อยากขยายธุรกิจ

อยากสั่งสินค้าเพิ่ม

แต่ขาดเงินทุน


ช่วยคุณได้


Investree จะเป็นตัวกลาง ในการระดมทุนจากนักลงทุน (Crowdfunding)


การระดมทุนของ Investree
แตกต่างจากธนาคารอย่างไร?

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • เข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่
  ในอัตราดอกเบี้ย* ที่เหมาะสม และโปร่งใส
 • ได้รับเงินเร็ว
 • สมัครง่าย ผ่าน www.investree.co.th
*อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับการประเมินผลความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแต่ละราย

การระดมทุนเหมาะสำหรับ SME ที่

 • ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 • ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเครดิตของ Investree
 • จดทะเบียนอยู่ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

ขั้นตอนง่ายๆคำถามที่พบบ่อย

อยากขยายธุรกิจ

อยากสั่งสินค้าเพิ่ม

แต่ขาดเงินทุน


ช่วยคุณได้


Investree จะเป็นตัวกลาง ในการระดมทุนจากนักลงทุน (Crowdfunding)


การระดมทุนของ Investree
แตกต่างจากธนาคารอย่างไร?

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • เข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่
  ในอัตราดอกเบี้ย* ที่เหมาะสม และโปร่งใส
 • ได้รับเงินเร็ว
 • สมัครง่าย ผ่าน www.investree.co.th
*อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับการประเมินผลความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแต่ละราย

การระดมทุนเหมาะสำหรับ SME ที่

 • ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 • ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเครดิตของ Investree
 • จดทะเบียนอยู่ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

ขั้นตอนง่ายๆคำถามที่พบบ่อย

Sign Up | INVESTOR Already Have an Account? Login

Syariah financing funding Register
Already Have an Account? Login

Personal Loan Register
Already Have an Account? Login

Business Loan RegisterAlready Have an Account? Login

Syariah Business Financing RegisterAlready Have an Account? Login

Referrer Register
Already Have an Account? Login

Issuer RegistrationAlready have an account? Login

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

Forgot Password

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
THB 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
THB 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True