ตัวกลางทางการเงิน คือใคร ทำไมถึงช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนง่าย สะดวก

เวลาพูดถึง “ตัวกลางทางการเงิน  หลายคนคงนึกถึง ธนาคาร สถาบันทางการเงิน หรือนายหน้า ซึ่งทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจที่ต้องการแหล่งเงินทุน โดยเก็บค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยเพื่อแลกเปลี่ยนกับบริการที่เสนอ ภายใต้กฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

แต่ปัญหาคือ การจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้นมีข้อจำกัดมากมาย จึงเป็นที่มาของการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง [อ่าน: ทำความรู้จัก Crowdfunding การลงทุนรูปแบบใหม่ผ่านการระดมทุน] เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดด้านเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อย อีกทั้งเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนได้เพิ่มโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายขึ้น

คำว่า ตัวกลางทางการเงินของการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง จึงไม่ได้มาในรูปแบบของธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน แต่ทำหน้าที่เป็นคนกลางให้บริการจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการเงินทุนและนักลงทุน โดยระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มหรือ Funding Portal (FP) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากหน้าที่หลักในการเป็น ตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนกับผู้ที่ต้องการระดมทุนหรือผู้ขอออกหุ้นกู้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ขอออกหุ้นกู้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ยังต้องทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหุ้นกู้ กำหนดมาตรการให้ผู้ขอออกหุ้นกู้เปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ทั้งระหว่างและหลังเสนอขาย รวมถึงบริหารจัดการการธุรกรรมตั้งแต่การทำสัญญาไปจนถึงการชำระคืนเงิน พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงในการลงทุน

ในต่างประเทศตัวกลางทางการเงินในการระดมทุน ผ่าน Funding Portal ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ในประเทศไทยเพิ่งมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการคราวด์ฟันดิงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่กี่รายซึ่งหนึ่งในนั้นคือ บริษัท อินเวสทรี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Investree ภายใต้พันธกิจที่ต้องการเป็น Crowdfunding Platform ทลายทุกข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจ SMEs ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนกับผู้ต้องการเงินทุน รวมถึงทำการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหุ้นกู้ และบริหารจัดการธุรกรรมตั้งแต่การทำสัญญาไปจนถึงการชำระคืนเงินทุน ช่วยให้ SMEs หมดกังวลเรื่องแหล่งเงินทุนในการทำธุรกิจ และยังช่วยเพิ่มโอกาสทางรายได้และอิสรภาพในด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุน

สิ่งที่ทำให้ Investree แตกต่างจากตัวกลางทางการเงิน อื่นๆ คือ ไม่มีส่วนร่วมในการระดมทุนที่เกิดขึ้น ขั้นตอนการขอระดมทุนที่ยืดหยุ่น ใช้เอกสารน้อย และยังช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ในขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถรับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความเสี่ยงที่ตัวเองเลือกได้

ในโลกของการทำธุรกิจ นักลงทุนหรือคนทำธุรกิจคงมองหาวิธีตัดคนกลาง เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทิ้ง แต่ในโลกของการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง คนกลางแบบ Investree กลับเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ SMEs เดินหน้าไปได้อย่างไม่มีสะดุด และยังตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนที่มองหาความหลากหลายอีกด้วยตัวกลางทางการเงิน คือใคร ทำไมถึงช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนง่าย สะดวก

เวลาพูดถึง “ตัวกลางทางการเงิน  หลายคนคงนึกถึง ธนาคาร สถาบันทางการเงิน หรือนายหน้า ซึ่งทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจที่ต้องการแหล่งเงินทุน โดยเก็บค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยเพื่อแลกเปลี่ยนกับบริการที่เสนอ ภายใต้กฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

แต่ปัญหาคือ การจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้นมีข้อจำกัดมากมาย จึงเป็นที่มาของการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง [อ่าน: ทำความรู้จัก Crowdfunding การลงทุนรูปแบบใหม่ผ่านการระดมทุน] เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดด้านเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อย อีกทั้งเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนได้เพิ่มโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายขึ้น

คำว่า ตัวกลางทางการเงินของการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง จึงไม่ได้มาในรูปแบบของธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน แต่ทำหน้าที่เป็นคนกลางให้บริการจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการเงินทุนและนักลงทุน โดยระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มหรือ Funding Portal (FP) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากหน้าที่หลักในการเป็น ตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนกับผู้ที่ต้องการระดมทุนหรือผู้ขอออกหุ้นกู้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ขอออกหุ้นกู้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ยังต้องทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหุ้นกู้ กำหนดมาตรการให้ผู้ขอออกหุ้นกู้เปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ทั้งระหว่างและหลังเสนอขาย รวมถึงบริหารจัดการการธุรกรรมตั้งแต่การทำสัญญาไปจนถึงการชำระคืนเงิน พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงในการลงทุน

ในต่างประเทศตัวกลางทางการเงินในการระดมทุน ผ่าน Funding Portal ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ในประเทศไทยเพิ่งมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการคราวด์ฟันดิงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่กี่รายซึ่งหนึ่งในนั้นคือ บริษัท อินเวสทรี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Investree ภายใต้พันธกิจที่ต้องการเป็น Crowdfunding Platform ทลายทุกข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจ SMEs ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนกับผู้ต้องการเงินทุน รวมถึงทำการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหุ้นกู้ และบริหารจัดการธุรกรรมตั้งแต่การทำสัญญาไปจนถึงการชำระคืนเงินทุน ช่วยให้ SMEs หมดกังวลเรื่องแหล่งเงินทุนในการทำธุรกิจ และยังช่วยเพิ่มโอกาสทางรายได้และอิสรภาพในด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุน

สิ่งที่ทำให้ Investree แตกต่างจากตัวกลางทางการเงิน อื่นๆ คือ ไม่มีส่วนร่วมในการระดมทุนที่เกิดขึ้น ขั้นตอนการขอระดมทุนที่ยืดหยุ่น ใช้เอกสารน้อย และยังช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ในขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถรับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความเสี่ยงที่ตัวเองเลือกได้

ในโลกของการทำธุรกิจ นักลงทุนหรือคนทำธุรกิจคงมองหาวิธีตัดคนกลาง เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทิ้ง แต่ในโลกของการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง คนกลางแบบ Investree กลับเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ SMEs เดินหน้าไปได้อย่างไม่มีสะดุด และยังตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนที่มองหาความหลากหลายอีกด้วย

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True