแต่งตั้งผู้มีอำนาจในการดูแลบัญชีในการลงทุนผ่านระบบอินเวสทรี โดยระบุชื่อ-นามสกุล
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร

6. ลงทุนผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

ลงทุนที่เดียว ผ่านเว็บไซต์อินเวสทรี ที่นี่ 

7. นักลงทุนสามารถลงทุนได้เท่าไหร่?

 • นักลงทุนรายบุคคล ลงทุนเริ่มต้น 50,000 บาท แต่ไม่เกินกว่า 100,000 บาทต่อ 1 บริษัทที่ออกหุ้นกู้ และไม่เกิน 1,000,000 บาท ในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงรวมทั้งหมดในรอบระยะเวลา 12 เดือน (ไม่นับรวมมูลค่าการลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไปแล้ว)  
 • นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ สามารถลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยไม่จำกัดจำนวน

เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8. ผลตอบแทนของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่อาจได้รับคือเท่าไหร่?

อัตราผลตอบแทนตามความเสี่ยงของหุ้นกู้ ผลตอบแทนที่ได้รับจริงจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุน สามารถดูเพิ่มเติมได้ ที่นี่
ทั้งนี้ ดอกเบี้ย/ผลตอบแทนของนักลงทุนจะเริ่มนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับเงิน จนถึงวันที่หุ้นกู้ครบกำหนดชำระ 
ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินคืนล่าช้า นักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับทุกวันที่มีการชำระคืนล่าช้า 

9. การลงทุน มีค่าบริการหรือไม่? 

ค่าบริการนักลงทุนจะคิดจากยอดเงินต้นที่มีการชำระคืนในอัตรา 1% ต่อปี 

10. ผลตอบแทนคำนวณอย่างไร?

ตัวอย่างที่ 1 

จำนวนเงินลงทุน 50,000 บาท
หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระครั้งเดียว อายุ 60 วัน
อัตราดอกเบี้ย 11% ต่อปี

ค่าบริการนักลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

ดอกเบี้ยที่จะได้รับ = เงินลงทุน x ((อัตราดอกเบี้ย / 365 วัน) x อายุหุ้นกู้)
904.11 = 50,000 x (11% / 365) x 60

ค่าบริการนักลงทุน = เงินต้นที่คืน x ((อัตราค่าบริการนักลงทุน / 365 วัน) x จำนวนวันครบกำหนดชำระ)
82.19 = (50,000 x ((1% / 365) x 60)

ค่าบริการนักลงทุน (รวม VAT 7%) = อัตราค่าบริการนักลงทุน + VAT 7%
87.95 = 82.19 + 5.76

สำหรับบุคคลธรรมดา 
ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย =  ดอกเบี้ยที่จะได้รับ x ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย
135.62 = 904.11 x 15%

ผลตอบแทนที่จะได้รับ = ดอกเบี้ย - ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย - ค่าบริการนักลงทุน (รวม VAT 7%) 
50,680.55 = 904.11 - 135.62 - 87.95
  
สำหรับนิติบุคคล 
ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย =  ดอกเบี้ยที่จะได้รับ x ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย
9.04 = 904.11 x 1%

ผลตอบแทนที่จะได้รับ = ดอกเบี้ย - ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย - ค่าบริการนักลงทุน (รวม VAT 7%) 
50,807.12 = 904.11 - 9.04 - 87.95

หมายเหตุ กรณีที่จำนวนวันไม่ถึง 30 วัน จะคิดค่าบริการนักลงทุนที่ 30 วัน ตามการคำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ
 
ตัวอย่างที่ 2 

จำนวนเงินลงทุน 50,000 บาท

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระรายงวด อายุ 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี

สูตรการคำนวณผลตอบแทนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

ดอกเบี้ยที่จะได้รับ (b) = เงินลงทุน x (อัตราดอกเบี้ยต่อปี x (จำนวนวันจริง / จำนวนวันใน 1 ปี)) (ใช้ 1 ปี =365 วัน)
624.66 บาท = 50,000 บาท x (12% x (38 / 365))

ยอดชำระ = PMT x (อัตราดอกเบี้ยต่อปี / จำนวนเดือนใน 1 ปี,ระยะเวลากู้,เงินลงทุน)
4,442.44 บาท = PMT(12%/12,12,50,000)

เงินต้นที่คืน (a) = ยอดชำระ - ดอกเบี้ยที่คำนวณได้ของงวดนั้นๆ (b)
3,817.78 บาท = 4,442.44 บาท - 624.66 บาท

ค่าบริการนักลงทุน (รวม VAT 7%) = อัตราค่าบริการนักลงทุน + VAT 7%
4.25 = 3.97 + 0.28

ค่าบริการนักลงทุน = เงินต้นที่คืน x ((อัตราค่าบริการนักลงทุน / 365 วัน) x จำนวนวันครบกำหนดชำระ (a))
3.97 = 3,817.78 x ((1% / 365) x 38)

สำหรับบุคคลธรรมดา 
ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย =  ดอกเบี้ยที่จะได้รับ (b) x ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย
93.70 = 624.66 x 15%

ผลตอบแทนที่จะได้รับทุกๆ เดือน = ยอดชำระ - ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย - ค่าบริการนักลงทุน (รวม VAT 7%) 
4,344.49 บาท = 4,442.44 - 93.70 - 4.25 บาท

ผลตอบแทนเมื่อครบ 12 เดือน เป็นเงินทั้งหมด 52,627.69 บาท 

สำหรับนิติบุคคล 
ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย =  ดอกเบี้ยที่จะได้รับ (b) x ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย
6.25 = 624.66 x 1%

ผลตอบแทนที่จะได้รับทุกๆ เดือน = ยอดชำระ - ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย - ค่าบริการนักลงทุน (รวม VAT 7%) 
4,431.94 บาท = 4,442.44 - 6.25 - 4.25 บาท

ผลตอบแทนเมื่อครบ 12 เดือน เป็นเงินทั้งหมด 53,111.20 บาท 

*PMT เป็นหนึ่งในฟังก์ชันทางการเงิน จะคำนวณเงินผ่อนชำระคืนเงินกู้ในแต่ละงวด โดยคำนวณจากการผ่อนชำระคงที่และอัตราดอกเบี้ยคงที่ 

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษาเรื่องภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆก่อนตัดสินใจลงทุน 

11. การจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีขั้นตอนอย่างไร?

