ทำความรู้จัก Crowdfunding การลงทุนรูปแบบใหม่ผ่านการระดมทุน

Crowdfunding คืออะไร ทำไมการระดมทุนผ่าน Crowdfunding Portal จึงกลายเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ที่นักลงทุนให้ความสนใจ? Crowdfunding คือ การระดมทุนจากคนจำนวนมากที่ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรม โครงการ หรือธุรกิจต่างๆ โดยได้รับผลตอบแทนต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบและวัตถุประสงค์ของผู้ระดมทุน โดยจะระดมทุนผ่านช่องทางบนระบบอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า Crowdfunding Portal หรือตัวกลางที่ทำให้ผู้ระดมทุนและนักลงทุนเจอกันได้ง่ายกว่าและเร็วกว่า ในต่างประเทศ Crowdfunding ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะในมุมของผู้ขอระดมทุน นี่คือวิธีเข้าถึงเงินทุนที่สะดวกโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก ฝ่ายนักลงทุนก็มองเป็นโอกาสกระจายการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบการระดมทุนและรูปแบบผลตอบแทนได้ 4 แบบ ดังนี้

ระดมทุนในรูปแบบการบริจาค วัตถุประสงค์หลักของโครงการที่ขอระดมทุนมักจะเป็นโครงการที่ทำเพื่อสังคมหรือการกุศล ดังนั้น ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ เพราะลงเงินเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนั่นเอง เช่น โครงการก้าวคนละก้าวของ ตูน บอดี้สแลม เพื่อนำเงินไปมอบให้กับโรงพยาบาล

ระดมทุนเพื่อแลกกับสินค้าหรือของที่ระลึกเป็นสิ่งตอบแทน คล้ายกับการจ่ายเงินเพื่อพรีออเดอร์สินค้าที่ยังไม่มีการผลิต มีเพียงต้นแบบและไอเดีย ผู้ที่สนใจสินค้านั้นๆ ก็จะลงเงินเพื่อระดมทุนให้เจ้าของไอเดียผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้จริง ส่วนผู้ลงทุนก็จะได้สินค้านั้นๆ เป็นผลตอบแทน ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีแค่สินค้าเท่านั้น ยังมีการระดมทุนเพื่อทำหนังสั้น เกม เพลง หรือแม้แต่หนังสือการ์ตูน ลองเข้าไปดูไอเดียเจ๋งๆ ที่ https://www.kickstarter.com เผื่อจะมีไอเดียดีๆ ที่คุณอยากร่วมระดมทุนก็ได้

การระดมทุนที่เป็นการกู้ยืม ระหว่างผู้ให้ยืม (นักลงทุน) และผู้กู้ยืม (บุคคลหรือผู้ประกอบการ) โดยมี แพลทฟอร์ม ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง รวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนตามจำนวนที่ผู้กู้ยืมต้องการ โดยที่ผู้กู้ยืมต้องชำระเงินกู้คืนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่นักลงทุนตามข้อตกลง

ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะไม่มีสถาบันทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ข้อดีคือ ผู้กู้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและเร็วขึ้น ในขณะที่นักลงทุนก็ได้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก แต่ก็ต้องแลกกับความเสี่ยงที่ผู้กู้จะผิดชำระหนี้

การระดมทุนในรูปแบบหลักทรัพย์ใน 2 รูปแบบ

กิจการระดมทุนด้วยการออกหุ้น (Equity based) ให้แก่ผู้ลงทุน เมื่อมีหุ้นก็เท่ากับมีสิทธิ์เป็นเจ้าของบริษัทตามสัดส่วนเงินที่ลงทุน และมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลหรือสามารถนำหุ้นไปขายต่อได้ แต่ทั้งนั้นยังขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท

กิจการระดมทุนโดยให้หุ้นกู้ (Debt based) แก่ผู้ลงทุนซึ่งผู้ลงทุนจะอยู่ในฐานะ เจ้าหนี้ของกิจการ จึงได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ย และรับคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุ
แม้ว่าการระดมทุนแบบ Peer-to-Peer Lending และ Investment-based ในรูปแบบหุ้นกู้ จะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเหมือนกัน แต่มีข้อแตกต่างที่ชัดเจนคือ Peer-to-Peer Lending นั้นผู้ขอระดมทุนจะมีลักษณะเป็นบุคคล แต่ Investment-based ในรูปแบบหุ้นกู้ จะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือผู้ประกอบการธุรกิจ ทำให้ความเสี่ยงสำหรับผู้ลงทุนในหุ้นกู้ต่ำกว่าหากเทียบกับ Peer-to-Peer Lending ซึ่งผลตอบแทนลักษณะเดียวกัน ที่สำคัญการระดมทุน Investment-based ทั้ง Equity-Based และ Debt-Based เป็นการลงทุนรูปแบบเดียวที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.โดยคนกลางหรือ Funding Portal ที่ทำหน้าที่คัดกรองบริษัทในการระดมทุนต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

ตอบคำถามที่ว่า แล้วการระดมทุนแบบ crowdfunding ใครได้ประโยชน์ คงต้องบอกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะพึงใจมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ตั้งต้นของผู้ระดมทุนและนักลงทุน แต่ประโยชน์ส่วนรวมที่ได้แน่ๆ คือ crowdfunding จะเปิดโอกาสให้บริษัทขนาดเล็กหรือกลุ่มคนที่มีไอเดียดีๆ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น หมายถึงโอกาสที่นวัตกรรมเจ๋งๆ จะเกิดขึ้นในบ้านเราก็มากขึ้นด้วย หรือหากธุรกิจ SME จำนวนมากสามารถต่อลมหายใจด้วยเงินระดมทุนเหล่านี้ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยก็คงจะฟื้นได้อย่างแน่นอนทำความรู้จัก Crowdfunding การลงทุนรูปแบบใหม่ผ่านการระดมทุน

