คำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

1. คุณสมบัติผู้ขออกหุ้นกุ้คราวด์ฟันดิง

ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทย และไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น มีบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียน

2. นิติบุคคลที่มาขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงต้องเป็นนิติบุคคลรายใหญไหม

ไม่จำเป็น เพราะวัตถุประสงค์ของหุ้นกุ้คราวด์ฟันดิงนั้นคือเพื่อช่วย SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ได้ โดยอินเวสทรีจะประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นรายกรณี

3. วิธีการยื่นคำขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ผ่านช่องทางของอินเวสทรี

การออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ผ่านอินเวสทรี มีขั้นตอนที่สะดวกและเป็นการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ โดย อินเวสทรีจะขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอออกหุ้นกู้ รวมทั้งเอกสารสำคัญตามประเภทหุ้นกู้ เช่น เอกสารสำคัญทางกฎหมายและการเงินของบริษัท จากนั้นอินเวสทรี จะทำการพิจารณาคำขอออกหุ้นกู้ และประเมินคะแนนความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหุ้นกู้ หลังจากที่ผู้ขออกหุ้นกู้ ยอมรับข้อเสนอและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เรียบร้อยแล้ว อินเวสทรีจะเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่นักลงทุนที่ลงทะเบียนกับอินเวสทรี เพื่อพิจารณาต่อไป

4. ประโยชน์ของการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ผ่านอินเวสทรี

โอกาสในการขยายช่องทางหาแหล่งเงินทุนให้แก่ SME ด้วยขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ และขั้นตอนการลงทุนที่ สะดวก รวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ของอินเวสทรี ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา

5. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของอินเวสทรี

Investree จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย โดยใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตตามนโยบาย Privacy Policy ของบริษัท นอกจากนั้น อินเวสทรียังมีระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ทางด้านการจัดการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม อินเวสทรีจะไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ ของลูกค้าต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และจะไม่มีการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเว้นแต่เพื่อจุดประสงค์ในด้านการยืนยันตัวตน

6. การตรวจสอบอีเมล

ผู้ขอออกหุ้นกู้หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงกับอินเวสทรี จะได้รับอีเมลจากอินเวสทรี ซึ่งจะแนบลิงก์เพื่อให้ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงยืนยันอีเมล ถ้าหากผู้ขอออกหุ้นกู้หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงใช้บริการไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว กรุณาตรวจสอบในกล่องสแปม หรือติอต่อสอลถามทีมงานของอินเวสทรี

7. การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

ผู้ขอออกหุ้นกู้หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยการกดเลือกไปที่บัญชีที่เปิดไว้กับอินเวสทรี ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) โดยกดเลือกเมนูการตั้งค่าบัญชี และคลิกเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ

8. การปรับปรุงข้อมูลติดต่อส่วนตัว

ผู้ขอออกหุ้นกู้หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงสามารถเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้โดยไปที่บัญชีที่เปิดไว้กับ อินเวสทรี ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) โดยกดเลือกเมนูการตั้งค่าบัญชี แล้วทำการเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้ตามที่คุณต้องการ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทฯที่อีเมล [email protected]
หรือผ่านไลน์ @investree_th หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-258-6589

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True