เมื่อนักลงทุนได้รับการยืนยันเป็นนักลงทุนจาก อินเวสทรี เรียบร้อยแล้ว 

 • นักลงทุนทำการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านระบบบนเว็บไซต์อินเวสทรี
 • พิจารณาข้อมูลของผู้ขอออกหุ้นกู้จากหนังสือชี้ชวน (Factsheet) ที่สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ขอออกหุ้นกู้แต่ละราย 
 • จองซื้อหุ้นกู้และทำการชำระเงินค่าจองซื้อภายใน 48 ชั่วโมง 
 • นักลงทุนสามารถทำการยกเลิกการลงทุนได้ตลอดเวลา จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนการปิดการเสนอขาย 

12. การเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะถือเป็นผลสำเร็จเมื่อไหร่?

เมื่อมีนักลงทุนลงทุนเต็มจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายภายในระยะเวลาที่เสนอขาย หรือเมื่อนักลงทุนจองซื้อมากกว่า 80% ของจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่เสนอขาย 

ทั้งนี้ ดอกเบี้ย/ผลตอบแทนของนักลงทุนจะเริ่มนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับเงิน จนถึงวันที่หุ้นกู้ครบกำหนดชำระ 

13. หากหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่เสนอขายมีการจองซื้อไม่ครบจำนวน จะทำอย่างไร?

ผู้ให้บริการและบริษัทในเครืออินเวสทรี อาจเข้าลงทุนเป็นรายสุดท้ายก่อนกำหนดเวลาปิดการเสนอขาย และหากยอดการลงทุนไม่ถึง 80% ของจำนวนที่เสนอขาย อินเวสทรี จะยกเลิกการเสนอขายดังกล่าว และโอนเงินคืนให้นักลงทุน

14. มีวิธีการตรวจสอบ ผู้ขอเงินทุน หรือ SME ที่ออกหุ้นกู้ อย่างไร? 

ทางทีมงานอินเวสทรี จะตรวจสอบและประเมินผู้ขอออกหุ้นกู้ เพื่อให้คะแนนความน่าเชื่อถือ โดยดูจากข้อมูลเบื้องต้น เช่น 

 • ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ
 • สัดส่วนของผู้ถือหุ้น 
 • ผลประกอบการที่ผ่านมา 
 • แหล่งที่มาของรายได้
 • การประเมิณภาระหนี้เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • ทำการตรวจสอบสถานที่ทำการของผู้ขอออกหุ้นกู้

15.  สามารถดูรายละเอียดหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้อย่างไร?

นักลงทุนสามารถดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้ที่ หนังสือชี้ชวน (Factsheet) ที่สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ขอออกหุ้นกู้แต่ละราย เมื่อมีการเสนอขาย บนเว็บไซต์อินเวสทรี เช่น

 • รายละเอียดของธุรกิจ 
 • วัตถุประสงค์ของการระดมทุน 
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย อินเวสทรี
 • รายละเอียดเกี่ยวกับกาารระดมทุน เช่น อัตราผลดอกเบี้ย, วันที่เสนอขาย, วันครบกำหนดชำระ, อายุหุ้นกู้, ประเภทของหุ้นกู้, มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย, ข้อมูลทางการเงิน 
 • ขั้นตอนการติดตามการชำระ 
 • วิธีการบริหารความเสี่ยง

16. นักลงทุนสามารถติดตามผลการลงทุนและการชำระเงินคืนของผู้ขอออกหุ้นกู้ได้อย่างไร? 

นักลงทุนสามารถทำการติดตามสถานะการลงทุน และการรับชำระคืนเงินจากผู้ขอออกหุ้นกู้ผ่านระบบบน Dashboard ตนเองในเว็บไซต์อินเวสทรี ได้ทุกขณะ

17. ในกรณีผู้เสนอขายหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ จะดำเนินการอย่างไร? 

อินเวสทรี จะคิดตามทวงถามจากผู้ออกหุ้นกู้  และจะดำเนินการนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้กรณีที่ผู้ขอออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนได้ตามเกณฑ์ของของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

18. นักลงทุนสามารถยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้หรือไม่? 

ยกเลิกได้ โดยนักลงทุนสามารถทำการยกเลิกการลงทุนด้วยตัวเองได้จนถึง 48 ชั่วโมง ก่อนการปิดการขาย ซึ่งระยะเวลาเสนอขายเป็นไปตามข้อเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (หากวันปิดการเสนอขายตรงกับวันหยุดก็จะปิดการเสนอขายในวันทำการถัดไป) 
 
ตัวอย่าง ระยะเวลาเสนอขายเริ่ม วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม ดังนั้น ระยะเวลาเสนอขายคือวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม - วันจันทร์ที่ 5 มกราคม )
 
กรณีที่ 1 หากนักลงทุนทำการจองหุ้นกู้ วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 
สามารถกดยกเลิกได้ภายในวันเสาร์ที่ 3 มกราคม 
 
กรณีที่ 2 หากนักลงทุนทำการจองหุ้นกู้ วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 
จะไม่สามารถกดยกเลิกด้วยตัวเองได้ภายในวันเดียวกัน 
 
กรณีที่ 3 กรณีที่มีการจองซื้อครบตามมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาเสนอขาย ทาง อินเวสทรี จะแจ้งนักลงทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันปิดการระดมทุนใหม่เพื่อที่นักลงทุนจะยังสามารถทำการยกเลิกการลงทุนได้จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนวันปิดการเสนอขายใหม่  
 
หากนักลงทุนจำเป็นต้องทำการยกเลิกในช่วง 48 ชั่วโมง ก่อนการปิดการขาย นักลงทุนสามารถส่งอีเมลมาที่ [email protected] เพื่อยืนยันคำสั่งการยกเลิก

19. ดอกเบี้ยจากการลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง นักลงทุนจะต้องเสียภาษีหรือไม่?

ต้องเสียภาษี โดยผู้ออกหุ้นกู้จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย และทางอินเวสทรี จะทำหน้าที่รวบรวมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับนักลงทุน โดยนักลงทุนบุคคลจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวน 15% ซึ่งนักลงทุนจะนำไปรวมหรือไม่รวมกับรายได้ประจำปีก็ได้ สำหรับนักลงทุนนิติบุคคลจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวน 1%

20.  นักลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อไหร่?

ทางอินเวสทรี จะรวบรวม และนำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่นักลงทุน 1 ครั้งภายในเดือนมกราคม ของปีถัดไป

21.  หากไม่ได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนควรทำอย่างไร?

