เงินทุนเพื่อธุรกิจ หรือ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

แหล่งเงินทุนเพื่อธุรกิจ SME

ลงทะเบียนผู้ขอออกหุ้นกู้

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คืออะไร

คราวด์ฟันดิง คือ การระดมทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME หรือ Startup ในรูปแบบของการออกหุ้นกู้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ขยายธุรกิจ หรือเพิ่มสภาพคล่องให้เงินทุนหมุนเวียน โดยการระดมทุนจะทำผ่านคราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

อินเวสทรี ในฐานะคราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform) มีเป้าหมายช่วยธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME) ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อธนาคารได้ด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือข้อจำกัดด้านวงเงิน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเท่าเทียม โดยอินเวสทรีมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของบริษัท ดำเนินการออกหุ้นกู้ เสนอขาย จนถึงการชำระคืนค่าหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนเมื่อครบกำหนด

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

แหล่งเงินทุนเพื่อธุรกิจ SME

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คืออะไร

คราวด์ฟันดิง คือ การระดมทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME หรือ Startup ในรูปแบบของการออกหุ้นกู้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ขยายธุรกิจ หรือเพิ่มสภาพคล่องให้เงินทุนหมุนเวียน โดยการระดมทุนจะทำผ่านคราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

อินเวสทรี ในฐานะคราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform) มีเป้าหมายช่วยธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME) ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อธนาคารได้ด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือข้อจำกัดด้านวงเงิน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเท่าเทียม โดยอินเวสทรีมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของบริษัท ดำเนินการออกหุ้นกู้ เสนอขาย จนถึงการชำระคืนค่าหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนเมื่อครบกำหนด

สินเชื่อ SME และ คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

การระดมทุนคราวด์ฟันดิงเหมาะกับ SME อย่างไร?

ง่าย สะดวก รวดเร็ว

สมัครออนไลน์และทราบผลภายใน 72 ชั่วโมงหลังส่งเอกสารครบ

ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ธุรกิจ SME สามารถขอเงินทุนโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ลดข้อจำกัดทางการเงินและความยุ่งยาก

ข้อเสนอที่ตรงไปตรงมา

ข้อเสนอและอัตราดอกเบี้ยมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัท การบริหารจัดการ คู่ค้า แนวโน้มทางธุรกิจ และ ความสามารถในการชำระคืน โดยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 6% ต่อปี (Credit Scoring) 

เงื่อนไขยืดหยุ่น

ที่อินเวสทรีนำเสนอเงื่อนไขในการกำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจและความสามารถในการชำระคืนของคุณ

สร้างเครดิตธุรกิจ

การผ่อนชำระเงินค่าหุ้นกู้คืนสำเร็จไม่เพียงแต่จะให้ธุรกิจของคุณปลดหนี้ได้เท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างประวัติเครดิตของคุณ ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในการระดมทุนเพิ่มเติมในอนาคต

 

การระดมทุนคราวด์ฟันดิงเหมาะกับ SME อย่างไร?

 

ง่าย สะดวก รวดเร็ว สมัครออนไลน์และทราบผลภายใน 72 ชั่วโมงหลังส่งเอกสารครบ

 

 

ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ธุรกิจ SME สามารถขอเงินทุนโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ลดข้อจำกัดทางการเงินและความยุ่งยาก

 

 

ข้อเสนอที่ตรงไปตรงมา ข้อเสนอและอัตราดอกเบี้ยมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัท การบริหารจัดการ คู่ค้า แนวโน้มทางธุรกิจ และ ความสามารถในการชำระคืน โดยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 6% ต่อปี

 

 

เงื่อนไขยืดหยุ่น ที่อินเวสทรีนำเสนอเงื่อนไขในการกำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจและความสามารถในการชำระคืนของคุณ

 

 

สร้างเครดิตธุรกิจ การผ่อนชำระเงินค่าหุ้นกู้คืนสำเร็จไม่เพียงแต่จะให้ธุรกิจของคุณปลดหนี้ได้เท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างประวัติเครดิตของคุณ ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในการระดมทุนเพิ่มเติมในอนาคต
ทำไม SME ต้องเลือกแหล่งเงินทุนผ่าน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform) ทำไม SME ต้องเลือกแหล่งเงินทุนผ่าน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform) ทำไม SME ต้องเลือกแหล่งเงินทุนผ่าน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform) ทำไม SME ต้องเลือกแหล่งเงินทุนผ่าน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform)

อัตราดอกเบี้ยและระดับความเสี่ยง

อัตราดอกเบี้ยและระดับความเสี่ยง

 
ระดับความเสี่ยง อัตราดอกเบี้ย อัตราค่าบริการ ความเสี่ยง
A+ 6% - 11% 3% - 5% ความเสี่ยงต่ำมาก
A 11% - 14% 3% - 5% ความเสี่ยงต่ำ
B 14% - 17% 3% - 5% ความเสี่ยงปานกลาง
C 17% - 19% 3% - 5% ความเสี่ยงสูง
C- 19% - 21% 3% - 5% ความเสี่ยงสูงมาก
หุ้นกู้ที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ 21% - 26% 3% - 5% ความเสี่ยงสูงจากการผิดนัดชำระ

