ระดมทุนผ่าน crowdfunding ‘ให้โอกาสแก่ SMEs  เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุน’ 

ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่มีสัญญาณชีพว่าจะกลับมาเต้นปกติ แถมตอกย้ำด้วยตัวเลขคาดการณ์ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประเมินเศรษฐกิจไทยซึมยาวถึงปี 2566 ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก คงหนีไม่พ้นผู้ประกอบการ SMEs ที่เจ็บหนักกันทุกระลอก

ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานต่างเร่งให้ความช่วยเหลือ อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสมาคมธนาคารไทย เมื่อต้นปีก็ออกมาตรการช่วยเหลือแพ็กเกจใหม่ “สินเชื่อฟื้นฟู “และ “โกดังพักหนี้ที่ชื่อ ‘พักทรัพย์ พักหนี้’ อาทิ มาตรกาสินเชื่อฟื้นฟู ของธนาคารกรุงเทพ ให้วงเงินสูงขึ้น 30% ของวงเงินเดิม ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี และดอกเบี้ยต่ำในช่วง 2 ปีแรก รวมถึงเปิดโอกาสสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ 

ฝั่งธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการฟื้นฟูธุรกิจ 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู  อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี) ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ได้รับยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก กับ มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชําระหนี้และได้รับสิทธิซื้อทรัพย์คืนในอนาคต ในราคาต้นทุนรับโอน

ภายใต้เงื่อนปมของมาตรการต่างๆ ที่หลายภาคส่วนยื่นมือเข้ามาช่วย กลับพบอุปสรรคหลายอย่างที่ทำให้ SMEs จำนวนไม่น้อยได้รับความช่วยเหลือแค่บางส่วน และส่วนที่ได้รับความช่วยเหลือก็ได้รับแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย

เงื่อนไขบางอย่างกลายเป็นข้อกำหนดที่มาจำกัดสิทธิ์ เช่น ประวัติชำระหนี้ที่ไม่ดีนัก ไม่ยอมชำระหนี้ มีหนี้สินติดค้าง หรือชำระเงินช้าเมื่อถึงกําหนดชำระ ในเมื่อเศรษฐกิจทั้งประเทศยังฟื้นตัวไม่ได้ ไม่แปลกที่ธุรกิจมากมายจะเริ่มมีประวัติชำระหนี้ที่ไม่งามนัก ซึ่งถ้ามองต่างมุม สถานการณ์เช่นนี้สถาบันการเงินเองก็คงไม่กล้าเสี่ยงหากต้องแบกรับภาระหนี้สูญ การมองหาความช่วยเหลืออื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มโอกาสให้ SMEs ก็รอด คำตอบอาจจะอยู่ที่ “การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิ้ง” ก็เป็นได้  [อ่าน: ทำความรู้จัก Crowdfunding การลงทุนรูปแบบใหม่ผ่านการระดมทุน]

การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิ้ง ก็เพื่อสนับสนุนกิจกรรม โครงการ หรือธุรกิจต่างๆ โดยได้รับผลตอบแทนต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบและวัตถุประสงค์ของผู้ระดมทุน เป็นการระดมทุนผ่านตัวกลางทางการเงิน Funding Portal ดูแลทั้งนักลงทุน และผู้ที่ต้องการเงินลงทุนไปหมุนเวียนในธุรกิจ โดยขั้นตอนการระดมทุนนี้จะทำผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เงินทุนเพิ่ม ส่วนนักลงทุนเอง นี่เป็นโอกาสกระจายการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายพร้อมทั้งได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพแต่ไม่มีโอกาสหรือพื้นที่ให้พวกเขาแสดงศักยภาพที่แท้จริงของไอเดีย สินค้า และบริการอีกด้วย

บริษัท อินเวสทรี ประเทศไทย จำกัด (INVESTREE) ในฐานะบริษัทให้บริการเงินทุนด้วยแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงวางตัวเองให้เป็นหนึ่งทางเลือกเพื่อ “ให้โอกาส” SMEs  ต่อลมหายใจด้วยการเป็นตัวกลางในการออกหุ้นกู้ เพื่อนำเงินมาระดมทุนไปต่อยอดธุรกิจ ขณะเดียวกันนักลงทุน การเข้ามาระดมทุนผ่าน Crowdfunding  คือการ “เพิ่มโอกาส” ที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี

เพราะ SMEs เป็นเส้นเลือดฝอยของระบบเศรษฐกิจไทย แต่โอกาสเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs กลับมีสัดส่วนไม่ถึง 1% ของ GDP ถ้าคุณมีเงินพร้อมลงทุน เข้าใจความเสี่ยงของ SMEs และอยากช่วย SMEs ที่มีความพร้อมให้ผลตอบแทนนักลงทุนที่เหมาะสม INVESTREE ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุน และถ้า SMEs ที่มองหาเงินทุนเพิ่มและอยากสู้ต่อ ปรึกษาเรื่องการระดมทุนกับ INVESTREE  