ตรวจสอบเบื้องต้นในกล่องสแปม หรืออีเมลขยะ หากอีเมลลงทะเบียนของอินเวสทรี เข้าไปอยู่ในอีเมลขยะ ให้ทำการตั้งค่าเบื้องต้นดังนี้

 • เมนูด้านซ้าย ให้คลิกโฟลเดอร์ จดหมายขยะ 
 • คลิกขวาที่ข้อความ ที่คุณไม่ต้องการกำหนดว่าเป็นอีเมลขยะ
 • บนเมนูทางลัด ให้คลิกกำหนดว่า “ไม่ใช่จดหมายขยะ”

22.  หากไม่ได้รับรหัส OTP ต้องทำอย่างไร?

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-619-8099 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (9.00 – 17.00 น.) 

23.  ความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงคืออะไร?

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เป็นการลงทุนที่ไม่มีการประกันผลตอบแทน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีสภาพคล่องหรือตลาดรอง นักลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและพิจารณากระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายประเภท และไม่นำเงินออมหรือเงินลงทุนส่วนมากมาลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นหลัก
การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ผ่านบริการอินเวสทรี

 • ไม่ใช่การฝากเงิน
 • เป็นการลงทุนที่มีอัตราความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับการชำระคืนล่าช้า
 • หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการประกันผลตอบแทน
 • ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีสภาพคล่องหรือตลาดรอง

ดังนั้น นักลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นจากการลงทุน ทั้งนี้ นักลงทุนไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่บริษัทผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ

24.  การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ อินเวสทรี

อินเวสทรี จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย โดยใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตตามนโยบาย Privacy Policy ของบริษัท นอกจากนั้น อินเวสทรี ยังมีระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และทางด้านการจัดการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม อินเวสทรี จะไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ ของลูกค้าต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และจะไม่มีการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเว้นแต่เพื่อจุดประสงค์ในด้านการยืนยันตัวตน

25.  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้าง?

 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-619-8099 
 • Facebook: @InvestreeTH
 • Email: [email protected]
 • LINE@: @investree_th

  1. แหล่งเงินทุนคราวด์ฟันดิงคืออะไร?

แหล่งเงินทุนคราวด์ฟันดิง คือ เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนจากนักลงทุน เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME หรือ Startup ในรูปแบบของการออกหุ้นกู้ ซึ่งถ้าหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูด นักลงทุนจะให้ความสนใจและลงทุนในหุ้นกู้นั้นๆ และเมื่อถึงวันครบกำหนดหุ้นกู้ SME หรือ Startup ในฐานะผู้ขอออกหุ้นกู้ ก็จะต้องชำระคืนให้กับนักลงทุน

2. อะไรคือข้อดีของการขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง?

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ได้รับเงินเร็ว
 • อัตราดอกเบี้ย* ที่เหมาะสมและโปร่งใส
 • สมัครง่ายๆ ผ่าน www.investree.co.th

*อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับการประเมินผลความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทผู้ขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง

3. ใครสามารถขอเงินทุนคราวด์ฟันดิงผ่านอินเวสทรีได้บ้าง?

 • บริษัทที่จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัท จำกัด อย่างน้อย 1 ปี หรือ บริษัท มหาชน ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บริษัทที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
 • บริษัทที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและการพิจารณาเครดิตของอินเวสทรี

4. หากไม่มี Invoice หรือ PO สามารถขอเงินทุนได้หรือไม่?

ได้ หากมีคุณสมบัติของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ตามด้านล่าง

 • จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัท จำกัด อย่างน้อย 1 ปี หรือ บริษัท มหาชน ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
 • ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและการพิจารณาเครดิตของอินเวสทรี

5. ในการสมัครขอเงินทุนคราวด์ฟันดิงต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? 

 • หนังสือจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการบริษัทฯ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • รายงานข้อมูลเครดิตเชิงพาณิชย์ (เครดิตรบูโร)
 • เอกสารแสดงรายได้ของบริษัท (อย่างน้อย 1 ปี)
 • รายการบัญชี Statement (ของบริษัท และ กรรมการ) 
 • เอกสารอื่นๆเพิ่มเติมตามที่อินเวสทรีเรียกขอ

6. จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือ บุคคลค้ำประกันหรือไม่?

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือบุคคลในการค้ำประกัน ในการขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง

7. ในการขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง? 

อัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3-5% ขึ้นอยู่กับอายุและประเภทของหุ้นกู้

8. การขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง มีขั้นตอนอย่างไร?

 • ลงทะเบียนผ่าน ที่นี่
 • ยื่นเอกสารตามที่อินเวสทรีเรียกขอ 
 • พิจารณาและยอมรับข้อเสนอค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการใช้บริการอื่นตามข้อเสนอจากอินเวสทรี
 • อินเวสทรีเสนอขายหุ้นกู้แก่นักลงทุนที่เป็นสมาชิก
 • ปิดการเสนอขาย ลงนามสัญญาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องและรับเงินภายใน 2 นับจากวันปิดการขาย (สถิติ ณ. ธันวาคม 2021)

9. การเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีระยะเวลานานเท่าไหร่?

1. หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระครั้งเดียว จะมีระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นกู้คือ 4-7 วัน 

2. หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระรายงวด จะมีระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นกู้คือ 7-14 วัน 

โดยระยะเวลาการเสนอขายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

10. ใครเป็นผู้ลงทุนในหุ้นกู้คราวฟันดิง

นักลงทุนบุคคล และนักลงทุนสถาบัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

11. อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงคิดอย่างไร?

การคำณวนอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับการประเมินผลความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแต่ละราย โดยจะวิเคราะห์จากข้อมูลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก 

อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ระหว่าง 6% - 26% 

ตัวอย่างที่ 1 การขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแบบชำระครั้งเดียว

ต้องการเงินทุน 50,000 บาท (อายุหุ้นกู้ 60 วัน)

ยื่นขอออกหุ้นกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าตามใบแจ้งหนี้การค้า

ดังนั้นจะสามารถขอออกหุ้นกู้ได้ในจำนวนเงิน 40,000 บาท (วงเงิน)

ได้รับอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี (หลังจากได้รับการพิจารณาความเสี่ยงจากอินเวสทรี) 

ดังนั้น สูตรในการคำนวณคือ 

วงเงิน x อัตราดอกเบี้ย x (จำนวนวัน/365)

40000 x 6% x (60/365)

อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระคืนคือ 395 บาท 

ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วจะต้องชำระคืนเป็นเงิน 40,395.00 บาท

 