การคำนวนอัตราดอกเบี้ย (Credit Scoring) ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา โดยยึดข้อมูลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก

อัตราดอกเบี้ย คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

การคำนวนอัตราดอกเบี้ย (Credit Scoring) ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา โดยยึดข้อมูลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก

 

อัตราดอกเบี้ยและระดับความเสี่ยง

อัตราดอกเบี้ยและระดับความเสี่ยง

 
ระดับความเสี่ยง อัตราดอกเบี้ย อัตราค่าบริการ ความเสี่ยง
A+ 6% - 11% 3% - 5% ความเสี่ยงต่ำมาก
A 11% - 14% 3% - 5% ความเสี่ยงต่ำ
B 14% - 17% 3% - 5% ความเสี่ยงปานกลาง
C 17% - 19% 3% - 5% ความเสี่ยงสูง
C- 19% - 21% 3% - 5% ความเสี่ยงสูงมาก
หุ้นกู้ที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ 21% - 26% 3% - 5% ความเสี่ยงสูงจากการผิดนัดชำระ

การคำนวนอัตราดอกเบี้ย (Credit Scoring) ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา โดยยึดข้อมูลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก

อัตราดอกเบี้ย คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

การคำนวนอัตราดอกเบี้ย (Credit Scoring) ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา โดยยึดข้อมูลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก

 

เงินทุนหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า
แบบชำระครั้งเดียว

เงินทุนหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า แบบชำระครั้งเดียว

หากบริษัทคุณเป็นคู่ค้ากับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล และมี PO ใบอินวอยส์รอรับชำระ หรือสัญญาบริการ บริษัทคุณเหมาะกับการระดมทุนออกหุ้นกู้ระยะสั้นแบบชำระคืนครั้งเดียว

 

รับเงินทุนสูงสุดถึง 80% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้

 

เงินทุนจากหลากหลายใบแจ้งหนี้ และ วงเงินที่พร้อมใช้งาน

 

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

เงินทุนหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า
แบบชำระครั้งเดียว

เงินทุนหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า แบบชำระครั้งเดียว

หากบริษัทคุณเป็นคู่ค้ากับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล และมี PO ใบอินวอยส์รอรับชำระ หรือสัญญาบริการ บริษัทคุณเหมาะกับการระดมทุนออกหุ้นกู้ระยะสั้นแบบชำระคืนครั้งเดียว

 

รับเงินทุนสูงสุดถึง 80% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้

 

เงินทุนจากหลากหลายใบแจ้งหนี้ และ วงเงินที่พร้อมใช้งาน

 

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
วงเงินหุ้นกู้ที่เสนอขายตั้งแต่ 50,000.00 บาท - 100,000,000.00 บาท

0 บาท *

ยื่นขอออกหุ้นกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าตามใบแจ้งหนี้การค้า

0 บาท *

อัตราดอกเบี้ยและยอดการชำระเงินที่ปรากฎอยู่ด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณมูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขายเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นจำนวนที่แท้จริง อายุหุ้นกู้คำนวณจากระยะเวลาในการจ่ายเงินบนใบแจ้งหนี้การค้า ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะคิดจากผลการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยอิงตามระบบของ อินเวสทรี

เงินทุนเพื่อธุรกิจ แบบชำระรายงวด

หากบริษัทคุณต้องการเพิ่มสภาพคล่อง ซื้อหรือบำรุงอุปกรณ์ บริหารสินค้าคงคลัง หรือแม้แต่เงินสำรองใช้จ่ายยามฉุกเฉินเพื่อรองรับในเหตุการณ์ที่ผู้ประกอบกิจการไม่ได้คาดการณ์อย่างทันท่วงที บริษัทคุณเหมาะกับการระดมทุนออกหุ้นกู้ระยะยาวแบบชำระคืนรายงวด

 

ผ่อนจ่ายสบาย เป็นรายงวด

 

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ค้ำประกัน

มูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขาย

วงเงินหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ที่เสนอขายตั้งแต่ 100,000.00 บาท - 50,000,000.00 บาท

อายุหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ยอดชำระรายเดือน

0 บาท *

อัตราดอกเบี้ยและยอดการชำระเงินที่ปรากฎอยู่ด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณมูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขายเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นจำนวนที่แท้จริง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะคิดจากผลการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยอิงตามระบบของ อินเวสทรี