Crowdfunding คืออะไร ทำไมการระดมทุนผ่าน Crowdfunding Portal จึงกลายเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ที่นักลงทุนให้ความสนใจ? Crowdfunding คือ การระดมทุนจากคนจำนวนมากที่ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรม โครงการ หรือธุรกิจต่างๆ โดยได้รับผลตอบแทนต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบและวัตถุประสงค์ของผู้ระดมทุน โดยจะระดมทุนผ่านช่องทางบนระบบอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า Crowdfunding Portal หรือตัวกลางที่ทำให้ผู้ระดมทุนและนักลงทุนเจอกันได้ง่ายกว่าและเร็วกว่า ในต่างประเทศ Crowdfunding ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะในมุมของผู้ขอระดมทุน นี่คือวิธีเข้าถึงเงินทุนที่สะดวกโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก ฝ่ายนักลงทุนก็มองเป็นโอกาสกระจายการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบการระดมทุนและรูปแบบผลตอบแทนได้ 4 แบบ ดังนี้

ระดมทุนในรูปแบบการบริจาค วัตถุประสงค์หลักของโครงการที่ขอระดมทุนมักจะเป็นโครงการที่ทำเพื่อสังคมหรือการกุศล ดังนั้น ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ เพราะลงเงินเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนั่นเอง เช่น โครงการก้าวคนละก้าวของ ตูน บอดี้สแลม เพื่อนำเงินไปมอบให้กับโรงพยาบาล

ระดมทุนเพื่อแลกกับสินค้าหรือของที่ระลึกเป็นสิ่งตอบแทน คล้ายกับการจ่ายเงินเพื่อพรีออเดอร์สินค้าที่ยังไม่มีการผลิต มีเพียงต้นแบบและไอเดีย ผู้ที่สนใจสินค้านั้นๆ ก็จะลงเงินเพื่อระดมทุนให้เจ้าของไอเดียผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้จริง ส่วนผู้ลงทุนก็จะได้สินค้านั้นๆ เป็นผลตอบแทน ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีแค่สินค้าเท่านั้น ยังมีการระดมทุนเพื่อทำหนังสั้น เกม เพลง หรือแม้แต่หนังสือการ์ตูน ลองเข้าไปดูไอเดียเจ๋งๆ ที่ https://www.kickstarter.com เผื่อจะมีไอเดียดีๆ ที่คุณอยากร่วมระดมทุนก็ได้

การระดมทุนที่เป็นการกู้ยืม ระหว่างผู้ให้ยืม (นักลงทุน) และผู้กู้ยืม (บุคคลหรือผู้ประกอบการ) โดยมี แพลทฟอร์ม ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง รวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนตามจำนวนที่ผู้กู้ยืมต้องการ โดยที่ผู้กู้ยืมต้องชำระเงินกู้คืนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่นักลงทุนตามข้อตกลง

ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะไม่มีสถาบันทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ข้อดีคือ ผู้กู้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและเร็วขึ้น ในขณะที่นักลงทุนก็ได้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก แต่ก็ต้องแลกกับความเสี่ยงที่ผู้กู้จะผิดชำระหนี้

การระดมทุนในรูปแบบหลักทรัพย์ใน 2 รูปแบบ

กิจการระดมทุนด้วยการออกหุ้น (Equity based) ให้แก่ผู้ลงทุน เมื่อมีหุ้นก็เท่ากับมีสิทธิ์เป็นเจ้าของบริษัทตามสัดส่วนเงินที่ลงทุน และมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลหรือสามารถนำหุ้นไปขายต่อได้ แต่ทั้งนั้นยังขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท

กิจการระดมทุนโดยให้หุ้นกู้ (Debt based) แก่ผู้ลงทุนซึ่งผู้ลงทุนจะอยู่ในฐานะ เจ้าหนี้ของกิจการ จึงได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ย และรับคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุ
แม้ว่าการระดมทุนแบบ Peer-to-Peer Lending และ Investment-based ในรูปแบบหุ้นกู้ จะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเหมือนกัน แต่มีข้อแตกต่างที่ชัดเจนคือ Peer-to-Peer Lending นั้นผู้ขอระดมทุนจะมีลักษณะเป็นบุคคล แต่ Investment-based ในรูปแบบหุ้นกู้ จะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือผู้ประกอบการธุรกิจ ทำให้ความเสี่ยงสำหรับผู้ลงทุนในหุ้นกู้ต่ำกว่าหากเทียบกับ Peer-to-Peer Lending ซึ่งผลตอบแทนลักษณะเดียวกัน ที่สำคัญการระดมทุน Investment-based ทั้ง Equity-Based และ Debt-Based เป็นการลงทุนรูปแบบเดียวที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.โดยคนกลางหรือ Funding Portal ที่ทำหน้าที่คัดกรองบริษัทในการระดมทุนต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

ตอบคำถามที่ว่า แล้วการระดมทุนแบบ crowdfunding ใครได้ประโยชน์ คงต้องบอกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะพึงใจมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ตั้งต้นของผู้ระดมทุนและนักลงทุน แต่ประโยชน์ส่วนรวมที่ได้แน่ๆ คือ crowdfunding จะเปิดโอกาสให้บริษัทขนาดเล็กหรือกลุ่มคนที่มีไอเดียดีๆ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น หมายถึงโอกาสที่นวัตกรรมเจ๋งๆ จะเกิดขึ้นในบ้านเราก็มากขึ้นด้วย หรือหากธุรกิจ SME จำนวนมากสามารถต่อลมหายใจด้วยเงินระดมทุนเหล่านี้ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยก็คงจะฟื้นได้อย่างแน่นอน

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True