ตัวอย่างที่ 2 การขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระรายงวด

ต้องการเงินทุน 100,000 บาท (อายุหุ้นกู้ 12 เดือน) 

อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี (หลังจากได้รับการพิจารณาความเสี่ยงจากอินเวสทรี)

ดังนั้น สูตรในการคำนวณคือ เงินต้นคงเหลือ ณ เวลาไถ่ถอน + (เงินต้นคงเหลือ ณ เวลาไถ่ถอนxอัตราดอกเบี้ยต่อปีxจำนวนวันจริง*/จำนวนวันใน 1 ปี (ใช้ 1 ปี = 365 วัน) )

*จำนวนวันจริง คือ จำนวนวันนับตั้งแต่วันเริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันที่ไถ่ถอน

อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระคืนคือ 3,279.68 บาท 

ซึ่งจะต้องชำระคืนเป็นเงิน 8,606.64 บาท ต่อเดือน (12 เดือน)

*อัตราดอกเบี้ยและยอดการชำระเงินด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณมูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขายเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นจำนวนที่แท้จริง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะคิดจากผลการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยอิงตามระบบของอินเวสทรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

12. รูปแบบการชำระเงินคืนมีกี่รูปแบบ?

มี 2 รูปแบบ ตามรูปแบบของหุ้นกู้ที่ออก (แบบชำระครั้งเดียว หรือ แบบชำระรายงวด)

13. สามารถชำระคืนก่อนวันครบกำหนดได้หรือไม่?

ได้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

14. อินเวสทรี มีสินเชื่อส่วนบุคคลหรือไม่?

อินเวสทรี ไม่สามารถให้บริการสินเชื่อและไม่สามารถให้บริการบุคคลธรรมดา

อินเวสทรี คือ คราวด์ฟันดิงแพลต​ฟอร์ม เป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่ต้องการเงินทุนที่เป็นนิติบุคคล (ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง) กับ ผู้ที่ต้องการให้เงินทุน (นักลงทุน) โดย ผู้ขอออกหุ้นกู้ออกหุ้นกู้และนักลงทุนลงทุนในหุ้นกู้ และเมื่อถึงกำหนด ผู้ขอออกหุ้นกู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนให้นักลงทุน

15. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของอินเวสทรี (Data Privacy Policy)

อินเวสทรีจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย โดยใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตตามนโยบาย Privacy Policy ของบริษัท 

นอกจากนั้น อินเวสทรียังมีระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ทางด้านการจัดการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม 

อินเวสทรีจะไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ ของลูกค้าต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และจะไม่มีการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเว้นแต่เพื่อจุดประสงค์ในด้านการยืนยันตัวตน

16. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้าง?

 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-619-8099 
 • Facebook: @InvestreeTH
 • Email: [email protected]
 • LINE@: @investree_th  

1. บทบาทของอินเวสทรี

ธุรกิจของอินเวสทรี คือการเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนกับผู้ออกหุ้นกู้ ผ่านคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” โดยทำการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และบริหารจัดการการออกหุ้นกู้ ตั้งแต่การทำสัญญาไปจนถึงการชำระคืนเงินหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง สามารถระดมทุนในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และในขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความเสี่ยงที่ตัวเองเลือก

2. นิยามของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และหลักการทำงานเป็นอย่างไร

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือ ช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด ด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์มทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการเสนอขายแก่นักลงทุนที่เป็นสมาชิกของอินเวสทรี โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนจากการผ่อนชำระคืนของหุ้นกู้ ตามที่ได้ระบุไว้ในหุ้นกู้และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

3. ประเภทของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ประเภทชำระครั้งเดียว คือ หุ้นกู้ที่ใช้ใบแจ้งหนี้การค้าเป็นหลักฐานในการขอออกหุ้นกู้ โดยวันที่กำหนดชำระหุ้นกู้ นั้นจะอิงกับวันครบกำหนดชำระที่ระบุบนใบแจ้งหนี้การค้า หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ชำระรายงวด คือ หุ้นกู้ ที่มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวดจนกว่าจะครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ดังกล่าว ซึ่งจะคล้ายกับสินเชื่อ term loan ที่มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวด ทั้งนี้ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงนั้นเป็นหุ้นกู้ ที่ไม่มีการประกันผลตอบแทน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีสภาพคล่องหรือตลาดรอง นอกจากนี้ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแต่ละหุ้นกู้จะมีระยะเวลาการเสนอขายจำกัดเวลาตามที่ผู้ใช้บริการจะเห็นใน Dashboard ของตนเอง โดยหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่จะปิดการซื้อขายเมื่อ (1) ได้รับการซื้อตามมูลค่าที่เปิดขายเต็มจำนวนที่ระบุหรือไม่ต่ำกว่า 80% ของคำขอเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้งตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือ (2) ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้สิ้นสุดลง

4. อินเวสทรี คือธนาคารหรือสถาบันการเงินประเภทหนึ่งหรือไม่

อินเวสทรี ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินใดๆ แต่เป็นคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการจับคู่ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และนักลงทุน โดยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ระบบการดำเนินการและการให้คะแนนความน่าเชื่อถือทางการเงิน สิ่งที่ทำให้อินเวสทรีแตกต่างจากตัวกลางทางการเงินทั่วไปคือ อินเวสทรีไม่มีส่วนร่วมในธุรกรรมทางการเงินเกิดขึ้น แต่อินเวสทรีอำนวยความสะดวกให้กับผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และนักลงทุน

5. ทีมบริหารของอินเวสทรี

ทีมงานของอินเวสทรี ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเงินและด้านเทคโนโลยี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของทีมงานและเรื่องราวอินเวสทรี ได้ที่เมนูเกี่ยวกับเรา

6. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของอินเวสทรี

อินเวสทรีจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย โดยใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตตามนโยบาย Privacy Policy ของบริษัท นอกจากนั้นอินเวสทรี ยังมีระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และทางด้านการจัดการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม อินเวสทรีจะไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ ของลูกค้าต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และจะไม่มีการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเว้นแต่เพื่อจุดประสงค์ในด้านการยืนยันตัวตน

7. การตรวจสอบอีเมล

ผู้ขอใช้บริการกับอินเวสทรี จะได้รับอีเมลจากอินเวสทรี ซึ่งจะแนบลิงก์เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการยืนยันอีเมล ถ้าหากผู้ขอใช้บริการไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว กรุณาตรวจสอบในกล่องสแปม หรือติอต่อสอบถามทีมงานของอินเวสทรี

8. การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยการกดเลือกไปที่บัญชีที่เปิดไว้กับอินเวสทรี ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) โดยกดเลือกเมนูการตั้งค่าบัญชี และคลิกเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ

9. การปรับปรุงข้อมูลติดต่อส่วนตัว

ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้โดยไปที่บัญชีที่เปิดไว้กับอินเวสทรี ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) โดยกดเลือกเมนูการตั้งค่าบัญชี แล้วทำการเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้ตามที่คุณต้องการ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัทฯที่อีเมล [email protected]
หรือผ่านไลน์ @investree_th หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-619-8099

1. หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงคืออะไร?

