การระดมทุนเงินอย่างชาญฉลาด

ขั้นตอนการระดมทุนที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางดิจิตัล

การระดมทุนเงินอย่างชาญฉลาด

ขั้นตอนการระดมทุนที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางดิจิตัล

เลือกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่เหมาะสมสำหรับพอร์ตคุณ

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงระยะสั้นที่ใช้ใบแจ้งหนี้การค้าเป็นหลักฐานในการขอออกหุ้นกู้ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดย Investree เพื่อให้ความมั่นใจกับนักลงทุน

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวดจนกว่าจะครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ (สูงสุด 24 เดือน)

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงระยะสั้นที่ใช้ใบแจ้งหนี้การค้าเป็นหลักฐานในการขอออกหุ้นกู้ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดย Investree เพื่อให้ความมั่นใจกับนักลงทุน

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวดจนกว่าจะครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ (สูงสุด 24 เดือน)

อัตราดอกเบี้ยและระดับความเสี่ยง

อัตราดอกเบี้ยและระดับความเสี่ยง

 
ระดับความเสี่ยง อัตราดอกเบี้ย อัตราค่าบริการ ความเสี่ยง
A+ 6% - 10% 3% - 5% ความเสี่ยงต่ำมาก
A 11% - 13% 3% - 5% ความเสี่ยงต่ำ
B 14% - 16% 3% - 5% ความเสี่ยงปานกลาง
C 17% - 18% 3% - 5% ความเสี่ยงสูง
C- 19% - 20% 3% - 5% ความเสี่ยงสูงมาก
หุ้นกู้ที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ 21% - 26% 3% - 5% ความเสี่ยงสูงจากการผิดนัดชำระ
 

คุณสมบัตินักลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

 • นักลงทุนบุคคลสัญชาติไทย หรือนักลงทุนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุน
 • นักลงทุนสถาบันที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์การลงทุน

คุณสมบัตินักลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

นักลงทุนบุคคลสัญชาติไทย หรือนักลงทุนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุน

นักลงทุนสถาบันที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์การลงทุน

ขั้นตอนการลงทุน

กรอกข้อมูลส่วนตัว และอัปโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน พร้อมทำการทดสอบระดับความเสี่ยงและความรู้ในการลงทุน

เมื่อได้รับอนุมัติเป็นนักลงทุนกับอินเวสทรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่สนใจ ผ่านแดชบอ์ดของตนเอง

นักลงทุนสามารถติดตามสถานะการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และผลการลงทุน รวมถึงการชำระคืนเงินลงทุนผ่านแดชบอร์ดตนเอง

ขั้นตอนการลงทุน

กรอกข้อมูลส่วนตัว และอัปโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน พร้อมทำการทดสอบระดับความเสี่ยงและความรู้ในการลงทุน

เมื่อได้รับอนุมัติเป็นนักลงทุนกับอินเวสทรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่สนใจ ผ่านแดชบอ์ดของตนเอง

นักลงทุนสามารถติดตามสถานะการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และผลการลงทุน รวมถึงการชำระคืนเงินลงทุนผ่านแดชบอร์ดตนเอง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True