เงินทุนเพื่อธุรกิจ แบบชำระรายงวด

หากบริษัทคุณต้องการเพิ่มสภาพคล่อง ซื้อหรือบำรุงอุปกรณ์ บริหารสินค้าคงคลัง หรือแม้แต่เงินสำรองใช้จ่ายยามฉุกเฉินเพื่อรองรับในเหตุการณ์ที่ผู้ประกอบกิจการไม่ได้คาดการณ์อย่างทันท่วงที บริษัทคุณเหมาะกับการระดมทุนออกหุ้นกู้ระยะยาวแบบชำระคืนรายงวด

 

ผ่อนจ่ายสบาย เป็นรายงวด

 

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ค้ำประกัน

มูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขาย

วงเงินหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ที่เสนอขายตั้งแต่ 100,000.00 บาท - 50,000,000.00 บาท

อายุหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ยอดชำระรายเดือน

0 บาท *

อัตราดอกเบี้ยและยอดการชำระเงินที่ปรากฎอยู่ด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณมูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขายเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นจำนวนที่แท้จริง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะคิดจากผลการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยอิงตามระบบของ อินเวสทรี

วิธีการระดมทุนง่ายๆ

ตามขั้นตอนดังนี้

01

ลงทะเบียนผู้ขอออกหุ้นกู้ กรอกข้อมูล พร้อมเอกสารต่างๆ เพื่อให้ทางอินเวสทรี ประเมินคะแนนความน่าเชื่อถือ (Credit Scoring)

02

พิจารณาข้อเสนอและเงื่อนไขการระดมทุน

03

เข้าสู่การระดมทุนและรับเงินเมื่อการระดมทุนสำเร็จตามเป้าหมาย

04

ชำระคืนค่าหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่ตกลง

01

ลงทะเบียนผู้ขอออกหุ้นกู้ กรอกข้อมูล พร้อมเอกสารต่างๆ เพื่อให้ทางอินเวสทรี ประเมินคะแนนความน่าเชื่อถือ (Credit Scoring)

02

พิจารณาข้อเสนอการระดมทุน

03

เข้าสู่การระดมทุนและรับเงินเมื่อการระดมทุนสำเร็จตามเป้าหมาย

04

ชำระคืนค่าหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่ตกลง
คุณสมบัติผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

คุณสมบัติของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)


 

จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัทจำกัด อย่างน้อย 1 ปี หรือ บริษัทมหาชน ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 

จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

 

ทำธุรกิจกับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล

 

ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและการพิจารณาเครดิตของ อินเวสทรี

คุณสมบัติของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

คุณสมบัติของ
ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

 

จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัทจำกัด อย่างน้อย 1 ปี หรือ บริษัทมหาชน ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 

จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

 

ทำธุรกิจกับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล

 

ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและการพิจารณาเครดิตของ อินเวสทรี

ขอบคุณผู้ระดมทุนที่ให้ความไว้วางใจกับ อินเวสทรี

ขอบคุณผู้ระดมทุนที่ให้
ความไว้วางใจกับ อินเวสทรี

 • ประทับใจในการบริการที่รวดเร็ว ที่สำคัญ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ต่างจากธนาคารที่ต้องใช้เวลานานในการยื่นเอกสารและเงินค้ำประกันจำนวนมาก
  บริษัทเราดูแลโครงข่ายสื่อสาร ซึ่งขั้นตอนการตรวจรับงานใช้เวลานาน การบริหารเงินจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ผมเลือกออกหุ้นกู้กับอินเวสทรีเพื่อช่วย เสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทชอบที่ขั้นตอนง่าย รวดเร็ว ตรงไปตรงมา ทันสมัย และบริการดีเยี่ยม
 • ลูกค้าเงินสดของเราหายไป ทำให้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทติดขัด การขอสินเชื่อก็ไม่ใช่ทางออกเพราะบริษัทของเราเองก็ไม่เข้าเงื่อนไขของธนาคาร
  อินเวสทรีช่วยปรับเงื่อนไข ทำให้เราเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ขั้นตอนง่าย ทำงานเร็ว และสามารถช่วยเหลือ SME อย่างเราได้จริงๆ
ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ cookie ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของ cookie บางประเภทได้ โปรดคลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน cookie อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานของ cookie บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ยอมรับทั้งหมด

จัดการการกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้ในส่วนการตลาด

คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละราย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยืนยันตัวเลือกของฉัน
Cookie Domain Description
XSRF-TOKEN www.investree.co.th คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Wix และใช้เพื่อความปลอดภัย
laravel_session www.investree.co.th laravel ใช้ laravel_session เพื่อระบุอินสแตนซ์ของเซสชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
_gat .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ได้รับการติดตั้งโดย Google Universal Analytics เพื่อจำกัดอัตราคำขอและจำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง
_ga .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งติดตั้งโดย Google Analytics จะคำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ
_gid .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ติดตั้งโดย Google Analytics คุกกี้ _gid จะเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุตัวตน

 

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True