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือ "ตราสารหนี้" หรือ “หุ้นกู้” ที่ออกโดยบริษัทจำกัด ผ่านบริษัทตัวกลาง (Crowdfunding portal) ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และเสนอขายตราสารหนี้ให้กับนักลงทุนที่เป็นสมาชิกของ Crowdfunding Portal ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของระดมทุนนั้นเพื่อใช้ในกิจการต่างๆ ของบริษัท SME เช่น เพื่อการลงทุนขยายกิจการ ซื้ออุปกรณ์ 

2. ข้อดีของการลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงคืออะไร?

1. ลงทุนง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์อินเวสทรี ที่นี่

2. ลงทุนขั้นต่ำที่ 50,000 บาท

3. อัตราผลตอบแทนตามความเสี่ยงของหุ้นกู้

4. แพลตฟอร์มได้รับความเห็นชอบโดย ก.ล.ต.

3. ใครสามารถลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่าน Crowdfunding Platform กับอินเวสทรีได้บ้าง?

บุคคลสัญชาติไทย ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุน ผ่านกระบวนการพิสูจน์ตัวตน (KYC/AML) และทำแบบทดสอบระดับความเสี่ยงและความรู้ในการลงทุน (Suitability Test และ Knowledge Test) 

4. การสมัครเป็นนักลงทุนมีขั้นตอนอย่างไร?

ลงทะเบียน กรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียนเป็นนักลงทุน
ทดสอบระดับความเสี่ยง ทำแบบทดสอบระดับความเสี่ยงและความรู้ในการลงทุน
เริ่มลงทุน ผ่านระบบอินเวสทรีเมื่อได้รับอนุมัติเป็นนักลงทุนกับอินเวสทรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ติดตามผลการลงทุน นักลงทุนสามารถติดตามสถานะการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และผลการลงทุนผ่านระบบงานของอินเวสทรี

5. การสมัครเป็นนักลงทุนต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่ายหน้าตรง (Selfie) พร้อมถือบัตรประชาชน
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร

กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • รายงานการะประชุม ระบุมติดังนี้
  • มติอนุญาตให้บริษัทลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ผ่านอินเวสทรี
  • มติแต่งตั้งผู้มีอำนาจในการดูแลบัญชีในการลงทุนผ่านระบบอินเวสทรี โดยระบุชื่อ-นามสกุล
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร

6. ลงทุนผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

ลงทุนที่เดียว ผ่านเว็บไซต์อินเวสทรี ที่นี่ 

7. นักลงทุนสามารถลงทุนได้เท่าไหร่?

 • นักลงทุนรายบุคคล ลงทุนเริ่มต้น 50,000 บาท แต่ไม่เกินกว่า 100,000 บาทต่อ 1 บริษัทที่ออกหุ้นกู้ และไม่เกิน 1,000,000 บาท ในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงรวมทั้งหมดในรอบระยะเวลา 12 เดือน (ไม่นับรวมมูลค่าการลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไปแล้ว)  
 • นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ สามารถลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยไม่จำกัดจำนวน

เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8. ผลตอบแทนของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่อาจได้รับคือเท่าไหร่?

อัตราผลตอบแทนตามความเสี่ยงของหุ้นกู้ ผลตอบแทนที่ได้รับจริงจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุน สามารถดูเพิ่มเติมได้ ที่นี่
ทั้งนี้ ดอกเบี้ย/ผลตอบแทนของนักลงทุนจะเริ่มนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับเงิน จนถึงวันที่หุ้นกู้ครบกำหนดชำระ 
ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินคืนล่าช้า นักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับทุกวันที่มีการชำระคืนล่าช้า 

9. การลงทุน มีค่าบริการหรือไม่? 

ค่าบริการนักลงทุนจะคิดจากยอดเงินต้นที่มีการชำระคืนในอัตรา 1% ต่อปี 

10. ผลตอบแทนคำนวณอย่างไร?

ตัวอย่างที่ 1 

จำนวนเงินลงทุน 50,000 บาท
หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระครั้งเดียว อายุ 60 วัน
อัตราดอกเบี้ย 11% ต่อปี

ค่าบริการนักลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

ดอกเบี้ยที่จะได้รับ = เงินลงทุน x ((อัตราดอกเบี้ย / 365 วัน) x อายุหุ้นกู้)
904.11 = 50,000 x (11% / 365) x 60

ค่าบริการนักลงทุน = เงินต้นที่คืน x ((อัตราค่าบริการนักลงทุน / 365 วัน) x จำนวนวันครบกำหนดชำระ)
82.19 = (50,000 x ((1% / 365) x 60)

ค่าบริการนักลงทุน (รวม VAT 7%) = อัตราค่าบริการนักลงทุน + VAT 7%
87.95 = 82.19 + 5.76

สำหรับบุคคลธรรมดา 
ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย =  ดอกเบี้ยที่จะได้รับ x ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย
135.62 = 904.11 x 15%

ผลตอบแทนที่จะได้รับ = ดอกเบี้ย - ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย - ค่าบริการนักลงทุน (รวม VAT 7%) 
50,680.55 = 904.11 - 135.62 - 87.95
  
สำหรับนิติบุคคล 
ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย =  ดอกเบี้ยที่จะได้รับ x ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย
9.04 = 904.11 x 1%

ผลตอบแทนที่จะได้รับ = ดอกเบี้ย - ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย - ค่าบริการนักลงทุน (รวม VAT 7%) 
50,807.12 = 904.11 - 9.04 - 87.95

หมายเหตุ กรณีที่จำนวนวันไม่ถึง 30 วัน จะคิดค่าบริการนักลงทุนที่ 30 วัน ตามการคำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ
 
ตัวอย่างที่ 2 

จำนวนเงินลงทุน 50,000 บาท

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระรายงวด อายุ 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี

สูตรการคำนวณผลตอบแทนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

ดอกเบี้ยที่จะได้รับ (b) = เงินลงทุน x (อัตราดอกเบี้ยต่อปี x (จำนวนวันจริง / จำนวนวันใน 1 ปี)) (ใช้ 1 ปี =365 วัน)
624.66 บาท = 50,000 บาท x (12% x (38 / 365))

ยอดชำระ = PMT x (อัตราดอกเบี้ยต่อปี / จำนวนเดือนใน 1 ปี,ระยะเวลากู้,เงินลงทุน)
4,442.44 บาท = PMT(12%/12,12,50,000)

เงินต้นที่คืน (a) = ยอดชำระ - ดอกเบี้ยที่คำนวณได้ของงวดนั้นๆ (b)
3,817.78 บาท = 4,442.44 บาท - 624.66 บาท

ค่าบริการนักลงทุน (รวม VAT 7%) = อัตราค่าบริการนักลงทุน + VAT 7%
4.25 = 3.97 + 0.28

ค่าบริการนักลงทุน = เงินต้นที่คืน x ((อัตราค่าบริการนักลงทุน / 365 วัน) x จำนวนวันครบกำหนดชำระ (a))
3.97 = 3,817.78 x ((1% / 365) x 38)

สำหรับบุคคลธรรมดา 
ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย =  ดอกเบี้ยที่จะได้รับ (b) x ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย
93.70 = 624.66 x 15%

ผลตอบแทนที่จะได้รับทุกๆ เดือน = ยอดชำระ - ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย - ค่าบริการนักลงทุน (รวม VAT 7%) 
4,344.49 บาท = 4,442.44 - 93.70 - 4.25 บาท

ผลตอบแทนเมื่อครบ 12 เดือน เป็นเงินทั้งหมด 52,627.69 บาท 

สำหรับนิติบุคคล 
ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย =  ดอกเบี้ยที่จะได้รับ (b) x ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย
6.25 = 624.66 x 1%

ผลตอบแทนที่จะได้รับทุกๆ เดือน = ยอดชำระ - ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย - ค่าบริการนักลงทุน (รวม VAT 7%) 
4,431.94 บาท = 4,442.44 - 6.25 - 4.25 บาท

ผลตอบแทนเมื่อครบ 12 เดือน เป็นเงินทั้งหมด 53,111.20 บาท 

*PMT เป็นหนึ่งในฟังก์ชันทางการเงิน จะคำนวณเงินผ่อนชำระคืนเงินกู้ในแต่ละงวด โดยคำนวณจากการผ่อนชำระคงที่และอัตราดอกเบี้ยคงที่ 

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษาเรื่องภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆก่อนตัดสินใจลงทุน 

11. การจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีขั้นตอนอย่างไร?

เมื่อนักลงทุนได้รับการยืนยันเป็นนักลงทุนจาก อินเวสทรี เรียบร้อยแล้ว 

 • นักลงทุนทำการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านระบบบนเว็บไซต์อินเวสทรี
 • พิจารณาข้อมูลของผู้ขอออกหุ้นกู้จากหนังสือชี้ชวน (Factsheet) ที่สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ขอออกหุ้นกู้แต่ละราย 
 • จองซื้อหุ้นกู้และทำการชำระเงินค่าจองซื้อภายใน 48 ชั่วโมง 
 • นักลงทุนสามารถทำการยกเลิกการลงทุนได้ตลอดเวลา จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนการปิดการเสนอขาย 

12. การเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะถือเป็นผลสำเร็จเมื่อไหร่?

เมื่อมีนักลงทุนลงทุนเต็มจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายภายในระยะเวลาที่เสนอขาย หรือเมื่อนักลงทุนจองซื้อมากกว่า 80% ของจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่เสนอขาย 

ทั้งนี้ ดอกเบี้ย/ผลตอบแทนของนักลงทุนจะเริ่มนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับเงิน จนถึงวันที่หุ้นกู้ครบกำหนดชำระ 

13. หากหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่เสนอขายมีการจองซื้อไม่ครบจำนวน จะทำอย่างไร?

ผู้ให้บริการและบริษัทในเครืออินเวสทรี อาจเข้าลงทุนเป็นรายสุดท้ายก่อนกำหนดเวลาปิดการเสนอขาย และหากยอดการลงทุนไม่ถึง 80% ของจำนวนที่เสนอขาย อินเวสทรี จะยกเลิกการเสนอขายดังกล่าว และโอนเงินคืนให้นักลงทุน

14. มีวิธีการตรวจสอบ ผู้ขอเงินทุน หรือ SME ที่ออกหุ้นกู้ อย่างไร? 

ทางทีมงานอินเวสทรี จะตรวจสอบและประเมินผู้ขอออกหุ้นกู้ เพื่อให้คะแนนความน่าเชื่อถือ โดยดูจากข้อมูลเบื้องต้น เช่น 

 • ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ
 • สัดส่วนของผู้ถือหุ้น 
 • ผลประกอบการที่ผ่านมา 
 • แหล่งที่มาของรายได้
 • การประเมิณภาระหนี้เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • ทำการตรวจสอบสถานที่ทำการของผู้ขอออกหุ้นกู้

15.  สามารถดูรายละเอียดหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้อย่างไร?

นักลงทุนสามารถดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้ที่ หนังสือชี้ชวน (Factsheet) ที่สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ขอออกหุ้นกู้แต่ละราย เมื่อมีการเสนอขาย บนเว็บไซต์อินเวสทรี เช่น

 • รายละเอียดของธุรกิจ 
 • วัตถุประสงค์ของการระดมทุน 
 • การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย อินเวสทรี
 • รายละเอียดเกี่ยวกับกาารระดมทุน เช่น อัตราผลดอกเบี้ย, วันที่เสนอขาย, วันครบกำหนดชำระ, อายุหุ้นกู้, ประเภทของหุ้นกู้, มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย, ข้อมูลทางการเงิน 
 • ขั้นตอนการติดตามการชำระ 
 • วิธีการบริหารความเสี่ยง

16. นักลงทุนสามารถติดตามผลการลงทุนและการชำระเงินคืนของผู้ขอออกหุ้นกู้ได้อย่างไร? 

นักลงทุนสามารถทำการติดตามสถานะการลงทุน และการรับชำระคืนเงินจากผู้ขอออกหุ้นกู้ผ่านระบบบน Dashboard ตนเองในเว็บไซต์อินเวสทรี ได้ทุกขณะ

17. ในกรณีผู้เสนอขายหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ จะดำเนินการอย่างไร? 