#ให้โอกาสเพิ่มโอกาส  #investree #Everyonecangrowระดมทุนผ่าน crowdfunding ‘ให้โอกาสแก่ SMEs  เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุน’ 

ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่มีสัญญาณชีพว่าจะกลับมาเต้นปกติ แถมตอกย้ำด้วยตัวเลขคาดการณ์ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประเมินเศรษฐกิจไทยซึมยาวถึงปี 2566 ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก คงหนีไม่พ้นผู้ประกอบการ SMEs ที่เจ็บหนักกันทุกระลอก

ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานต่างเร่งให้ความช่วยเหลือ อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสมาคมธนาคารไทย เมื่อต้นปีก็ออกมาตรการช่วยเหลือแพ็กเกจใหม่ “สินเชื่อฟื้นฟู “และ “โกดังพักหนี้ที่ชื่อ ‘พักทรัพย์ พักหนี้’ อาทิ มาตรกาสินเชื่อฟื้นฟู ของธนาคารกรุงเทพ ให้วงเงินสูงขึ้น 30% ของวงเงินเดิม ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี และดอกเบี้ยต่ำในช่วง 2 ปีแรก รวมถึงเปิดโอกาสสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ 

ฝั่งธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการฟื้นฟูธุรกิจ 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู  อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี) ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ได้รับยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก กับ มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชําระหนี้และได้รับสิทธิซื้อทรัพย์คืนในอนาคต ในราคาต้นทุนรับโอน

ภายใต้เงื่อนปมของมาตรการต่างๆ ที่หลายภาคส่วนยื่นมือเข้ามาช่วย กลับพบอุปสรรคหลายอย่างที่ทำให้ SMEs จำนวนไม่น้อยได้รับความช่วยเหลือแค่บางส่วน และส่วนที่ได้รับความช่วยเหลือก็ได้รับแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย

เงื่อนไขบางอย่างกลายเป็นข้อกำหนดที่มาจำกัดสิทธิ์ เช่น ประวัติชำระหนี้ที่ไม่ดีนัก ไม่ยอมชำระหนี้ มีหนี้สินติดค้าง หรือชำระเงินช้าเมื่อถึงกําหนดชำระ ในเมื่อเศรษฐกิจทั้งประเทศยังฟื้นตัวไม่ได้ ไม่แปลกที่ธุรกิจมากมายจะเริ่มมีประวัติชำระหนี้ที่ไม่งามนัก ซึ่งถ้ามองต่างมุม สถานการณ์เช่นนี้สถาบันการเงินเองก็คงไม่กล้าเสี่ยงหากต้องแบกรับภาระหนี้สูญ การมองหาความช่วยเหลืออื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มโอกาสให้ SMEs ก็รอด คำตอบอาจจะอยู่ที่ “การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิ้ง” ก็เป็นได้  [อ่าน: ทำความรู้จัก Crowdfunding การลงทุนรูปแบบใหม่ผ่านการระดมทุน]

การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิ้ง ก็เพื่อสนับสนุนกิจกรรม โครงการ หรือธุรกิจต่างๆ โดยได้รับผลตอบแทนต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบและวัตถุประสงค์ของผู้ระดมทุน เป็นการระดมทุนผ่านตัวกลางทางการเงิน Funding Portal ดูแลทั้งนักลงทุน และผู้ที่ต้องการเงินลงทุนไปหมุนเวียนในธุรกิจ โดยขั้นตอนการระดมทุนนี้จะทำผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เงินทุนเพิ่ม ส่วนนักลงทุนเอง นี่เป็นโอกาสกระจายการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายพร้อมทั้งได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพแต่ไม่มีโอกาสหรือพื้นที่ให้พวกเขาแสดงศักยภาพที่แท้จริงของไอเดีย สินค้า และบริการอีกด้วย

บริษัท อินเวสทรี ประเทศไทย จำกัด (INVESTREE) ในฐานะบริษัทให้บริการเงินทุนด้วยแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงวางตัวเองให้เป็นหนึ่งทางเลือกเพื่อ “ให้โอกาส” SMEs  ต่อลมหายใจด้วยการเป็นตัวกลางในการออกหุ้นกู้ เพื่อนำเงินมาระดมทุนไปต่อยอดธุรกิจ ขณะเดียวกันนักลงทุน การเข้ามาระดมทุนผ่าน Crowdfunding  คือการ “เพิ่มโอกาส” ที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี

เพราะ SMEs เป็นเส้นเลือดฝอยของระบบเศรษฐกิจไทย แต่โอกาสเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs กลับมีสัดส่วนไม่ถึง 1% ของ GDP ถ้าคุณมีเงินพร้อมลงทุน เข้าใจความเสี่ยงของ SMEs และอยากช่วย SMEs ที่มีความพร้อมให้ผลตอบแทนนักลงทุนที่เหมาะสม INVESTREE ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุน และถ้า SMEs ที่มองหาเงินทุนเพิ่มและอยากสู้ต่อ ปรึกษาเรื่องการระดมทุนกับ INVESTREE  

#ให้โอกาสเพิ่มโอกาส  #investree #Everyonecangrow

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True