อินเวสทรี จะคิดตามทวงถามจากผู้ออกหุ้นกู้  และจะดำเนินการนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้กรณีที่ผู้ขอออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนได้ตามเกณฑ์ของของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

18. นักลงทุนสามารถยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้หรือไม่? 

ยกเลิกได้ โดยนักลงทุนสามารถทำการยกเลิกการลงทุนด้วยตัวเองได้จนถึง 48 ชั่วโมง ก่อนการปิดการขาย ซึ่งระยะเวลาเสนอขายเป็นไปตามข้อเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (หากวันปิดการเสนอขายตรงกับวันหยุดก็จะปิดการเสนอขายในวันทำการถัดไป) 
 
ตัวอย่าง ระยะเวลาเสนอขายเริ่ม วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม ดังนั้น ระยะเวลาเสนอขายคือวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม - วันจันทร์ที่ 5 มกราคม )
 
กรณีที่ 1 หากนักลงทุนทำการจองหุ้นกู้ วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 
สามารถกดยกเลิกได้ภายในวันเสาร์ที่ 3 มกราคม 
 
กรณีที่ 2 หากนักลงทุนทำการจองหุ้นกู้ วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 
จะไม่สามารถกดยกเลิกด้วยตัวเองได้ภายในวันเดียวกัน 
 
กรณีที่ 3 กรณีที่มีการจองซื้อครบตามมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาเสนอขาย ทาง อินเวสทรี จะแจ้งนักลงทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันปิดการระดมทุนใหม่เพื่อที่นักลงทุนจะยังสามารถทำการยกเลิกการลงทุนได้จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนวันปิดการเสนอขายใหม่  
 
หากนักลงทุนจำเป็นต้องทำการยกเลิกในช่วง 48 ชั่วโมง ก่อนการปิดการขาย นักลงทุนสามารถส่งอีเมลมาที่ [email protected] เพื่อยืนยันคำสั่งการยกเลิก

19. ดอกเบี้ยจากการลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง นักลงทุนจะต้องเสียภาษีหรือไม่?

ต้องเสียภาษี โดยผู้ออกหุ้นกู้จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย และทางอินเวสทรี จะทำหน้าที่รวบรวมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับนักลงทุน โดยนักลงทุนบุคคลจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวน 15% ซึ่งนักลงทุนจะนำไปรวมหรือไม่รวมกับรายได้ประจำปีก็ได้ สำหรับนักลงทุนนิติบุคคลจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวน 1%

20.  นักลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อไหร่?

ทางอินเวสทรี จะรวบรวม และนำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่นักลงทุน 1 ครั้งภายในเดือนมกราคม ของปีถัดไป

21.  หากไม่ได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนควรทำอย่างไร?

ตรวจสอบเบื้องต้นในกล่องสแปม หรืออีเมลขยะ หากอีเมลลงทะเบียนของอินเวสทรี เข้าไปอยู่ในอีเมลขยะ ให้ทำการตั้งค่าเบื้องต้นดังนี้

 • เมนูด้านซ้าย ให้คลิกโฟลเดอร์ จดหมายขยะ 
 • คลิกขวาที่ข้อความ ที่คุณไม่ต้องการกำหนดว่าเป็นอีเมลขยะ
 • บนเมนูทางลัด ให้คลิกกำหนดว่า “ไม่ใช่จดหมายขยะ”

22.  หากไม่ได้รับรหัส OTP ต้องทำอย่างไร?

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-619-8099 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (9.00 – 17.00 น.) 

23.  ความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงคืออะไร?

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เป็นการลงทุนที่ไม่มีการประกันผลตอบแทน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีสภาพคล่องหรือตลาดรอง นักลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและพิจารณากระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายประเภท และไม่นำเงินออมหรือเงินลงทุนส่วนมากมาลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นหลัก
การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ผ่านบริการอินเวสทรี

 • ไม่ใช่การฝากเงิน
 • เป็นการลงทุนที่มีอัตราความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับการชำระคืนล่าช้า
 • หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการประกันผลตอบแทน
 • ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีสภาพคล่องหรือตลาดรอง

ดังนั้น นักลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นจากการลงทุน ทั้งนี้ นักลงทุนไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่บริษัทผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ

24.  การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ อินเวสทรี

อินเวสทรี จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย โดยใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตตามนโยบาย Privacy Policy ของบริษัท นอกจากนั้น อินเวสทรี ยังมีระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และทางด้านการจัดการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม อินเวสทรี จะไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ ของลูกค้าต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และจะไม่มีการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเว้นแต่เพื่อจุดประสงค์ในด้านการยืนยันตัวตน

25.  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้าง?

 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-619-8099 
 • Facebook: @InvestreeTH
 • Email: [email protected]
 • LINE@: @investree_th

  1. แหล่งเงินทุนคราวด์ฟันดิงคืออะไร?

แหล่งเงินทุนคราวด์ฟันดิง คือ เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนจากนักลงทุน เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME หรือ Startup ในรูปแบบของการออกหุ้นกู้ ซึ่งถ้าหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูด นักลงทุนจะให้ความสนใจและลงทุนในหุ้นกู้นั้นๆ และเมื่อถึงวันครบกำหนดหุ้นกู้ SME หรือ Startup ในฐานะผู้ขอออกหุ้นกู้ ก็จะต้องชำระคืนให้กับนักลงทุน

2. อะไรคือข้อดีของการขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง?

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ได้รับเงินเร็ว
 • อัตราดอกเบี้ย* ที่เหมาะสมและโปร่งใส
 • สมัครง่ายๆ ผ่าน www.investree.co.th

*อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับการประเมินผลความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทผู้ขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง

3. ใครสามารถขอเงินทุนคราวด์ฟันดิงผ่านอินเวสทรีได้บ้าง?

 • บริษัทที่จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัท จำกัด อย่างน้อย 1 ปี หรือ บริษัท มหาชน ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บริษัทที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
 • บริษัทที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและการพิจารณาเครดิตของอินเวสทรี

4. หากไม่มี Invoice หรือ PO สามารถขอเงินทุนได้หรือไม่?

ได้ หากมีคุณสมบัติของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ตามด้านล่าง

 • จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัท จำกัด อย่างน้อย 1 ปี หรือ บริษัท มหาชน ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
 • ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและการพิจารณาเครดิตของอินเวสทรี

5. ในการสมัครขอเงินทุนคราวด์ฟันดิงต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? 

 • หนังสือจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการบริษัทฯ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • รายงานข้อมูลเครดิตเชิงพาณิชย์ (เครดิตรบูโร)
 • เอกสารแสดงรายได้ของบริษัท (อย่างน้อย 1 ปี)
 • รายการบัญชี Statement (ของบริษัท และ กรรมการ) 
 • เอกสารอื่นๆเพิ่มเติมตามที่อินเวสทรีเรียกขอ

6. จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือ บุคคลค้ำประกันหรือไม่?

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือบุคคลในการค้ำประกัน ในการขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง

7. ในการขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง? 

อัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3-5% ขึ้นอยู่กับอายุและประเภทของหุ้นกู้

8. การขอเงินทุนคราวด์ฟันดิง มีขั้นตอนอย่างไร?

 • ลงทะเบียนผ่าน ที่นี่
 • ยื่นเอกสารตามที่อินเวสทรีเรียกขอ 
 • พิจารณาและยอมรับข้อเสนอค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการใช้บริการอื่นตามข้อเสนอจากอินเวสทรี
 • อินเวสทรีเสนอขายหุ้นกู้แก่นักลงทุนที่เป็นสมาชิก
 • ปิดการเสนอขาย ลงนามสัญญาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องและรับเงินภายใน 2 นับจากวันปิดการขาย (สถิติ ณ. ธันวาคม 2021)

9. การเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีระยะเวลานานเท่าไหร่?

1. หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระครั้งเดียว จะมีระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นกู้คือ 4-7 วัน 

2. หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระรายงวด จะมีระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นกู้คือ 7-14 วัน 

โดยระยะเวลาการเสนอขายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

10. ใครเป็นผู้ลงทุนในหุ้นกู้คราวฟันดิง

นักลงทุนบุคคล และนักลงทุนสถาบัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

11. อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงคิดอย่างไร?

การคำณวนอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับการประเมินผลความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแต่ละราย โดยจะวิเคราะห์จากข้อมูลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก 

อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ระหว่าง 6% - 26% 

ตัวอย่างที่ 1 การขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแบบชำระครั้งเดียว

ต้องการเงินทุน 50,000 บาท (อายุหุ้นกู้ 60 วัน)

ยื่นขอออกหุ้นกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าตามใบแจ้งหนี้การค้า

ดังนั้นจะสามารถขอออกหุ้นกู้ได้ในจำนวนเงิน 40,000 บาท (วงเงิน)

ได้รับอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี (หลังจากได้รับการพิจารณาความเสี่ยงจากอินเวสทรี) 

ดังนั้น สูตรในการคำนวณคือ 

วงเงิน x อัตราดอกเบี้ย x (จำนวนวัน/365)

40000 x 6% x (60/365)

อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระคืนคือ 395 บาท 

ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วจะต้องชำระคืนเป็นเงิน 40,395.00 บาท

 

ตัวอย่างที่ 2 การขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระรายงวด

ต้องการเงินทุน 100,000 บาท (อายุหุ้นกู้ 12 เดือน) 

อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี (หลังจากได้รับการพิจารณาความเสี่ยงจากอินเวสทรี)

ดังนั้น สูตรในการคำนวณคือ เงินต้นคงเหลือ ณ เวลาไถ่ถอน + (เงินต้นคงเหลือ ณ เวลาไถ่ถอนxอัตราดอกเบี้ยต่อปีxจำนวนวันจริง*/จำนวนวันใน 1 ปี (ใช้ 1 ปี = 365 วัน) )

*จำนวนวันจริง คือ จำนวนวันนับตั้งแต่วันเริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันที่ไถ่ถอน

อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระคืนคือ 3,279.68 บาท 

ซึ่งจะต้องชำระคืนเป็นเงิน 8,606.64 บาท ต่อเดือน (12 เดือน)

*อัตราดอกเบี้ยและยอดการชำระเงินด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณมูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขายเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นจำนวนที่แท้จริง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะคิดจากผลการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยอิงตามระบบของอินเวสทรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

12. รูปแบบการชำระเงินคืนมีกี่รูปแบบ?

มี 2 รูปแบบ ตามรูปแบบของหุ้นกู้ที่ออก (แบบชำระครั้งเดียว หรือ แบบชำระรายงวด)

13. สามารถชำระคืนก่อนวันครบกำหนดได้หรือไม่?

ได้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

14. อินเวสทรี มีสินเชื่อส่วนบุคคลหรือไม่?

อินเวสทรี ไม่สามารถให้บริการสินเชื่อและไม่สามารถให้บริการบุคคลธรรมดา

อินเวสทรี คือ คราวด์ฟันดิงแพลต​ฟอร์ม เป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่ต้องการเงินทุนที่เป็นนิติบุคคล (ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง) กับ ผู้ที่ต้องการให้เงินทุน (นักลงทุน) โดย ผู้ขอออกหุ้นกู้ออกหุ้นกู้และนักลงทุนลงทุนในหุ้นกู้ และเมื่อถึงกำหนด ผู้ขอออกหุ้นกู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนให้นักลงทุน

15. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของอินเวสทรี (Data Privacy Policy)

อินเวสทรีจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย โดยใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตตามนโยบาย Privacy Policy ของบริษัท 

นอกจากนั้น อินเวสทรียังมีระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ทางด้านการจัดการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม 

อินเวสทรีจะไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ ของลูกค้าต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และจะไม่มีการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเว้นแต่เพื่อจุดประสงค์ในด้านการยืนยันตัวตน

16. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้าง?

 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-619-8099 
 • Facebook: @InvestreeTH
 • Email: [email protected]
 • LINE@: @investree_th  
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ cookie ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของ cookie บางประเภทได้ โปรดคลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน cookie อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานของ cookie บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ยอมรับทั้งหมด

จัดการการกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้ในส่วนการตลาด

คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละราย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยืนยันตัวเลือกของฉัน
Cookie Domain Description
XSRF-TOKEN www.investree.co.th คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Wix และใช้เพื่อความปลอดภัย
laravel_session www.investree.co.th laravel ใช้ laravel_session เพื่อระบุอินสแตนซ์ของเซสชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
_gat .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ได้รับการติดตั้งโดย Google Universal Analytics เพื่อจำกัดอัตราคำขอและจำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง
_ga .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งติดตั้งโดย Google Analytics จะคำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ
_gid .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ติดตั้งโดย Google Analytics คุกกี้ _gid จะเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุตัวตน

 

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True